№ 27 (2016)

Зміст

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

КІНОФІЛЬМ «АЛІМ» – ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО КОСТЮМУ КРИМСЬКИХ ТАТАР І КРИМСЬКИХ КАРАЇМІВ СЕРЕДИНИ XIX СТ. (ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АЛІМА АЗАМАТ ОГЛУ) PDF
В. О. Грушецька
ВІДНОСНА ХРОНОЛОГІЯ РАННЬОТРИПІЛЬСЬКОЇ ПЛАСТИКИ У СВІТЛІ РАДІОВУГЛЕЦЕВОГО ДАТУВАННЯ PDF
О. В. Демченко, М. А. Лобанова
ЕТНОГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В МАСОВИХ СЦЕНАХ У ВИСТАВАХ ФЕДОРА СТРИГУНА, РЕЖИСЕРА НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ІМЕНІ МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ЗА ТВОРАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИКИ (2009-2015 р.) PDF
Т. С. Добровольська
КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕТНОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ ХІХ ст. PDF
В. А. Долгочуб, Н. О. Петрова
МОДУСИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КРЕМЕНЕВОЇ ІНДУСТРІЇ ЕТАПУ В1 PDF
Д. В. Кіосак
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ СКЛЯНОГО ПОСУДУ VI – I СТ. ДО Н.Е. З ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОРʼЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
А. М. Колесниченко
СВЯТО СТРІТЕННЯ У КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІЙ ПРАКТИЦІ БОЙКІВ: СИНТЕЗ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ТА МІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ PDF
О. Ю. Коломийчук
ЕТНОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДУХОВЕНСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ВЕРА И ЖИЗНЬ» (1912-1917) PDF
К. А. Литвин
До питання про структуру весільної обрядовості Слобожанщини: дефлораційні та постдефлораційні обряди PDF
C. Л. Маховська
РЭЧЫЎНЫ СВЕТ У ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ (НА МАТЭРЫЯЛАХ ЭКСПЕДЫЦЫЙНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ 2016 г.) PDF
А. П. Паўлава
УКРАЇНЦІ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІ НА ОДЕЩИНІ 1944-1946 рр. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Н. О. Петрова, С. В. Ковальчук
ТЕОРІЯ СТРЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРІЇ НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я НА РУБЕЖІ ПЛЕЙСТОЦЕНУ ТА ГОЛОЦЕНУ PDF
О. В. Сминтина
ОСОБЛИВОСТІ РОДИННОЇ ОБРЯДОВОСТІ ЛЬВІВ’ЯН В КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ ст. PDF PDF
Н. А. Чабан
ПОХОВАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНІ ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. PDF
І. В. Черленяк
ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНА СКЛАДОВА АРХІВУ МИХАЙЛА КОМАРОВА PDF
Н. О. Яцун

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ: У ПОШУКАХ РЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛЬТЕРНАТИВ PDF
Т. С. Вінцковський
НАЦІОНАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ У ФОРМУВАННЯХ ЧЕРВОНОГО КОЗАЦТВА: 1918-1921 рр. PDF
Д. В. Кобельський
УКРАЇНСЬКА ЕЛІТА ТА ПАТРІОТИЗМ ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
К. В. Корнієнко
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ЗНАНЬ В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) PDF
О. Є. Музичко
ВИСВІТЛЕННЯ ІСТОРІЇ РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ НА СТОРІНКАХ ЮВІЛЕЙНИХ ВИДАНЬ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
О. О. Синявська
РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНФЛІКТАХ МІЖ РІЗНИМИ ГІЛКАМИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1991-2010 рр.) PDF
Ю. Г. Демедюк

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ПОГЛЯДИ ДЖОНА СПЕЛМЕНА НА СУТНІСТЬ КОРОЛІВСЬКОЇ ПРЕРОГАТИВИ PDF
О. С. Івченко
SAINTS AND HEROES, WAR AND PEACE. A ROMANIAN ORTHODOX HISTORICAL PERSPECTIVE PDF
G. Enache
THE HОUSE OF THE PEOPLE: ROMANIA’S ARCHITECTURAL MASTERPIECE PDF
Stoica Cristinel Popa
РІЧАРД ІІ ТА ЗУСТРІЧ В КОНВІ : САКРАЛЬНИЙ ОБРАЗ МОНАРХА ТА ПРОБЛЕМА ЗРАДИ КОРОЛЯ PDF
В. В. Чепіженко
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЯПОНІЄЮ (1991-2016 рр.) PDF
В. В. Удовік

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ДІЯЛЬНІСТЬ ДМИТРА МАКСИМОВИЧА КНЯЖЕВИЧА У «ТОВАРИСТВІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВДЕННОЇ РОСІЇ» PDF
О. П. Делі
ГЕНЕАЛОГІЧНІ ПЕРЕТИНАННЯ НАЩАДКІВ М. С. ВОРОНЦОВА У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ СПАДКУВАННЯ PDF
С. В. Мілевич
КОНФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ В СЕРБІЇ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «БОГОСЛОВСКОГО ВЕСТНИКА» ТА «ЦЕРКОВНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ» 1906-1912 рр. PDF
Б. О. Затовський
АНЕКСІЯ БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ АВСТРО-УГОРЩИНОЮ ТА АНЕКСІЯ КОРЕЇ ЯПОНІЄЮ У ВИСВІТЛЕННІ РОСІЙСЬКИХ ЧАСОПИСІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
В. Л. Мартинов

ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКА

НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО БІОГРАФІЇ Л. Ф. ВОЄВОДСЬКОГО PDF
С. Є. Березін
ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ PDF
В. Г. Кушнір
РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.051.08 (каденція 2013-2016 рр.) PDF
О. В. Сминтина
РЕЦЕНЗІЯ: КЕПІН Д. В., ТІТОВА О. М. ОХОРОНА ПАЛЕОПРИРОДНОЇ ТА АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ. – КИЇВ: ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК, 2015. – 152 с. PDF
О. В. Сминтина