Редакційний штат

В. Г. Кушнір, д-р іст. наук (головний редактор);

Анхель Флорін, д-р іст. наук (Румунія);

Барвінська П. І., д-р іст. наук;

Бачинська О. А., д-р іст. наук;

Гончарук Т. Г., д-р. іст. наук;

Демченко О. В., канд. іст. наук;

Дьомін О. Б., д-р іст. наук;

Грєбцова І. С., д-р іст. наук;

Єнаке Джордж, д-р іст. наук (Румунія);

Кіосак Д. В., д-р іст. наук;

Петрова Н. О., канд. іст. наук (відповідальний секретар);

Сминтина О. В., д-р іст. наук;

Хмарський В. М., д-р іст. наук;

Цисельський Томаш, д-р іст.наук (Польща).