Редакційний штат

В. Г. Кушнір, д-р іст. наук (головний редактор);
Анхель Флорін, д-р іст. наук (Румунія);
Барвінська П. І., д-р іст. наук;
Бачинська О. А., д-р іст. наук;
Гончарук Т. Г., д-р. іст. наук;
Демченко О. В., канд. іст. наук;
Дьомін О. Б., д-р іст. наук;
Грєбцова І. С., д-р іст. наук;
Єнаке Джордж, д-р іст. наук (Румунія);
Кіосак Д. В., д-р іст. наук;
Петрова Н. О., канд. іст. наук (відповідальний секретар);
Сминтина О. В., д-р іст. наук;
Хмарський В. М., д-р іст. наук;
Цисельський Томаш, д-р іст.наук (Польща).