НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО БІОГРАФІЇ Л. Ф. ВОЄВОДСЬКОГО

Автор(и)

  • С. Є. Березін

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.106480

Ключові слова:

джерелознавство, СІД

Анотація

В статті, на джерельному підґрунті матеріалів з фондів Центрального державного історичного архіву України (м. Київ), Державного архіву Одеської області, Одеської національної наукової бібліотеки, Російської державної бібліотеки (м. Москва), Російської національної бібліотеки (м. Санкт-Петербург), Санкт-Петербурзького філіалу архіву РАН, – документально підтверджуються маловідомі факти біографії видатного вченого-антикознавця, професора кафедри грецької словесності / класичної філології Новоросійського (Одеського) університету Л. Ф. Воєводського

Посилання

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy [Central State Historical Archive Ukraine], 1897. F. 264. Kulakovskyi Yulian Andriiovych. Op. 1. Spr. 139. Kulakovskyi Iu. A., lysty vid riznykh osib [Kulakovskyi Iu. A. letters from various people]. m. Kyiv.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odessa region], 1887-1894. F. 2. Kantseliariia Odeskoho hradonachalnyka [Office of the Mayor of Odessa]. Op. 1. Spr. 1667. Pro zatverdzhennia proektu ustavu Odeskoho tovarystva velosypedystiv [On approval of the draft Charter Odessa Society of cyclists]. m. Kyiv.

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odessa region]. 1897. F. 2. Op. 8. Spr. 761. Lysty perepysu naselennia po vul. Koblevskii [Letters Census Street. Koblevska, d. Number 37th], bud. № 37-a.

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odessa region], 1904. F. 42. Kantseliariia popechytelia Odeskoho uchbovoho okruhu [Odessa school district trustee]. Op. 3. Spr. 4467. Voievodska Elmerisa-Sofiia-Hedviha Leopoldivna, domashnia vchytelka [Provincial Elmerisa-Sophia Hedwig Leopoldovna, home teacher.].

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odessa region], 1899. F. 42. Op. 35. Spr. 3101. Pro sluzhbu Voievodskoho L. F [On Service Voievodskiy L. F].

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odessa region], 1864-1875. F. 45. Novorosiiskyi universytet [Novorossiysk University.]. Op. 4. Spr. 1173. Voievodskyi L. F., mahistr hretskoi slovesnosti [Voievodskyi, L. F. and Master Greek literature].

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odessa region], 1901. F. 45. Op. 4. Spr. 1174. Pro sluzhbu Voievodskoho L. F. [On Service Voievodskyi L. F.].

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odessa region], 1898-1901. F. 45. Op. 4. Spr. 2550. Zhurnal zasidan istoryko-filolohichnoho fakultetu [Journal of meetings History and Philology].

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odessa region], 1876-1877. F. 45. Op. 4. Spr. 2590. Lystuvannia dekana istoryko filolohichnoho fakultetu [Correspondence Dean Historical Philology].

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odessa region], 1899. F. 45. Op. 8 (1899). Spr. 16. Pro zminy u osobovomu skladi vykladachiv ta sluzhbovtsiv universytetu [Changes in worker teachers and employees of the university.].

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odessa region], 1901. F. 45. Op. 8 (1901). Spr. 16. Pro zminy u osobovomu skladi vykladachiv ta sluzhbovtsiv universytetu [Changes in worker teachers and employees of the university.].

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odessa region], 1876. F. 630. Yevanhelichno- liuteranska parafiia tserkvy (kirkhy) Sv. Pavla u misti Odesi [Evangelical Lutheran parish church (church) St. Paul in Odessa. - conjugation]. Spr. 261. Svidotstva pro vziattia shliubu [Certificate of taking marriage].

Rukopysnyi fond Odeskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky [Manuscript fund of Odessa National Scientific Library], [1881]. F. 44. Voievodskyi Leopold Frantsevych (osobovyi fond). F. 44. Spr. 1.Voievodskyi L. F., «Vvedenie v myfologiyu “Odissey”» [Introduction to mythology "Odyssey] (rukopys).

RF ONNB [Manuscript fund of Odessa National Scientific Library], [1870-ti – 1890-ti]. F. 44. Spr. 2. Statti: filosofiia; starodavnia mifolohiia; relihiia. Statti ta notatky, vytiahy riznoho zmistu [Article: philosophy; ancient mythology; religion. Articles and notes, extracts of different content.].

RF ONNB [Manuscript fund of Odessa National Scientific Library], [1880-ti –1894]. F. 44. Spr. 3. Komentari do hretskykh ta latynskykh avtoriv. Hretska literature [Comments to the Greek and Latin authors. Greek literature].

RF ONNB [Manuscript fund of Odessa National Scientific Library], [1870-ti – 1898]. F. 44. Spr. 4. Linhvistyka; starodavni movy. Novyi proekt rosiiskoho pravopysu. Slovianska filolohiia [Linguistics; ancient languages. The new project of Russian spelling. Slavic philology].

RF ONNB [Manuscript fund of Odessa National Scientific Library], 1873-1875. F. 44. Spr. 5. Voievodskyi L. F., kopii lystiv do riznykh osib [Voievodskyi L. F., copies of letters to different individuals].

RF ONNB [Manuscript fund of Odessa National Scientific Library], 1891-1899. F. 44. Spr. 6. Administratyvna diialnist L. F. Voievodskoho. Kharakterystyka naukovoi diialnosti L. F. Voievodskoho. Avtobiohrafiia ta plan zaniat V. S. Fomenko [Administrative activities LF Provincial. Characteristics of the research activities of the L. F. Voievodskyi. Autobiography and Plan of lessons of V. S. Fomenko.].

RF ONNB [Manuscript fund of Odessa National Scientific Library]. F. 44. Spr. 7. Virshi polskoiu movoiu; pereklady z rosiiskoi ta nimetskoi movy [The poems in Polish; translations from Russian and German].

Sankt-Peterburzka filiia Arkhivu RAN [St. Petersburg branch of the Russian Academy of Sciences Archives], 1877-1879. F. 116. Uspenskyi Fedir Ivanovych (osobovyi fond). Op. 2. Spr. 73. Voievodskyi L. F., lysty do Uspenskoho F. I. [Voievodskyi L. F., letters to the Uspenskyi F. I].

SPb FA RAN [St. Petersburg branch of the Russian Academy of Sciences Archives], 1895-1901. F. 116. Op. 2. Spr. 102. Derevytskyi O. M., lysty do Uspenskoho F. I. [. Derevytskyi O. M. letters to the Uspenskyi F. I].

Viddil rukopysiv Rosiiskoi derzhavnoi biblioteky, 1873-1907. F. 324. Tsvetaiev Ivan Volodymyrovych (osobovyi fond). Op. 1. Spr. 6. Modestov V. I., lysty do Tsvetaieva I. V. [Modestov V. I., letters to the Tsvetaieva I. V.] m. Moskva.

Viddil rukopysiv Rosiiskoi natsionalnoi biblioteky [Department of Manuscripts State Library, m. Moscow], 1874-1900. F. 608. Pomialovskyi Ivan Vasylovych (osobovyi fond). Op. 1. Spr. 662. Voievodskyi L. F., lysty do Pomialovskoho I. V. [Voievodskyi L. F. letters to Pomialovskoho I. V.]. m. Sankt-Peterburh.

VR RNB [Department of Manuscripts State Library, m. Moscow], 1889-1901. F. 608. Op. 1. Spr. 743. Derevytskyi O. M., lysty do Pomialovskoho I. V. [Derevytskyi O. M., letters to Pomialovskyi I. V.].

VR RNB [Department of Manuscripts State Library, m. Moscow], 1889-1893. F. 608. Op. 1. Spr. 1038. Nadler V. K., lysty do Pomialovskoho I. V. [Nadler V. K., letter to Pomialovskyi I. V.].

VR RNB [Department of Manuscripts State Library, m. Moscow], 1919-1920. F. 1000. Fond okremykh nadkhodzhen. Op. 2. Spr. 994. Ovsyaniko-Kulikovskiy D. M., «Vospominaniya. Otdel IV. Gody studenchestva (1871-1876)» ["Memoirs. Division IV. Years of students (1871-1876)] (rukopys).

Hausmann, G. 1998. Universität und städtishe Gesellschaft in Odessa, 1865-1917: Soziale und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreiches. Stuttgart.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1889 god [The address calendar of the Odessa city Municipality for 1889.], 1888.Odessa.

Adres-kalendar Odesskogo gradonachalstva na 1893 god [The address calendar of the Odessa city Municipality for 1893.], 1892. Odessa.

Appatov, S. I., Demin, O. B., Pershina, Z. V., 1995. Istoricheskaya nauka v Odesse za 200 let [Historical science in Odessa in 200 years]. V: Ocherki razvitiya nauki v Odesse [Sketches of development of science in Odessa]. Odessa.

Berezin, S. Ye., 2000. Izuchenie antichnoy istorii v Novorossiyskom universitete: L. F. Voevodskiy [Studying of antique history at the Novorossiysk university: L. F. Voyevodskiy]. Zapiski іstorichnogo fakultetu [Notes of historical faculty], X, s. 59-65.

Berezin, S. Ye., 2009. Novorossiyskiy universitet na pravom flange ideologicheskogo fronta Grazhdanskoy voyny. Prolog: konets XIX veka [The Novorossiysk University on the right flank of the ideological front of Civil war. Prolog: end of the 19th century]. Novik. Trudy po voennoy istorii [Novik. Works on military history], ІІ, s. 157-173.

Berezin, S. Ie., Izbash, T. O., 2000. Voievodskyi Leopold Frantsevych. V: Profesory Odeskoho (Novorosiiskoho) universytetu: Biobibliohrafichnyi slovnyk [Professors of the Novorossiysk university]. Odesa. T. II.

Berezin, S. Ie., Izbash, T. O., 2009. Voievodskyi Leopold Frantsevych. V: Savchenko, V. A. Odeski istoryky. Entsyklopedychne vydannia [Odessa historians. Encyclopedic edition.]. Tom 1 (pochatok XIX – seredyna XX st.). Odesa.

Buzeskul, V. P. 1931. Vseobshchaya istoriya i ee predstaviteli v Rossii v XIX i nachale XX veka [General history and its representatives in Russia in XIX and beginning of XX century]. Moskva-Leningrad. T. II.

Voevodskiy, L. F., 1873-1874. [Opyt po istorii razvitiya nravstvennosti] [Experiment on morality development history]. Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya [The Journal of the Ministry of national education], dekabr, s. 80-136, yanvar, s. 50-65, fevral, s. 78-104, mart, s. 44-70.

Voevodskiy, L. F. 1874. Kannibalizm v grecheskikh mifakh. Opyt po istorii razvitiya nravstvennosti [A cannibalism in the Greek myths. Experiment on morality]. SPb.

Voevodskiy, L. F., 1875. Eticheskoe znachenie mifov. Vstupitelnaya rech, proiznesennaya pered disputom v Sankt- Peterburgskom univeritete 30 marta 1875 goda [Ethical value of myths. The opening speech delivered before a debate at the St. Petersburg University on March 30, 1875.]. Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya [The Journal of the Ministry of national education], iyun, s. 397-404.

Voevodskiy, L. F., 1876. O tak nazyvaemykh «gomerovskikh poemakh». Vstupitelnaya lektsiya po grecheskoy slovesnosti, prochitannaya 20 sentyabrya 1875 goda [About so-called "homeric poems". The introductory lecture on the Greek literature given on September 20, 1875]. Zapiski Novorossiyskogo universiteta [Notes of the Novorossiysk university], XIX, Chast nauchnaya, s. 138-139.

Voevodskiy, L. F., 1877. Etologicheskie i mifologicheskie zametki [Ethological and mythological notes]. Ch. І. Chashi iz chelovecheskikh cherepov i tomu podobnye primery utilizatsii trupa [Bowls from human skulls and to that similar examples of utilization of a corpse]. Zapiski Novorossiyskogo universiteta [Notes of the Novorossiysk university], XXIV, Chast nauchnaya, s. 1-84.

Voevodskiy, L. F., 1880. O zanyatiyakh po kritike i mifologii gomerovskogo eposa. Otchet za vremya zagranichnoy komandirovki [About classes in criticism and mythology of the homeric epos. The report during the foreign business trip]. Zapiski Novorossiyskogo universiteta [Notes of the Novorossiysk university], XXX, Chast nauchnaya, s. 409-498.

Voevodskiy, L. F., 1881-1882. Vvedenie v mifologiyu “Odissei” [Introduction to mythology of "Odyssey"]. Ch. І. Zapiski Novorossiyskogo universiteta [Notes of the Novorossiysk university], XXXIII, Chast nauchnaya, s. 1-235.

Voevodskiy, L. F. 1884. Karta drevnikh poseleniy na yuge Rossii: izdanie k VI Arkheologicheskomu sezdu v Odesse [The map of ancient settlements in the south of Russia: the edition to the VI Archaeological congress in Odessa]. Odessa.

Voevodskiy, L. F., 1888. O proiskhozhdenii nazvaniya Chernogo moray [O origin of the name of the Black Sea]. V: Trudy VI-go Arkheologicheskogo sezda v Odesse [Works of the VI Archaeological congress in Odessa]. Odessa. T. II.

Voevodskiy, L. F., 1894. «Mimiamby» Geroda i realizm v grecheskoy literature. Rech, proiznesennaya v godichnom torzhestvennom sobranii Novorossiyskogo universiteta 30 avgusta 1894 goda [Gerod's "Mimiamba" and realism in the Greek literature. The speech delivered in a year solemn meeting of the Novorossiysk University on August 30, 1894.]. Zapiski Novorossiyskogo universiteta [Notes of the Novorossiysk university], LIVIII, Chast ofitsialnaya, s. 1-17.

Voevodskiy, L. F. 1898. Opyt uproshcheniya russkogo pravopisaniya [Experience of simplification of the Russian spelling]. Odessa.

Markevich, A. I., 1890. Dvadtsatipyatiletie Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta. Istoricheskaya zapiska ekstraordinarnogo professora A. I. Markevicha i akademicheskie spiski [Twenty-fifth anniversary of Imperial Novorossiysk university. Historical note of extraordinary professor A. I. Markevich and academic lists]. Zapiski Novorossiyskogo universiteta [Notes of the Novorossiysk university], LIII, s. 285-286.

Derevitskiy, A. N., 1901. L. F. Voevodskiy [Nekrolog] [Obituary] / A. N. Derevitskiy // Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya [The Journal of the Ministry of national education], iyul, s. 32-38. Derevitskiy, A. N., 1902. L. F. Voevodskiy [Nekrolog] [Obituary]. Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey [Notes of the Odessa Society of antiquity and history], XXIV (IV), s. 1-7.

Khalanskyi, M. G., Bagaleya, D. I., pod red., 1908. Istoriko-filologicheskiy fakultet Imperatorskogo Kharkovskogo universiteta v pervye sto let ego sushchestvovaniya (1805-1905): І. Opyt istorii istoriko- filologicheskogo fakulteta; ІІ. Biograficheskiy slovar professorov i prepodavateley [Historical and philological faculty of Imperial Kharkiv university in the first hundred years of his existence (1805-1905): І. Experience of history of historical philological faculty; ІІ. The biographic dictionary of professors and teachers]. Kharkov.

Kuzishchina, V. I., pod red., 1980. Istoriografiya antichnoy istorii [Historiography of antique history]. Moskva.

Smyntyna, V. A., hol. red., 2000. Istoriia Odeskoho universytetu (1865-2000)[History of Odessa University] . Odesa.

Yurzhenko, O. I., vidp. red., 1968. Istoriia Odeskoho universytetu za 100 rokiv [History of Odessa University]. Kyiv.

Kochubinskiy, A. A., 1901. U groba L. F. Voevodskogo [At L. F. Voyevodsky's coffin]. V: Pamyati sosluzhivtsev (1876-1901). Rechi u groba i posmertnye pominki [Memories of colleagues (1876-1901). Speeches at a coffin and a posthumous commemoration]. Odessa.

Lange, N. [N]., Korsh, F. [Ye]., Voevodskiy, L. [F]., 1892. Otzyv o sochinenii privat-dotsenta A. P. Kazanskogo «Uchenie Aristotelya o znachenii opyta pri poznanii», predstavlennoy dlya polucheniya stepeni magistra filosofii [Review of the composition of the privatdozent A. P. Kazansky "Aristotle's doctrine about value of experience at knowledge", the degree of the master of philosophy presented for receiving]. ZNU [The Journal of the Ministry of national education], LVII, Chast ofitsialnaya, s. 21-28.

Samoylov, F. A., avt.-sost., 1999. Novorossiyskiy universitet v vospominaniyakh sovremennikov [The Novorossiysk University in memoirs of contemporaries]. Odessa.

Zelinskyi, I. P., pod red., 1991. Odesskiy universitet [Odesa University]. 1865-1990. Kiev.

Koval, I. M., hol. red., 2015. Odeskyi natsionalnyi universytet imeni I. I. Mechnykova: istoriia ta suchasnist (1865-2015) [Odessa i. I. Mechnikov National University: history and present]. Odesa.

Popova, T. N., Stanko, V. N., 1995. Istoricheskie issledovaniya v Odesskom universitete: traditsii i sovremennost [Historical researches at the Odessa university: traditions and present]. Vestnik Odesskogo gosudarstvennogo universiteta [Herald of the Odessa state university], 1, s. 37-52.

Radzikhovskaya, Ye. A. Izbash ,T. A., Berezin, S. Ye., 2005. Antikovedenie i medievistika v Novorossiyskom – Odesskom universitete [Classics and medieval studies in Novorossiysk – the Odessa university]. Drevnee Prichernomore [Ancient Black Sea Coast], VI, s. 142-147.

Radzykhovska, O. O., Izbas,h T. O., Berezin, S. Ie., 2005. Tradytsii antykoznavstva ta mediievistyky v Novorosiiskomu – Odeskomu universyteti: kafedra istorii starodavnoho svitu ta serednikh vikiv [Tradition antiquity and medieval studies in Novorossiysk - Odessa University, Department of Ancient History and middle Ages]. Zapysky istorychnoho fakultetu [Notes of History Faculty], XVI, s. 321-327.

Frolov, E. D. 1999. Russkaya nauka ob antichnosti: Istoriograficheskie ocherki [The Russian science about antiquity: Historiographic sketches]. SPb.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-07

Номер

Розділ

ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКА