SAINTS AND HEROES, WAR AND PEACE. A ROMANIAN ORTHODOX HISTORICAL PERSPECTIVE

Автор(и)

  • G. Enache ОНУ імені І.І.Мечникова, Romania

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.105901

Ключові слова:

history of the world

Анотація

In the Orthodox tradition, there is no systemic theory on the issue of war. Some contemporary authors attempted to deduce a theory and to establish Orthodox regulations concerning war, but, in most cases, these attempts proved to be only personal reconstructions, based upon a particular pattern.
This is the reason why historical research proves to be useful; it evinces all the concrete ways the Orthodox world dealt with war, in various temporal and spatial contexts.
My communication focuses on the perspective Romanian Orthodoxy has had upon war, from the creation of the Romanian states (in the XIV-th century) until today. The organisation of the Orthodoxy into national churches, each having its own particular evolution, makes this attempt legitimate.
My paper does more than selecting the references to war from the documents. The problem of war has never been an autonomous issue, but it is closely connected to the fate of a community, to the choices it makes, according to its major aspirations, to the ways the community represents itself and relates itself to the others. Therefore, war is discussed in the broader context of the relations between religion, church, society and state.

Посилання

BIBLIOGRAPHY BOOKS

Anania, Valeriu 2011. Cartea deschisă a Împărăției. De la Betleemul nașterii la Ierusalimul învierii, Iași: Editura Polirom.

Cantemir, Dimitrie 2001, Descrierea Moldovei, București: Litera Internațional.

Cărți populare 1998, București: Editura Litera, 1998.

Enache, George 2005. Ortodoxie și putere politică în România contemporană. Studii și eseuri, București: Editura Nemira.

Enache, George 2014. Conștiința creștină în modernitate. Chipuri și fapte, Galați, Cluj-Napoca: EMIGL, EIKON.

Enache, George 2014. Biserica în comunism. Modele şi mărturii, Galați, Cluj-Napoca: EMIGL, EIKON.

Enache, George, Adrian N. Petcu 2009. Monahismul ortodox şi puterea comunistă în România anilor ΄50. Galați: Editura Partener.

Gorovei, Ștefan S., Maria Magdalena Szekely 2005. Princep omni laude maior. O istorie a lui Ștefan Cel Mare. Sfânta Mănăstire Putna.

Imbrescu, Ilie 1940. Apostrofa unui teolog. Biserica și Mișcarea legionară. București: Editura Cartea Românească.

Iorga, Nicolae 1929. Istoria armatei românești. Bucureșt. Vol. I-II.

Istoria militară a poporului roman, 1987. București. vol. IV.

Justinian, Patriarh. Apostolat Social. vol. VIII.

Lipschits, Oded 2005. The Fall and Rise of Jerusalem. Judah under Babylonian Rule. Eisenbrauns.

Lucaciu, Constantin 1915. Biserica, școala și armata. Factorii vieții naționale și de stat. București.

Ornea, Zigu 1980. Tradiționalism și modernitate în deceniul al treilea. București: Editura Eminescu.

Papacostea, Șerban 1990. Ștefan cel Mare domn al Moldovei (1457-1504). București: Editura Enciclopedică.

Pruteanu, Petru 2013. Liturghia ortodoxă. Istorie și actualitate. București: Editura Sophia.

Racoveanu, Gheorghe. Mișcarea legionară și Biserica. București: Editura Samizdat.

Roncace, Mark 2005. Jeremiah, Zedekiah, and the Fall of Jerusalem. T&T Clark International.

Ronnett, Alexander E. 1995. Romanian Nationalism: The Legionary Movement. Chicago: Loyola University Press.

Sima, Horia 1995. The History of the Legionary Movement. Legionary Press.

Sinigalia, Tereza, Oliviu Boldură 2015. Medieval Monuments of Bukovina. București: Editura ACS.

Solovei, Rodica 2004. Activitatea Guvernământului Transnistriei în domeniu social-economic și cultural 919 august 1941-29 ianuarie 1944). Iași, Casa Editorială Demiurg.

Treadgold, Warren T. 1997. A History of the Byzantine State and Society. Stanford: Stanford University Press.

Țiu, Ilarion 2010. The Legionary Movement after Corneliu Codreanu: From the Dictatorship of King Carol II to the Communist Regime (February 1938-August 1944). Publ. East European Monographs.

Ureche, Grigore 2001. Letopisețul Țării Moldovei. București: Litera Internațional.

Veiga, Francisco 1993. Istoria Gărzii de Fier 1919-1941 - Mistica ultranaționalismului. București: Editura Humanitas.

ARTICLES

Crainic, Nichifor, 1943. “Transfigurarea românismului”. Biserica Ortodoxă Română, LXI (10-12), 517-529.

Enache, George, 2012. “Eglise, société, état en Roumanie pendant l’entre-deux-guerres. L’Eglise Orthodoxe Roumaine et la «tentation du totalitarisme droitiste»”. Revista Teologică, 2, 276-300.

Harris, Jonathan. “Distortion, divine providence, in genre in Nicetas Choniates’s account of the collapse of Byzantium 1180-1204”. Journal of Medieval History, 26 (1),19-31.

Ispir, V. G., 1943. “Biserica noastră și ecumenismul contemporan”. Biserica Ortodoxă Română, LXI (7-9), 363-373.

Mândru, Doina, 1995. “Les églises a peinture murale extérieure du nord de la Moldavie”, ICOMOS, “Denkmäler in Rumänien/Monuments en Roumanie”, XIV, 81-92.

Rauzduel, Rosan, 2000. “Homme, destinée, providence dans l’histoire byzantine (IXe-XIe siècles) “. Revue Philosophique de Louvain 98 (3), 480-518.

Simion, Marian Gh. 2010. “Just War Theory and Orthodox Christianity”. Revista Teologică, 92 (4), 107-130.

Stanciu, Ștefan, 2011. “Asistența religioasă în armata României – simbol al reformării moderne a instituției militare”. Revista Comunicațiilor și Informaticii, 1.

EDITED BOOKS

Berindei, Dan ed., 2003. Istoria Românilor. București: Editura Enciclopedică. Vol. VII, tom 1.

Cândea, Virgil ed., 2003. Istoria Românilor. București: Editura Enciclopedică. Vol. V.

Cernovodeanu, Paul, Nicolae Edroiu eds., 2002. Istoria Românilor. București: Editura Enciclopedică. Vol. VI.

Hussey, J.M. ed., 1967. The Cambridge Medieval History. Cambridge University Press. Volume IV. The Byzantine Empire. Part II. Government, Church and Civilisation.

Martiri pentru Hristos, în România, din perioada regimului comunist, 2007. București: EIMBOR.

Onișoru, Gheorghe ed., 2007. Mișcarea armată de rezistență anticomunistă în România. București: Kullusys.

Popovski, Vesselin, Gregory M. Reichberg, Nicholas Turner eds., 2009. World Religions and Norms of War. United Nations University Press.

ARTICLES/CHAPTERS IN BOOKS

Baldovin John F., 1986. “Worship in Urban Life: The Example of Medieval Constantinople”. In: Peter S. Hawkins, ed. Civitas. Religious Interpretation of the City. Wipf and Stock Publishers. pp. 57-70.

Dennis, George T., 2000. “Defenders for the Christian People. Holy War in Byzantium”. In: Angeliki E. Laiou and Roy Parviz Mottahedeh, eds. The Crusaders from the Perspective of the Byzantium and the Muslim World. Washington. D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection. pp. 31-39.

Enache, George, 2008. “Religie şi modernitate în Vechiul Regat: dezbateri privind rolul social, politic şi naţional al Bisericii Ortodoxe Române în a doua jumătate a secolului al XIX – lea şi începutul veacului al XX-lea” În Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, eds. Schimbare şi devenire în istoria României. Cluj University Press. pp. 371-403.

Enache, George, 2014. “Religie, libertate şi progres în opera Dorei d’Istria”. In Mihai Dimitrie Sturdza la 80 de ani. Omagiu. Lași: Editura Universităţii „Al.I. Cuza”. pp. 703-738.

Pop, Ioan Aurel, 2004. “Creștinătatea europeană între cruciadă și pace: Rolul rezervat celor două „Valahii” la începutul secolului al XVI-lea” In Bogdan Petru Maleon, Alexandru Florin Platon eds. Confesiune și cultură în evul mediu. In honorem Ion Toderașcu. Iași. Pp. 23-28.

NEWSPAPERS AND MAGAZINES ARTICLES

Ionescu, Nae, 1930.Noi şi catolicismul. Cuvântul, October, 31.

Transnistria, 2 (57), September, 3 (1942).

WEB DOCUMENTS

Brunner, Michael. An Eastern Orthodox Perspective on Contextual Theology, 2014. [Online]. Available at: https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=trin1418214073&disposition=inline (viewed 31 September, 2015).

Charlton, Bruce. The City of God: The Church, or Constantinople? [Online]. Available at: http://charltonteaching.blogspot.ro/2011/03/city-of-god-church-or-constantinople.html (viewed 31 September 2015).

Enache, George. Nicolae Georgescu-Edineț, un preot al frontierei. [Online]. Available at: http://ziarullumina.ro/nicolae-georgescu-edinet-un-preot-al-frontierei-28479.html (viewed 31 September, 2015).

În România sunt 18.300 de biserici şi doar 425 de spitale. [Online]. Available at: http://www.cotidianul.ro/in-romania-sunt-18300-de-biserici-si-doar-425-de-spitale-121172/ (viewed 31 September, 2015).

Înălțarea Domnului! Cinste și onoare pentru eroii neamului. [Online]. Available at: http://www.ascorsuceava.ro/Comunicate-de-presa/inlarea-domnului-cinste-i-onoare-pentru-eroii-neamului.html (viewed 31 September, 2015).

Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului roman. [Online]. Available at: http://basilica.ro/inaltarea-domnului-ziua-eroilor-sarbatoare-nationala-a-poporului-roman/ (viewed 31 September, 2015).

Minciuna are picioare scurte. În Suedia sunt 97 de spitale la 4.000 de biserici, în SUA sunt 350.000 de biserici la 5.500 de spitale. România are un spital la 43.000 de locuitori, SUA are 1 la 56.000. CIFRELE. Online. Available at: http://www.activenews.ro/stiri-social/Minciuna-are-picioare-scurte.-In-Suedia-sunt-97-de-spitale-la-4.000-de-biserici-in-SUA-sunt-350.000-de-biserici-la-5.500-de-spitale.-Romania-are-un-spital-la-43.000-de-locuitori-SUA-are-1-la-56.000.-CIFRELE-126270 (viewed 31 September, 2015).

Mircea, Ionela Simona. Cuza și reforma armatei. [Online]. Available at: http://www.dacoromania-alba.ro/nr53/cuza.htm (viewed 31 September, 2015).

Moldoveanu, Ioan. Bibliografie a isihasmului românesc. [Online]. Available at: www.unibuc.ro/prof/moldoveanu_i/docs/res/2012ianIsihasmul.doc (viewed 31 September, 2015).

Mormântul ostașului necunoscut. [Online]. Available at: http://www.once.ro/mormantul_ostasului_necunoscut.php (viewed 31 September, 2015).

Scorțea, Bogdan. Imnul Acatist în frescele românești din secolul al XVI-lea. [Online]. Available at: http://ziarullumina.ro/imnulacatist-in-frescele-romanesti-din-secolul-al-xvi-lea-59370.html (viewed 31 September, 2015).

Sondaj INSCOP: Armata, jandarmeria și Biserica, rămân în topul încrederii românilor. [Online]. Available at: http://www.agerpres.ro/social/2015/09/29/sondaj-inscop-armata-jandarmeria-si-biserica-raman-in-topul-increderii-romanilor-11-15-16 (viewed 31 September, 2015).

Strejnicu, Flor, 2000. Creștinismul Mișcării legionare. Sibiu: Editura Imago. [Online]. Available at: http://miscarea.net/crestinismul- miscarii.htm (viewed 31 September, 2015).

Tomosul de canonizare a Sfântului Ștefan cel Mare. [Online]. Available at: http://www.stefancelmare.ro/Tomos-s2-ss13.htm (viewed 31 September, 2015).

Vlad, Ioan. Doctrina militară românească în perioada interbelică. [Online]. Available at: http://theo-phyl-politea.blogspot. ro/2010/04/doctrina-militara-romaneasca-in.html (viewed 31 September, 2015).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-03

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ