РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНФЛІКТАХ МІЖ РІЗНИМИ ГІЛКАМИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1991-2010 рр.)

Автор(и)

  • Ю. Г. Демедюк

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.105831

Ключові слова:

історія України

Анотація

У статті мова йде про відновлення та становлення православних церков на території Південної України у 1991 – 2010 рр. Акцентовано увагу на конфліктах, які виникли між різними гілками православної церкви в Миколаївській області. Також висвітлено роль органів державної влади у вирішенні зазначених конфліктів.

Посилання

15 let – Nikolaevskoyeparkhii [15 years – Nikolaev diocese], 2008.Golospravoslaviya [Orthodoxy voice], sіchen, s. 6.

Bondarenko, V. D., 2001.Rozvytok ta instytualizatsiiakonfesiinoimerezhi v nezalezhniiUkraini [Development and institutionalization religious network in independent Ukraine]. V:RelihiiniorhanizatsiinaMykolaivshchyni: istoriia ta suchasnist [Religious organizations in Mykolaiv: Past and Present]. Mykolaiv: Vydavnytstvo MF NaUKMA.

Zhurmii, N. M., 2006.RelihiinezhyttiaMykolaivshchyny yak katehoriiasotsialnoibezpekyhromadian ta napriamyderzhavnoipolitykyshchodorelihii ta tserkvy [Mykolaiv region religious life of as a category of social security of citizens and the directions of the state policy on religion and church]. Materialy VI Mykolaivskoioblasnoikraieznavchoikonferentsii «Istoriia. Etnohrafiia. Kultura. Novi doslidzhennia» [Materials VI Mykolaiv Regional Conference "History. Ethnography. Culture. New research].Mykolaiv: «MozhlyvostiKimmerii».

Zakovorotniy, D. I. 2004.KhramyPribuzhya [Temples Pribuzhya]. Mykolaiv: PP «Gudym I. A.».

Zvitviddilu u spravakhrelihiiMykolaivskoioblderzhadministratsii «Pro robotuviddilu v napriamkuzabezpechenniastabilnohosotsialno-ekonomichnohorozvytkuoblasti u 2005, sichni – travni 2006 roku ta perspektyvyna II pivrichchia 2006 – 2007 roky [Report of the Department of Religious Affairs of Mykolaiv Regional Administration "The work of the Department in ensuring sustainable socio-economic development of the region in 2005, January - May 2006 and the prospects for the second half of 2006 - 2007], 2006.Mykolaiv.

Lunev, B., 1992.Obrestidukhovnost [Find spirituality]. RadianskePrybuzhzhia [Soviet Pribuzhzhya], 104, 18 serpnia, s. 4.

Malitskiy, A., 1992.Takvosstanovim! [So we will restore!]Yuzhnaya Pravda [Southern truth], 60, 23 kvіtnia, s. 2.

Nikolaevtsy. Entsiklopedicheskiyslovar [People of Nikolayev. Encyclopedic dictionary], 1999. Mikolaїv: «VozmozhnostiKimmerii».

Ostrovskaya, M., 2008.15 let eparkhialnogoputi [15 years of a diocesan way].Yuzhnaya Pravda [Southern truth], 4, 12 sichnia, s. 1.

Popal pod statyu, 2003.VecherniyNikolaev [Evening Nikolaev], 19, 15 fevralya, s. 3

Puchkov, V., 1991. Net bolshedomaofitserov – estkhramRozhdestvaBogoroditsy. Yuzhnaya Pravda [Southern truth], 21 hrudnia, s. 1.

Severnovska, A., 1992.YepiskopNikolaevskiyiVoznesenskiy [Bishop of Nikolaev and Voznesensk].Yuzhnaya Pravda [Southern truth], 156, 28 lystopada, s. 2.

Severnovska, A., 1995. Skolko u naskhramov? [How many at us temples?]Yuzhnaya Pravda [Southern truth], 45, 20kvitnia, s. 2.

SuchasnakonfesіynakartaMikolaivshchini [Modern confession Mykolaiv region], 2001RelihiiniorhanizatsiinaMykolaivshchyni: istoriia ta suchasnist [Religious organizations in Mykolaiv region: history and modernity].Mykolaiv: Vydavnytstvo MF NaUKMA.

Ukrainskaavtokefalnapravoslavnatserkva [The Ukrainian Autocephalous Orthodox Church], 2001.RelihiiniorhanizatsiinaMykolaivshchyni: istoriia ta suchasnist [Religious organizations in Mykolaiv region: history and modernity].Mykolaiv: Vydavnytstvo MF NaUKMA.

Ukrainskapravoslavnatserkva [The Ukrainian Orthodox Church], 2001. RelihiiniorhanizatsiinaMykolaivshchyni: istoriia ta suchasnist [Religious organizations in Mykolaiv region: history and modernity].Mykolaiv: Vydavnytstvo MF NaUKMA.

Khtoiekhto v Ukraini [Who's Who in Ukraine], 2007. Kyiv: «K.I.S.».

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-01

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ