№ 22 (2011)

Зміст

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

РОЛЬ В.В. КАПНІСТА ТА Є.Є. КЕЛЛЕРА У СПРАВІ ОХОРОНИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТОК ПІВДНЯ УКРАЇНИ PDF
С. С. Ахмід
ІСТОРИЧНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СОМАТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ НОВАЦІЙ В СОЦІАЛЬНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ PDF
Я. О. Потапенко
ЧИННИКИ УКРІПЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF
Я. М. Коршак
ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ІСЛАМСЬКИХ НАСТАНОВ В СИСТЕМІ ХАРЧУВАННЯ КРИМСЬКИХ ТАТАР PDF
О. А. Худайбердиєва (Аширгельди-гизи)
САРМАТСЬКА ЖІНКА ЗА ДАНИМИ НАРРАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ PDF
О. Б. Шевченко

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ЦЕРКВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ДЕСЯТИННОЇ В КОНТЕКСТІ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ПРОГРАМИ ХРИСТИЯНІЗАЦІЇ РУСІ PDF
Н. В. Верещагіна
РАДА НАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В РЕВОЛЮЦІЇ 1917 РОКУ: "УКРАЇНСЬКИЙ ЧИННИК" PDF
Т. С. Вінцковський
ДИВЕРСІЙНА ТА ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО З'ЄДНАННЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ О.Ф. ФЕДОРОВА НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ (1943-1944 РР.) PDF
В. Л. Гальчинський
АРЕШТАНТСЬКІ РОТИ ЦИВІЛЬНОГО ВІДОМСТВА У РОЗБУДОВІ ОДЕСИ ДРУГОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТ. PDF
Т. Г. Гончарук
ВПЛИВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА КРИМІНОГЕННУ СИТУАЦІЮ В ОДЕСІ (ЛИПЕНЬ 1914 – ЛЮТИЙ 1917 рр.) PDF
Є. Ю. Джумига
ОДЕСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ВУЗОЛ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РУМУНСЬКОЇ ОКУПАЦIЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF
О. Б. Дьомiн, О. А. Черкасов
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БОЛГАР БЕССАРАБІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. PDF
С. Б. Кузьміна
ВНЕСОК НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ У ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ" PDF
М. С. Кучерук
ТИПІЗАЦІЯ ВИДАВНИЦТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЗА ТЕМАТИЧНИМ НАПРЯМКОМ ЛІТЕРАТУРИ В УСРР В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РР. PDF
В. К. Молоткіна
ПИТАННЯ РЕПАТРІАЦІЇ РУМУНІВ У ТРАНСНІСТРІЮ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ PDF
І. В. Моторна
ПРОЕКТИ ЗАСНУВАННЯ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. PDF
О. О. Синявська
ХАРЧУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ПРОМИСЛОВИХ РОБІТНИКІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
В. В. Сугак
ІНКОРПОРАЦІЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ АРИСТОКРАТІЇ ДО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОГО ДВОРЯНСТВА PDF
Л. Ф. Циганенко
ПРОЦЕС ЗАСНУВАННЯ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ АРТІЛЕЙ ТА ЇХ ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Л. М. Чорна

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

НОВІ ДЕРЖАВИ ЯК БАЗИ РОСІЙСЬКОЇ МОНАРХІЧНОЇ КОНТРРЕВОЛЮЦІІ У 1918 РОЦІ PDF
Д. Я. Бондаренко
ДІЯЛЬНІСТЬ АНГЛІЙСЬКИХ ТРЕД-ЮНІОНІВ У ВИСВІТЛЕННІ РОСІЙСЬКИХ ЧАСОПИСІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Т. С. Ботіка
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В ОДЕСІ У ЛИСТОПАДІ-ГРУДНІ 1918 Р. PDF
О. П. Демченко
АРГЕНТИНСЬКЕ ПИТАННЯ НА ПЕРШІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ PDF
А. С. Дергачова
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ТЕРТУЛІАНА PDF
Т. М. Казаков
ДЕПОРТАЦІЯ АРХІЄПИСКОПА МАКАРІОСА ІІІ В КОНТЕКСТІ АНТИКОЛОНІАЛЬНОЇ БОРОТЬБИ НА КІПРІ (1956-1959 РР.) PDF
С. В. Ковальський
ГУМОР ЯК ФЕНОМЕН ВІКТОРІАНСЬКОЇ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ (НА ПРИКЛАДІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕМАТИКИ) PDF
М. С. Скрипніченко-Ковальська
ПОСОЛЬСЬКИЙ КОРПУС УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН PDF
В. А. Степанов, Н. І. Пахомова
ЛІБЕРАЛІЗМ ТА СОЦІАЛІЗМ У СВІТОСИСТЕМНОМУ ПІДХОДІ І.ВАЛЛЕРСТАЙНА: КОНКУРЕНТИ ЧИ СОЮЗНИКИ? PDF
І. А. Усатенко

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ ПОВСТАНЬ ВАРДИ СКЛІ PATA ВАРДИ ФОКИ У ВІЗАНТІЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ XI СТ.
І. С. Горнова
СОЦІОТОПОГРАФІЯ ПЕРЕДМІСТЬ ОДЕСИ В КІНЦІ XVIII СТ. – СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. PDF
І. М. Гулянович
ІСТОРІЯ ПУБЛІКАЦІЇ МЕМУАРІВ МАРШАЛА СРСР А. І. ЄРЬОМЕНКО (1959-2009 рр.) PDF
В. В. Залєвський
"ЛИПІВСЬКІ ЧИТАННЯ" – НОВІТНІЙ ДОРОБОК ОДЕСЬКОЇ БІОГРАФІСТИКИ PDF
І. І. Стамбол
ДО ПАРАДИГМИ КУЛЬТУРНОГО ОСВОЄННЯ ОСТРОВУ ЗМІЇНОГО У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.: ОСТРІВ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я PDF
О. Ю. Штепко

ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКА

РЕЦЕНЗІЯ НА: ФИЛИПЕНКО А.А. ПЕРВЫЙ АРХИПАСТЫРЬ. ЖИЗНЬ И ДЕЛА МИТРОПОЛИТА ГАВРИИЛА (БЭНУЛЕСКУ-БОДОНИ). – ОДЕССА: ВМВ, 2009. PDF
О. Б. Дьомін