DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2011.22.64029

ЧИННИКИ УКРІПЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Я. М. Коршак

Анотація


В статті зроблено спробу проаналізувати роль польської інтелігенції у збереженні етнічної ідентичності поляків в Одесі. Висвітлюється діяльність інтелігенції в польських культурних громадах на півдні України. А також розвиток і збереження релігійної свободи польських громад.


Ключові слова


етнічна група; поляки; Південна Україна; культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Горун Д.О. Украинско-польские отношения в постсовецкий период: Некоторые аспекти сотрудничества.// Записки исторического факультета (ЗІФ). Выпуск 5, Одесса, 1997.

Горун Д.О. Україно-польське регіональне співробітництво // Нова політика. 1999. – № 3.

Горун Д.О. Короткий нарис розвитку польської громади м. Одеси у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. – Одеса, 1996.

Данильченко О.П. Етнічні групи півдня України: Економічне і соціально-політичне становище на початку XX ст. – К., 1993.

Державний Архів Одеської Області (далі ДАОО). – Ф2. – Оп.7. – Спр.218. – С. 3

ДАОО. – Ф.6. – Оп.1. – Спр. 3815. – С. 10.

ДАОО. – Ф.6. – Оп.4. – Спр. 718. – С. 5.

Дружинина Е. И. Южная Украина 1800-1825. – М., 1970.

Кабузан В. М. Народы России в первой половине XIX в.: Численность и этнический состав. – М., 1992.

Кабузан В.М. Народы России в XVIII веке: Численность и этнический состав. М., 1963.

Кабузан В.М. Народонаселение Бессарабской области и левобережных районов Приднестровья (конец XVIII – первая половина XIX ст.). Кишинев, 1974.

Меметов А. Историко-лингвистический очерк. – М., 1993.

Наулко В.И. Развитие межэтнических связей на Украине. – Киев, 1975.

Населення України: Демографічний щорічник. – К., 1993.

Нікольський В.М. Національні аспекти політичних репресій 1937 р. В Україні // Український історичній журнал . – 2001. – № 2.

Ніколаєвський В.М. Національні аспекти політичних репресій 1939 р. в Україні. – К., 2002.

Пилипчук Р. Перший професіональний театр в Одесі. Польсько-Російська трупа Яна Непомуцена Камінського // Поляки на півдні України та в Криму. – 2007. – С. 187-205.

Русские. Материалы к серии "Народы и культуры". – М., 1992.

Шитюк М.М., Шкварець В.П. Комуністичний терор проти польського населення Півдня України в 20-50-х роках ХХ століття. – Херсон, 2001.

Шитюк М.М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-х роках ХХ століття. – К., 2000.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825