DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2011.22.64028

ІСТОРИЧНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СОМАТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ НОВАЦІЙ В СОЦІАЛЬНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ

Я. О. Потапенко

Анотація


В статті розглядаються особливості історичної репрезентації людської тілесності в контексті розвитку соціальної антропології. Особлива увага приділяється науковій проблематиці, яка є спільною для історії тіла та соціальної антропології.


Ключові слова


соматична проблематика; соціальна антропологія; тілесність; дискурс; концепція

Повний текст:

PDF

Посилання


Батай Ж. Слёзы Эроса / Ж. Батай // Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. – СПб.: Мифрил, 1994. – С. 273-282.

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр. – М.: "Республика", 2006. – 269с.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. – М.: "Добросвет", 2000. – 387 с.

Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу / М. Дуглас. – М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле. – 2000. – 120 с.

Дьяков А.В. Жан Бодрийяр: Стратегии "радикального мышления" / А.В. Дьяков. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 357 с.

Ивин И. Антропология тела // Философский словарь. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //terme.ru/dictionary/187/word.

Івашина О. Загальна теорія культури / О. Івашина. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 215с.

Леви-Строс К. Структурная антропология / К. Леви-Строс. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с.

Медвєдєва Н.С. Проблема співвідношення тілесності та соціальності в людині і суспільстві. – Автореферат дис. … канд. філос. наук. – К., 2005. –32 с.

Романов П. Социология тела и социальной политики / П. Романов, Е. Ярская-Смирнова // Журнал социологии и социальной антропологии. – Том VII. – № 2. – 2004. – С. 115-137.

Тернер Б. Современные направления развития теории тела / Б. Тернер // Thesis. – Вып. 6. – 1994. – С. 137-167.

Тимофеева О. Введение в эротическую философию Жоржа Батая / О. Тимофеева. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 200 с.

Тульчинский Г.Л. Вещь и тело как онтофания свободы / Г.Л. Тульчинский // Время / бремя артефактов (Социальная аналитика непоправимости). – СПб., 2004. – С. 44-70.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825