DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2011.22.64456

"ЛИПІВСЬКІ ЧИТАННЯ" – НОВІТНІЙ ДОРОБОК ОДЕСЬКОЇ БІОГРАФІСТИКИ

І. І. Стамбол

Анотація


В статті проаналізовано розвиток в Одесі одного з напрямків української біографістики – липознавства – біографії, спадщини та вплив на певні галузі суспільствознавства Івана та Юрія Лип. Висвітлено основні тенденції в дослідженнях даних діячів, опублікованих за останнє десятиліття у збірках матеріалів "Липівських читань".


Ключові слова


Іван та Юрій Липи; "Липівські читання"; біографістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананченко Т. Липівські читання в Одесі // "Слово Просвіти". – 2006. – ч. 20 (345) 18-24 травня.

Баган О. Юрій Липа та Дмитро Донцов: змагання ідей чи особистостей? // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 21. – Кам'янець-Подільський, 2010. –С.8-9.

Бикова О. Спроба осмислення національної буттєвості в публіцистиці Юрія Липи; Поліщук Я. Київ як художній текст та ідеологічний концепт; Товкайло В., Товкайло С. Юрій Липа – сподвижник української культури і державотворення; Товкайло В. Релілігійний світогляд українців як одна із підвалин української державності у поглядах Юрія Липи. // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 21. – Кам'янець-Подільський, 2010.

Биковський Л. (далі – його ж). Апостол новітнього українства // Чорноморський збірник. – Жанева, 1946; До проблематики життя і творчості Юрія Липи // Юрій Липа (1900-1944) // Свобода. – 1950. – Ч.303. – 20 груд.; Спадщина про Юрія Липу // Літ.-наук збірник. – Нью-Йорк, 1952. – Ч.1; Юрій Липа як політик у практиці // Нові дні. – 1952. – Ч.30; Юрій Іванович Липа: (Життєписні доповнення) // Нові дні. – 1953. – Ч.36.; Публіцистика Юрія Липи: Спогади, твори, завваги // Розбудова держави. – 1955. – Ч.1(16),Ч.2; Юрій Іванович Липа, 1900-1944: Спроба життєпису // Український історик. – 1964. – Ч. 2-4; 1965. – Ч.1-2.

Белебеха І. Юрій Липа як приклад еволюції політичної думки; Бирладяну-Бирладник В. Геополітичні погляди Юрія Липи; Мейзерська Т. "Призначення України" Юрія Липи: проблема державності і міфологізація історії; Хижняк І. Про концепцію національної ідеї у творчості Ю.Липи // Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті ХХ ст.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Одеса: Астропринт, 2000.

Васьків М. Проблема жанрової сутності роману у віршах І.Багряного "Скелька" // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – № 2. – С.33-43.

Волянський В. Видатний одесит, добрий лікар та психоаналітик української ментальності.. // Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті ХХ ст.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Одеса: Астропринт, 2000. – С.102-105.

Гаврилюк І. Незабутній. Пам'яті Івана Липи. – Одеса-Каліш, видавництво "Народний стяг", 1926; Огієнко І. Світлій пам`яті Івана Липи // Кур`єр Крив басу. – серпень. – 1998. – С.124 – 133; Дорошенко В. Доктор Іван Липа // Діло. – 1923. – 16 грудня

Гнатюк М. Позбутися комплексу меншовартості // Четверті Липівські читання. – С.7-14.

Гончарук Т. Юрій Липа про значення України як перехрестя міжнародних торговельних шляхів; Кушнір О. Стаття Юрія Липи "Союз визволення України"; Музичко О. Сприйняття Росії та російсько-українських відносин у науково публіцистичній спадщині Юрія Липи; Савченко В. "Союз української молоді" Одеси і "спілки визволення України" // Треті Липівські читання: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / упоряд. Г. Дольник. – Одеса: Друк, 2007.

Гончарук Т. Петро Титович Климович: один з когорти одеситів-міністрів українських урядів 1917-1921 рр. // Четверті Липівські читання: Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / упоряд. Г. Дольник. – К.: Укр. видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2009. – С.148-162.

Горомик Л. "Всеукраїнська трилогія" Юрія Липи: Модель націогенезу; Кушнір О. Концепція історії України у "Всеукраїнській трилогії" Юрія Липи // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 21. – Кам'янець-Подільський, 2010.

Гуменецька М. Знамено Юрія Липи // Юрій Липа.Збірник статей і матеріалів, приурочених 100-літньому ювілею з дня народження / упоряд. Скрипник І. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – С.112-113.

Домащенко Л. "Всеукраїнська Трилогія" Юрія Липи: геополітичний ракурс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: філософія, політологія. – 2007. – № 84-86. – С.166-168.

Дружкова І. Політичні концепції Ю.Липи та політологічна навчально-методична література сучасної України. – Там само. – С. 171-177.

Завальнюк О. Кам'янець-Подільський університет – осередок і опора національного відродження України у 1918-1920 роках // Пам'ять століть. – 2010. – № 3. – С. 198-209.

Завальнюк О. Кам'янець-Подільський Державний український університет в житті Івана та Юрія Лип (1919-1920 р.) // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 21. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С.3-6.

Звіт про науково-організаційну діяльність Академії Наук вищої освіти України в 2010 р. – К.,2010. – С.85.

Кракалія Р. До людей з книжкою (Благодійному фонду Івана та Юрія Лип виповнилося рік) // Чорноморські новини. – 11 листопада, 2000.

Кракалія Р. Шляхами двох видатних одеситів // Чорноморські новини. – 2008. – 3 травня.

Кракалія Р. "Як моря даль – розгорненая праця" // Чорноморські новини. – 2006. – 13 травня.-С.6.

Кракалія Р. "Я міст до тебе, Україно"(Вчора минуло 100 років від дня народження Юрія Липи) // Чорноморські новини. – 2000. – 6 травня.

Красуцький О. Концепція надлюдини у творчості Юрія Липи. – Там само. – С.49-51.

Кучеренко С. Іван та Юрій Липи у культурному та політичному житті України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.) // Українська біографістика. Вип.8. – К.,2011. – С.248-263.

Кучеренко С. Організація індивідуальної роботи студентів під час вивчення історії краю // Краєзнавство. – 2011. – № 3. – С.70-76.

Кушнір О. Тема кризи Європи напередодні Другої світової війни в публіцистиці Юрія Липи. – Там само. – С.130-148.

Липа Ю. Тарасівці й Галичина // Календар для всіх. – Львів,1937. – С.74.

Максим'юк Т. Українське видавництво "Народний стяг" (Львівський період) – Там само. – С.22-28.

Максим'юк Т. Юрій Липа в оточенні засновників "Братерства Тарасівців" // Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті ХХ ст.:Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Одеса: Астропринт, 2000. – С.77-82.

Мейзерська Т. Передмова // Треті Липівські читання: Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / упоряд. Г.Дольник. – Одеса: Друк, 2007. – С.4.

Мейзерський М. Кого прирікаємо на забуття? // Чорноморські новини. – 2004. – 2 липня.

Миронець Н. Листи Юрія Липи до Марії Донцової ) // Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті ХХ ст.. – С.89-96.

Мисечко А. До взаємин Івана Липи і Михайла Литвиновича у першій чверті ХХ століття // Треті Липівські читання. – С.29-38.

Мисечко А. До витоків становлення Юрія Липи // Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті ХХ ст.. – С.97-101.

Мисечко А. Іван Липа – двічі міністр // Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 рр. / відп.ред. В.Хмарський. – Одеса: ТЕС, 2011. – С.99-100.

Мисечко А. Іван Липа – засновник лікарні у с.Дальник // Четверті Липівські читання. – С.88-92.

Музичко О. Український історик, просвітянин та педагог Павло Григорович Клепацький (1885 – після 1938 року) // Четверті Липівські читання. – С.102-113.

Нечитайло І. Юрій Липа як лікар // Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті ХХ ст.:Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Одеса: Астропринт, 2000.- С.107-111.

Рог В. Відчути своє призначення // Четверті Липівські читання: Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / упоряд. Г. Дольник. – К.: Укр.видавнича спілка ім. Ю.Липи, 2009. – С.5.

Савченко В. "Союз української молоді" Одеси і "спілки визволення України") // Треті Липівські читання. – С.56-60.

Савчук І. Останні дні Юрія Липи. – Там само. – С.184-185.

Сисін Ю. І залишив по собі добрий слід… // Треті Липівські читання. – С.61-64.

Старкова З. Одеська преса про видатного українця Юрія Липу. – Там само. – С.84-88.

Томчук О.Ф. Біблійний код творчості поетів "празької школи" // Актуальні проблеми слов'янської філології. – Київ: Освіта України, 2008, Вип. 19: Лінгвістика і літературознавство. – С.483-490

Третяк Л. Чинники формування національної свідомості Івана Липи. – Там само. – С.42-44.

Шишко О. Публіцистична діяльність Івана Липи у 1917 році // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – С.14-16.

Шишкова А. Джерела формування світогляду Юрія Липи // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – С.17-21.

Янчук О. Одеський період діяльності Юрія Липи (1900-1918) // Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті ХХ ст.:Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Одеса: Астропринт, 2000. – С.62-68.

Янчук О. Студентські роки Юрія Липи // Треті Липівські читання –С.65-71;

Янчук О. Юрій Липа у стосунках із Михайлом Мухиним // Четверті Липівські читання. – С.216-228.

Янчук О. Юрій Липа. Бібліографія(1917-1944) // Юрій Липа. Збірник статей і матеріалів, приурочених 100-літньому ювілею з дня народження / упоряд. Скрипник І. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – С.201-217; Липа Ю. Поезія / Уклав Є.Маланюк – Торонто: Українське Лікарське т-во Північної Америки, 1967. – 292 с.( На стор. 283-287 вміщена скорочена бібліографія творів Ю.Липи з книги Л.Биковського "Матеріали до бібліографії Ю.Липи – 1917-1948").


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825