DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2011.22.64042

АРЕШТАНТСЬКІ РОТИ ЦИВІЛЬНОГО ВІДОМСТВА У РОЗБУДОВІ ОДЕСИ ДРУГОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТ.

Т. Г. Гончарук

Анотація


В статті досліджується історія одеських арештантських рот цивільного відомства 1830-х – 1860-х рр. Розглядається склад рот та зміни юридичних умов їхнього функціонування. На конкретних прикладах показано внесок арештантів у будівництво важливих об'єктів на території Одеси, а також їхня роль у благоустрої міста.


Ключові слова


історія Одеси; будівництво Одеси; арештантські роти

Повний текст:

PDF

Посилання


Герлігі П. Одеса. Історія міста, 1794 – 1914. – Одеса, 1999.

Ващенко В.П. Міське управління і господарство // Історія Одеси. Гол. ред. В.Н. Станко. – Одеса, 2002.

Тимофеенко В.И. Одесса. Архит.-ист. Очерк. – К., 1983.

Орлов А. Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 г. – Одесса, 1885. –С. 4-5.

Одесса 1794 – 1894. – Одесса, 1895.

Губарь О. Энциклопедия забытых одесситов. Драгутинская команда // Дерибасовская – Ришельевская: Одесский альманах. Кн. 43. – Одесса, 2010.

Гончарук Т. Використання праці арештантів на будівництві Одеси в першій половині ХІХ ст.: маловідома сторінка історії "нової Пальміри" // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 5. – Одеса, 2008.

ДАОО. – Ф.59. – Оп.1. – Спр. 117.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 152 (1842 р). – Спр. 67.

ДАОО. – Ф.1. – Оп. 190 (1828 р.). – Спр. 36.

ПСЗРИ. – Собр.2. – Т. 5. – Од. 1. – № 3786.

ПСЗРИ. – Собр.2. – Т. 16. – Од. 1. – № 14472.

ДАОО. – Ф.1. – Оп. 192 (1847 р.). – Спр. 10.

ДАОО. – Ф.1. – Оп. 191 (1831 р.). – Спр. 21.

Відомості з "Новороссийских календарей" за 1844-1860 рр.

Гончарук Т.Г. Садівник Герман, повернись! (два документи про озеленіння Одеси 1841 р.) // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 12. – Одеса, 2011.

Чижевич О.О. Город Одесса и одесское общество. Воспоминание одесского старожила // Из прошлого Одессы. Сборник статей. – Одесса, 1894.

Михайленко Н. Одеський градоначальник О.І.Левшин та "Левшинська плантація" // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 12. – Одеса, 2011.

ДАОО. – Ф.4. – Оп. 13. – Спр. 55.

ДАОО. – Ф.59. – Оп. 2. – Спр. 422.

ДАОО. – Ф.59. – Оп. 2. – Спр. 604.

ДАОО. – Ф.59. – Оп. 2. – Спр. 474.

ДАОО. – Ф. 59. – Оп.2. – Спр. 604.

Гончарук Т. Документ про використання праці арештантів на будівництві Бульварних (Потьомкінських) сходів 1837-1842 рр. (за матеріалами Державного архіву Одеської області) // Чорноморська минувщина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. – Одеса, 2010. – Вип.5.

ДАОО. – Ф.59. – Оп. 2. – Спр. 459. – Ч. ІІ.

ДАОО. – Ф.1. – Оп. 190 (1826р.). – Спр. 80.

ДАОО. – Ф.59. – Оп. 1. – Спр. 2072.

ДАОО. – Ф.1. – Оп. 166 (1845 р.). – Спр. 131.

ДАОО. – Ф.1. – Оп. 198 (1860 р.). – Спр. 330.

ДАОО. – Ф.50. – Оп. 2. – Спр. 145.

Майстровой Я. Улицы Одессы. Справочник по топонимии старой части города. – Курск, 1997.

ПСЗРИ. – Собр2. – Т.22 . – Отд. 1. – № 21573.

ПСЗРИ. – Собр2. – Т. 25. – Отд. 1. – № 24086.

ПСЗРИ. – Собр2. – Т. 34. – Отд. 1. – № 34639.

ПСЗРИ. – Собр2. – Т. 34. – Отд. 2. Штаты и табели.

ПСЗРИ. – Собр2. – Т. 38. – Отд. 2. – № 40363.

ПСЗРИ. – Собр2. – Т. 45. – Отд. 1. – № 48206.

ПСЗРИ. – Сорб.2 . – Т. 38. – Одт.1 – №3914.

ПСЗРИ. – Сорб.2 . – Т. 39. – Одт.1 – №40541.

ПСЗРИ. – Сорб.2 . – Т. 39. – Одт.1 – №40677.

Общественное устройство и хозяйство городов. – СПб., 1859. – Т.1.

ДАОО. – Ф.59. – Оп.1. – Спр.1917.

ДАОО. – Ф.59. – Оп. 1. – Спр. 1803.

ДАОО. – Ф.59. – Оп.1. – Спр. 2409.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825