DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2011.22.64061

ТИПІЗАЦІЯ ВИДАВНИЦТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЗА ТЕМАТИЧНИМ НАПРЯМКОМ ЛІТЕРАТУРИ В УСРР В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РР.

В. К. Молоткіна

Анотація


Аналізуються особливості формування типології видавництв державного сектора за тематичним напрямком літератури в УСРР в другій половині 1920-х рр.


Ключові слова


видавництво; друкована продукція; ідеологія; книга; книго-поширення; література

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко С.Г. Історія кооперативного руху; Львівська комерційна академія/ С.Г. Бабенко. – Львів, Інститут українознавства НАН України, 1996. – 412 с.

Б.С. Українські видавництва в 1928/29 році//Червона преса. – 1929. – С. 51-53.

Видавництво "Український робітник". Каталог. – Х., 1924. – 110 с.

Голубенко П. Україна і Росія у світі культурних взаємин/П. Голубенко. – К.: Дніпро, 1993. – 366 с.

Книга и книжное дело в Украинской ССР: Сб. материалов 1917-1941. – К., 1985. – 478 с.

Козаченко А. Книжкова продукція УСРР (1923-1926)/А. Козаченко // Бібліологічні вісті. – 1927. – № 2. – С. 24-45.

Левчук О.М. Книгоспілка: Становлення кооперативного книговидання в Україні/О.М. Левчук. – К.: Наук. думка, 1992. – 182 с.

Скрипник Т.О. Становлення видавничої системи в Українській РСР/ Т.О. Скрипник//Теорія та історія радянської книги на Україні: Зб. наук. праць/ Ред. кол. Б.П. Ковалевський (від. ред.) та ін. – К., 1983. – с. 66 -82.

Тимошик М. Видавнича справа в Україні за радянської доби (1920-1990): організаційний аспект/М. Тимошик//Вісник Книжкової палати. – 2004. – №2. – С.40-45.

Фідельман Б. Українські книжкові видавництва в 1928/29 році/Б. Фідельман//Радянський книгар. – 1930. – №13-14. – С.8-11.

Хроніка//Радянський книгар. – 1929. – №2. – С.20-26.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВОВ України). – Ф.166. – Оп.6. – Спр. 724. – 125 арк.

ЦДАВОВ України. – Ф.177. – Оп.1. – Спр.1801. – 296 арк.

Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2493. – 232 арк.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2695. – 71 арк.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825