DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2011.22.64234

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В ОДЕСІ У ЛИСТОПАДІ-ГРУДНІ 1918 Р.

О. П. Демченко

Анотація


Аналізується діяльність військових спеціалістів Великобританії в Одесі у листопаді-грудні 1918 р. На основі ряду матеріалів з'ясовується позиція Великобританії по відношенню до антибільшовицького руху на півдні колишньої Російської імперії і зокрема в Одесі після закінчення Першої світової війни.


Ключові слова


військові спеціалісти; військово-морське відомство; зони дії; антибільшовицький рух; військово-морський флот Великобританії на Чорному морі

Повний текст:

PDF

Посилання


Анулов Ф. Союзный десант на Украине // Черная книга: Сборник статей и материалов об интервенции Антанты на Украине в 1918-1919 гг. – Екатеринослав: Государственное издательство Украины, 1925. – С.52-210.

В огне гражданской войны. Сборник документов и материалов. Из истории борьбы трудящихся Одесщины против объединенных сил внутренней и внешней контрреволюции в период гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918 – ноябрь 1920 гг.). – Одесса: Одесское книжное издательство, 1962. – 503 с.

Городня Н.Д. Політика країн Антанти та США щодо державності України в 1917-1919 роках: Дис...канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 222 с.

Гурко В.И. Изъ Петрограда черезъ Москву, Парижъ и Лондонъ въ Одессу 1917-1918 гг. – Берлинъ: Slowo-Verlag, 1924, Т. 15. – 348 с.

ДАОО. – Ф.2. – Оп.1. – Спр.541.

ДАОО. – Ф.2. – Оп.1. – Спр.547.

ДАОО. – Ф.2. – Оп.1. – Спр.1216.

Довган Ю.Л. Політика Франції, Великої Британії та США щодо національної державності України в 1917-1920 рр. у вітчизняній та українській зарубіжній історіографіях: Дис...канд. іст. наук: 07.00.06 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 254 с.

Карпенко О.Ю. Імперіалістична інтервенція на Україні (1918-1920). – Львів: Видавництво Львівського університету, 1964. – 255 с.

Кучик О.С. Україна в зовнішній політиці Антанти (1917-1920 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – 224 с.

Ллойд Джордж Д. Правда о мирных договорах. – М.: Издательство иностранной литературы, 1957, Т.1. – 655 с.

Маргулиес М.С. Год интервенции. – Берлин: Издательство З.И. Гржебина, 1923, Кн. 1. Сентябрь 1918 г. – апрель 1919 г. – 364 с.

Одесские новости. – 1918. – 10 ноября.

Одесские новости. – 1918. – 15 ноября.

Одесские новости. – 1918. – 27 ноября.

Одесские новости. – 1918. – 28 ноября.

Одесские новости. – 1918. – 30 ноября.

Одесские новости. – 1918. – 6 декабря.

Одесские новости. – 1918. – 7 декабря.

Одесские новости. – 1918. – 10 декабря.

Одесские новости. – 1918. – 14 декабря.

Одесские новости. – 1918. – 28 декабря.

Одесские новости. – 1919. – 12 января.

Одесский листок. – 1918. – 7 (25 октября) ноября.

Одесский листок. – 1918. – 20 (7) ноября.

Одесский листок. – 1918. – 22 (9) ноября.

Одесский листок. – 1918. – 28 (15) ноября.

Одесский листок. – 1918. – 29 (16) ноября.

Одесский листок. – 1918. – 30 (17) ноября.

Одесский листок. – 1918. – 3 (21 ноября) декабря.

Одесский листок. – 1918. – 4 (22 ноября) декабря.

Одесский листок. – 1918. – 6 (24 ноября) декабря.

Одесский листок. – 1918. – 7 (25 ноября) декабря.

Одесский листок. – 1918. – 10 (27 ноября) декабря.

Одесский листок. – 1918. – 11(28 ноября) декабря.

Одесский листок. – 1918. – 14 (1) декабря.

Одесский листок. – 1918. – 22 (9) декабря.

Одесский листок. – 1918. – 26 (13) декабря.

Одесский листок. – 1918. – 29 (16) декабря.

Рябинин А. Яссы и союзная оккупация на Украине // Черная книга: Сборник статей и материалов об интервенции Антанты на Украине в 1918-1919 гг. – Екатеринослав: Государственное издательство Украины, 1925. – С.32-50.

Трубецкой Е.Н. Из путевых заметок беженца // Архив Русской Революции. – Берлин: Слово, 1926, Т. XVIII. – С. 137-205.

Цвілюк С.А. Одеса революційна. Хроніка подій в період громадянської війни та іноземної воєної інтервенції (1918 – лютий 1920 рр.). – Одеса: Маяк, 1972. – 252 с.

Черчилль У. Мировой кризис. – М.; Л.: Госвоениздат, 1932. – 328 с.

Шамко Е.Н. Героическая борьба трудящихся Украины и Крыма против иностранных военных интервентов (ноябрь 1918 – апрель 1919 гг.) – Симферополь: Крымское областное отделение общества по распространению политических и научных знаний УССР, 1957. – 28 с.

Шкляев И.Н. Одесса в смутное время. – Одесса: Студия "Негоциант", 2004. – 158 с.

Якушкин Е., Полунин С. Английская интервенция в 1918-1920 гг. – М. – Л.: Государственное издательство, 1928. – 105 с.

Ainsworth J. Sidney Reilly's reports from South Russia, December 1918- March 1919 // Europe-Asia Studies. – 1998, №50(8). – Р. 1447-1470.

Bradley J. Allied Intervention in Russia. – N.-Y.: Basic Books, 1968. – 272 р.

Brinkley G.A. The Volunteer Army and the Allies Intervention in South Russia, 1917-1921. – Indiana: University of Notre Dame Press, 1966. – 468 р.

Collection of reports on bolshevism in Russia. – London: Published by His Majesty's Stationery Office, 1919. – 109 p.

Documents on the British Foreign Policy, 1919-1939. – L.: HMSO, 1949, First series, Vol. III. – 909 р.

Kettle M. Churchill and the Archangel Fiasco: November 1918 – July 1919. – L., N.-Y.: Routledge, 1992. – 582 p.

Lazarski С. The lost opportunity: attempts at unification of the anti-Bolsheviks, 1917-1919. Moscow, Kiev, Jassy, Odessa. – Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK: University Press of America, 2008. – 181 p.

Papers relating to the foreign relation of the United States, 1918. Russia. – Washington: United States Government Printing Office, 1932. – 887 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825