DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2011.22.64337

ЛІБЕРАЛІЗМ ТА СОЦІАЛІЗМ У СВІТОСИСТЕМНОМУ ПІДХОДІ І.ВАЛЛЕРСТАЙНА: КОНКУРЕНТИ ЧИ СОЮЗНИКИ?

І. А. Усатенко

Анотація


У своїх роботах відомий американський мислитель І.Валлерстайн говорить про існування в межах капіталістичної світосистеми кількох провідних політичних ідеологій. Пануюча політична доктрина була названа вченим терміном "геокультура". За словами І.Валлерстайна, лібералізм, підпорядкувавши соціалізм своїм інтересам, залишався єдиною геокультурою протягом 1789-1989 рр.


Ключові слова


І.Валлерстайн; світосистемний аналіз; світосистема; світоімперія; світоекономіка; центр; напівпериферія; периферія; консерватизм; лібералізм; соціалізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Арриги Д., Валлерстайн И., Хопкинс Т. 1989-й как продолжение 1968-го. // http://magazines.russ.ru/nz/2008/4/arr2.html

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 416 с.

Валлерстайн И. Динамика глобального кризиса: тридцать лет спустя. // http://expert.ru/expert/2009/35/vallerstain/

Валлерстайн И. Кривая американского могущества. // http://www.newleftreview.org

Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология XXI века – М.: Логос, 2003. – 368 с.

Валлерстайн И. Либерализм и демократия Братья-враги? // http://www.2 010.gpf-ya roslavl.ru /viewpoint/Immanuil-Vallerstajn-Liberalizm-idemokratiya-Brat-ya-vragi

Валлерстайн И. Миро-системный анализ. // http://www.nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller.htm

Валлерстайн И. После либерализма. – М.: Едиториал УРСС, 2003. –256с.

Грачев М.Н. Концепция мир-системного анализа И.Валлерстайна:объяснительные и прогностические возможности. // http://www.grachev62.narod.ru/Grachev/n62_06st.html

Завалько Г. Мировой капитализм глазами И.Валлерстайна. // http://www.kontrrev.ho.ua/bibl/zavalko1.htmlМаркс К., Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.4. – К.: Політвидав, 1964. – С.405-441.

Wallerstein I. The Modern World-System III. The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840s. – San Diego, 1989. – 86-93 pp.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825