DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2011.22.64326

ДЕПОРТАЦІЯ АРХІЄПИСКОПА МАКАРІОСА ІІІ В КОНТЕКСТІ АНТИКОЛОНІАЛЬНОЇ БОРОТЬБИ НА КІПРІ (1956-1959 РР.)

С. В. Ковальський

Анотація


В статті розглядається конфлікт англійської колоніальної адміністрації з Макаріосом ІІІ – одним з лідерів та провідних ідеологів греків-кіпріотів в період антиколоніальної боротьби. На прикладі депортації Макаріоса ІІІ розкриваються проблеми політичних репресій, формування громадської думки на користь опального лідера та перетворення його в політичний символ нації. Особлива увага приділяється історичним умовам, в яких розгорнувся кіпрський рух за самовизначення.


Ключові слова


кіпрське питання; боротьба за самовизначення; енозіс; політичні репресії; громадська думка; політичний лідер

Повний текст:

PDF

Посилання


Александров Н. Новые веяния в Греции // Международная жизнь. – 1956. – № 5. – С. 88-104.

Бредихин О.Н. Эволюция межобщинных отношений на Кипре // Вопросы истории. – 2003. – № 10. – С. 38-48.

Гарабедян А. Национално-освободителната борба и провъзгласявянето на республика Кипър (1945-1960). – София, 1989. – 282 с.

Ковальський С.В. Британський проект реформи колоніального управління на Кіпрі 1948 р. // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин. Пам'яті професора Г.Л. Бондаревського (1920-2003 рр.). Луганськ, 12-13 квітня 2011 р. – Луганськ, 2011. – С. 171-176.

Archbishop Makarios`s Letter to Sir Harding of 25th February, 1956 // Correspondence Exchanged Between the Governor and Archbishop Makarios. – Cmd. 9708. – London: Her Majesty's Stationery Office, 1956. – P. 10-11.

Archbishop Makarios`s Letter to Sir Harding of 2nd February, 1956 // Correspondence Exchanged Between the Governor and Archbishop Makarios. – Cmd. 9708. – London: Her Majesty's Stationery Office, 1956. – P. 6-7.

Correspondence Exchanged Between the Governor and Archbishop Makarios. – Cmd. 9708. – London: Her Majesty's Stationery Office, 1956. – 12 p.

Daily Herald. – 1956, March 12.

Daily Mirror. – 1956, March 12.

Daily Worker. – 1956, March 15.

Daily Worker. – 1956, March 18.

Daily Worker. – 1956, March 19.

Debate of March 14, 1956, in the House of Commons on the Arrest and Exiling of Archbishop Makarios of Cyprus // British Opinion on Cyprus. – Washington: Royal Greek Embassy, 1956. – P. 88-107.

Debate of March 15, 1956, in the House of Lords on the Arrest and Exiling of Archbishop Makarios of Cyprus // British Opinion on Cyprus. – Washington: Royal Greek Embassy, 1956. – P. 102-107.

Hansard (Commons), March 5, 1956. – Vol. 549, coll. 1715-1719. – Режим доступу: http://hansard.millbanksystems.com/commons/1956/mar/05/cyprussituation [28 жовтня, 2011 р.]

Munro J., Khuri Z. Cyprus between Venus and Mars. – Delmar, New-York, 1984. – 160 р.

Sir Harding`s Letter of 14th February, 1956 // Correspondence Exchanged Between the Governor and Archbishop Makarios. – Cmd. 9708. – London: Her Majesty's Stationery Office, 1956. – P. 8-9.

Sir John Harding`s letter of 28th January, 1956 // Correspondence Exchanged Between the Governor and Archbishop Makarios. – Cmd. 9708. – London: Her Majesty's Stationery Office, 1956. – P. 4-5.

Sonyel S.R. The Turco-Greek Conflict. – London, 1976. – 82 р.

Statement on the Deportation of Archbishop Makarios Issued on 19-th March, 1956 // Colonial Report. Cyprus 1956. – London: Her Majesty's Stationery Office, 1957. – P. 100-103.

The Colonial Office List 1958. – London: Her Majesty's Stationery Office, 1958. – 461 р.

The Observer. – 1956, March 11.

Xydis S.G. Cyprus Reluctant Republic. – Paris: Mouton, 1973. – 554 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825