РАДА НАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В РЕВОЛЮЦІЇ 1917 РОКУ: "УКРАЇНСЬКИЙ ЧИННИК"

Автор(и)

  • Т. С. Вінцковський

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2011.22.64038

Ключові слова:

Тимчасовий уряд, революція, Рада народних представників Таврійської губернії, Губернський виконком українських організацій Таврії, УНР

Анотація

Стаття присвячена передумовам та обставинам формування Ради народних представників Таврійської губернії та її впливу на політичні процеси в регіоні. Основна увага приділяється участі українських товариств Таврійської губернії в дискусіях політичного характеру, зокрема територіальної приналежності північних повітів губернії.

Біографія автора

Т. С. Вінцковський

Vintskovskyy T.

Посилання

Бикова Т. Суспільно-політичні процеси у Криму в 1917 р. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Випуск 10. – К., 2004. – С. 60-81.

Державний архів Автономної республіки Крим. – Ф. Р-1694. – Оп. 1. – Спр. 70. – 81 арк.

Там само. – Спр. 66. – 102 арк.

Зарубин В.Г. Межнациональные отношения, национальные партии и организации в Крыму (начало ХХ в.-1921 г.) // Историческое наследие Крыма. – 2003. – №1. – С. 53-83.

Королев В.И. Таврическая губерния в революциях 1917 года (Политические партии и власть). – Симферополь: Таврия, 1993. – 86 с.

Надинский П.Н. Победа Великой Октябрьской социалистической революции а Крыму // Борьба большевиков за власть Советов в Крыму. – Симферополь, 1957. – С. 93-111.

Оболенский В.А. Крым в 1917-1920-е годы // Крымский архив. – 1994. –№1. – С. 59-86.

Триумфальное шествие Советской власти. Ч. 2. – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1963. – 495 с.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. – К.: Наукова думка, 1997. – Т. 2. – 422 с.

Федунов В. Ставлення рад і самоуправлінь Таврійської губернії до Центральної Ради та УНР // Історія: Третій міжнародний конгрес україністів. – Харків, 1996. – С. 73-77.

Южные ведомости (Симферополь). – 1917.

У джерелах не збереглися порядковий номер, дата й рішення цього форуму. Тому можна тільки припустити, що це міг бути ІІІ-й губернський з'їзд, який планувався у середині осені.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-22

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ