DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2011.22.64038

РАДА НАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В РЕВОЛЮЦІЇ 1917 РОКУ: "УКРАЇНСЬКИЙ ЧИННИК"

Т. С. Вінцковський

Анотація


Стаття присвячена передумовам та обставинам формування Ради народних представників Таврійської губернії та її впливу на політичні процеси в регіоні. Основна увага приділяється участі українських товариств Таврійської губернії в дискусіях політичного характеру, зокрема територіальної приналежності північних повітів губернії.


Ключові слова


Тимчасовий уряд; революція; Рада народних представників Таврійської губернії; Губернський виконком українських організацій Таврії; УНР

Повний текст:

PDF

Посилання


Бикова Т. Суспільно-політичні процеси у Криму в 1917 р. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Випуск 10. – К., 2004. – С. 60-81.

Державний архів Автономної республіки Крим. – Ф. Р-1694. – Оп. 1. – Спр. 70. – 81 арк.

Там само. – Спр. 66. – 102 арк.

Зарубин В.Г. Межнациональные отношения, национальные партии и организации в Крыму (начало ХХ в.-1921 г.) // Историческое наследие Крыма. – 2003. – №1. – С. 53-83.

Королев В.И. Таврическая губерния в революциях 1917 года (Политические партии и власть). – Симферополь: Таврия, 1993. – 86 с.

Надинский П.Н. Победа Великой Октябрьской социалистической революции а Крыму // Борьба большевиков за власть Советов в Крыму. – Симферополь, 1957. – С. 93-111.

Оболенский В.А. Крым в 1917-1920-е годы // Крымский архив. – 1994. –№1. – С. 59-86.

Триумфальное шествие Советской власти. Ч. 2. – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1963. – 495 с.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. – К.: Наукова думка, 1997. – Т. 2. – 422 с.

Федунов В. Ставлення рад і самоуправлінь Таврійської губернії до Центральної Ради та УНР // Історія: Третій міжнародний конгрес україністів. – Харків, 1996. – С. 73-77.

Южные ведомости (Симферополь). – 1917.

У джерелах не збереглися порядковий номер, дата й рішення цього форуму. Тому можна тільки припустити, що це міг бути ІІІ-й губернський з'їзд, який планувався у середині осені.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825