DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2011.22.64040

ДИВЕРСІЙНА ТА ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО З'ЄДНАННЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ О.Ф. ФЕДОРОВА НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ (1943-1944 РР.)

В. Л. Гальчинський

Анотація


У статті показано диверсійну та військову діяльність партизанів Чернігівсько-Волинського з'єднання в тилу німецьких військ під час Великої Вітчизняної війни. Висвітлюється повідомлення радянських партійно- партизанських керівників про боротьбу партизан-федорівців проти нацистських окупантів. Показано стратегію та тактику боротьби Чернігівсько-Волинського партизанського з'єднання. Розкриваються причини ефективної боротьби партизан-федорівців проти ворогів.


Ключові слова


Чернігівсько-Волинське партизанське з'єднання; партизани; Олексій Федоров; окупанти; Ковельський вузел

Повний текст:

PDF

Посилання


Воскобойников В.Б. Партійне керівництво комсомольськими організаціями партизанських формувань. //Український історичний журнал. – 1987.– № 7. – 160 с.

Эпов Б.А, Старинов И.Г. Мины в тылу врага. – М.: "Воениздат", 1963. – 190 с.

Жученко И., Савчук П. Поднимая партизан в атаку: партийное руководство деятельностью партизанских формирований Украины в годы Великой Отечественной войны. – К.: Изд-во политической литературы Украины, 1984. – 219 с.

Замлинський В.О. Караюча земля: про комуністичне підпілля і партизанський Рух на Волині в роки Великої Вітчизняної війни. – Львів.: Каменяр, 1965. – 259 с.

Зинченко Ю.И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии на Украине, 1941-1944. – К.: Наук. думка, 1982. – 184 с.

Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт в тилу вермахту в Україні (1941-1944). – К.: "Генеза", 2005. – 408 с.

Коньков В. 17/04/11. Легендарний партизанський командир.// ''Комуніст'' № 27 .

Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941-1944 / Колл. составителей: О.В. Бажан, С.И. Власенко, А.В. Кентий, Л.В. Легасова, B.C. Лозицкий (рук.). – М.: Издательство Центрполиграф, 2010. – 670 с.

Старинов И. Записки диверсанта. – М.: – Альманах "Вымпел", 1997 – 408 с.

Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941-1945 рр.): Наук.-довід. вид. / Авт.-упоряд. Бажан О.В., Кентій А.В., Лозицький В.С. та ін. – К.: " Парламентське видавництво", 2001.– 319 с.

Українська Радянська Соціалістична Республіка у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр. Т-3..- К.: Політвидав України, 1969.- 455 с.

Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі ЦДАГОУ) . – Ф. 64, – Оп. 1, – Спр. 7.

ЦДАГО України. – Ф. – 64, – Оп. 1, – Спр. 9.

ЦДАГО України. – Ф.64. – Оп.1. – Спр. 64.

ЦДАГО України. – Ф. 4620, – Оп. 3, – Спр. 156.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825