№ 28 (2017)

Зміст

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ У НАРОДНОМУ СТИЛІ: ТЕАТР ЧИ ТРАДИЦІЯ? ПОГЛЯД ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
А. О. Гріньова (Петрова)
КРЕМЕНЕВИЙ ІНВЕНТАР КУЛЬТУРИ ЛІНІЙНО-СТРІЧКОВОЇ КЕРАМІКИ НА ПІВНОЧІ ОДЕЩИНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОСЕЛЕННЯ КАМ’ЯНЕ-ЗАВАЛЛЯ, РОБОТИ 2014-ГО РОКУ) PDF
Д. В. Кіосак
ПРОБЛЕМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ НА ОДЕЩИНІ 1944-1946 рр. PDF
С. В. Ковальчук, Н. О. Петрова
СКЛЯНІ ФЛАКОНИ VI – I СТ. ДО Н.Е. З ОДЕСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ НАНУ: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ТА ЇЇ ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА PDF
А. М. Колесниченко
ТЕОРІЯ РЕГУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ВІДПОВІДІ ЛЮДИНИ НА ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ У ПЕРВІСНОСТІ PDF
О. В. Сминтина
ТКАЦЬКІ ВИРОБИ У СІМЕЙНІЙ ОБРЯДОВОСТІ НАСЕЛЕННЯ БУДЖАКА PDF
А. В. Стрельцова
НАМИСТА У ЖІНОЧОМУ ПОХОВАЛЬНОМУ ПІЗНЬОСАРМАТСЬКОМУ КОСТЮМІ PDF
Г. О. Олійник

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ ПОЛЬСЬКИХ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
О. М. Білобровець
ОДЕСЬКА УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА У СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЕПОХИ РЕВОЛЮЦІЙ (1918-1919 рр.) PDF
Т. С. Вінцковський
САРМАТИЗМ ЯК РЕНЕСАНСНА УТОПІЯ: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Є. Ф. Годований
КУРС НА ЗНИЩЕННЯ: ІНОЗЕМНІ ДИПЛОМАТИЧНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ОДЕСИ У ВИРІ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1930-х РОКІВ PDF
Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський
РОДИНА КУРІСІВ НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
В. С. Кондратюк
УЧАСТЬ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ У РОБОТІ НАУКОВИХ З’ЇЗДІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) PDF
О. Є. Музичко
МЕНШОВИКИ У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОГО ТЕРОРУ В ОДЕСІ У 1920 р. PDF
О. Г. Шишко

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДО ПИТАННЯ ПРО МОНАРХІЧНУ КОНТРРЕВОЛЮЦІЮ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ 1918-1919 РОКАХ PDF
Д. Я. Бондаренко
НЕВДАЛИЙ РЕЙД ЕСКАДРИ ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ НА КОНСТАНЦУ 26 ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ PDF
Д. Я. Бондаренко, В. Ю. Прокоф’єв
ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ОКРУГІВ У МЕЖАХ РОЗБУДОВИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ КЕРІВНИЦТВА РОЗВИТКОМ ОСВІТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. PDF
І. С. Грєбцова
РЕНЕСАНСНІ ЕЛЕМЕНТИ В ПОЛІТИЧНИХ ПРАКТИКАХ РІЧАРДА ІІ ПЛАНТАГЕНЕТА
В. В. Чепіженко
TRANSNISTRIAN REFUGEES IN ROMANIA, IN 1944
George Enache

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

МАТЕРІАЛИ ДО БІОГРАФІЇ Г. О. АФАНАСЬЄВА ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО «КАДРОВУ ПОЛІТИКУ» НА КАФЕДРІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
C. Є. Березін
ТРАДИЦІЯ І ТРАДИЦІОНАЛІЗМ У МЕТОДОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПРАКТИК PDF
В. А. Долгочуб
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ «ПОЛІТИКА РУМУНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ЕТНІЧНИХ ГРУП НА ТЕРИТОРІЇ ТРАНСНІСТРІЇ (1941-1944 рр.)» PDF
І. В. Моторна
М. М. КОВАЛЕВСЬКИЙ ЯК ІСТОРИК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ АНГЛІЇ XVII ст. PDF
І. В. Нємченко

ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКА

ПРОФЕСОР ГРИГОРІЙ ГОНЧАРУК: НАУКОВЕЦЬ ТА ОРГАНІЗАТОР ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ (ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF
О. А. Бачинська, Л. М. Іваніченко
ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я В МАТЕРІАЛАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ PDF
О. Б. Дьомін
КОДИМСЬКИЙ ЕТНОФЕСТ І «КОНФЛІКТ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ» (РЕФЛЕКСІЯ НА ЕПІЗОД З ПІДГОТОВКИ ЗАХОДУ) PDF
В. Г. Кушнір
IN MEMORIAM ДО 80-ЛІТТЯ РИММИ ДМИТРІВНИ БОНДАР PDF
І. В. Нємченко, В. В. Чепіженко