DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2017.28.133531

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ У НАРОДНОМУ СТИЛІ: ТЕАТР ЧИ ТРАДИЦІЯ? ПОГЛЯД ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

А. О. Гріньова (Петрова)

Анотація


У статті проаналізований доробок польських етнологів та фольклористів у вивченні та систематизації сучасного відтворення весільного обряду як у житті, так і на сцені. Польских дослідників зацікавила популярність стилізованих форм весілля та cучасні варіанти так званої традиційної моделі весілля. Головне питання, яким задаються вчені – чого більше у сучасних «народних» весіллях – ритуалу чи театру.


Ключові слова


весілля, фольклор, традиція, вистава

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamowski, J. 2004. ‘Tradycja we współczesności czyli o polistadialności polskiej kultury ludowej’ w: Wartości uniwersalne I odrębności narodowe tradycyjnych kultur europejskich, Lublin.

Łeńska-Bąk, K., 1999. Zapraszamy na wesele... Weselne oracje i ceremonialne formuły, Kraków.

Smolińska, T, 2014. ‘W łańcuchu tradycji: ślub (wesele) na ludowo’ w: Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych, Opole, ss. 150-175

Turner, V 2005. Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, Oficyna Wydawnicza Volumen we współpracy z wydawnictwem Złota Gałąź, Warszawa


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Adamowski J. Tradycja we współczesności czyli o polistadialności polskiej kultury ludowej / Jan Adamowski // Wartości uniwersalne I odrębności narodowe tradycyjnych kultur europejskich. – Lublin, 2004.

Halawa M. Wyobraźnia etnograficzna w badaniach kultury współczesnej. Refleksje po projekcie „Młodzi i media”/ Mateusz Halawa s. 73 Режим доступу: http://kulturawspolczesna.nck.pl/sites/default/files/artykuly/mateusz_halawa__wyobraznia_etnograficzna_w_badaniach_kultury_wspolczesnej._refleksje_po_projekcie_mlodzi_i_media.pdf

Łeńska-Bąk K. Zapraszamy na wesele... Weselne oracje i ceremonialne formuły / Katarzyna Łeńska-Bąk. – Kraków, 1999. – 259 s.

Smolińska T. W łańcuchu tradycji: ślub (wesele) na ludowo / Teresa Smolińska // Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych; pod redаkcją naukową Janiny Hajduk-Nijakowskiej. – Opole, 2014. – S. 150-175.

Turner, V 2005. Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, Oficyna Wydawnicza Volumen we współpracy z wydawnictwem Złota Gałąź, Warszawa