DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2017.28.134812

ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ОКРУГІВ У МЕЖАХ РОЗБУДОВИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ КЕРІВНИЦТВА РОЗВИТКОМ ОСВІТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

І. С. Грєбцова

Анотація


У статті на основі опублікованих джерел та архівних матеріалів розкрито процес становлення централізованої моделі керівництва розвитком освіти, важливою складовою частиною якої стали навчальні округи, що створювалися в регіонах Російської імперії у першій половині XIX ст. під керівництвом попечителів. Системний метод, комплексний аналіз свідчень історичних джерел дозволяє дослідити етапи формування нової системи, специфіку утворення й особливості розвитку окремих навчальних округів, зміни в адміністративно-територіальному розподілі, трансформацію функцій і напрямків діяльності їх попечителів.

Ключові слова


навчальний округ, попечитель, початкові училища, гімназії, університети, система

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 1, dossier 19, 34 p.

Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii. Sobranie I [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection I]. SanktPeterburg, 1830, vol. 27, no. 20598.

Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii. Sobranie I [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection I]. SanktPeterburg, 1830, vol. 27, no. 20765.

Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii. Sobranie II [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection II]. SanktPeterburg, 1832, vol. 6, no. 4251.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 2, dossier 73, 486 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 30, dossier 205, 27 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 39, dossier 209, 60 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 42, dossier 186, 70 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 56, dossier 379, 69 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 62, dossier 693, 333 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 62, dossier 1021, 156 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 1341, inventory 30, dossier 3483, 21 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 1341, inventory 33, dossier 4060, 7 p.

Rozhdestvenskiy S. V. Istoricheskiy obzor deyatelnosti Ministerstva narodnogo prosveshcheniya. 1802-1902 [Historical overview of the activities of the Ministry of Public Education. 1802-1902]. SanktPeterburg, 1902, 840 p.

Sbornik postanovleniy po Ministerstvu narodnogo prosveshcheniya. Tsarstvovanie Nikolaya I (1825-1855) [Collection of resolutions on the Ministry of Public Education. Reign Nikolaya I (1825-1855)]. Sankt-Peterburg, 1875, vol. 2, pp. 417-420.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Државний архів Одеської області. – Ф. 44. – Оп. 1. – Спр.  19. – 34 арк.

ПСЗ РИ. – Собр. I. – СПб., 1830. – Т. 27. – № 20598.

ПСЗ РИ. – Собр. 1. – СПб. 1830. – Т. 27. – № 20765.

ПСЗ РИ. – Собр. II. – СПб., 1832. – Т. 6. – № 4251.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 2. – Д. 73. – 486 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 30. – Д. 205. – 27 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 39. – Д. 209. – 60 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 42. – Д. 186. – 70 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп 56. – Д. 379. – 69 л.

РГИА. – Ф. 733.– Оп. 62. – Д. 693. – 333 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 62. – Д. 1021. – 156 л.

РГИА. – Ф. 1341.  – Оп. 30. – Д. 3483. –  21 л.

РГИА. – Ф. 1341. – Оп. 33. – Д. 4060. – 7 л.

Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802-1902. – СПб., 1902. – 840 с.

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Царствование Николая I (1825-1855). – Т. 2. – СПб., 1875. – С. 417-420.





Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825