DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2017.28.134187

САРМАТИЗМ ЯК РЕНЕСАНСНА УТОПІЯ: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

Є. Ф. Годований

Анотація


У статті робиться спроба  показати особливості польського утопізму, його український аспект. З’ясоване значення сарматизму для польсько-українських відносин, етапи його розвитку.

Ключові слова


Польща, Україна, утопія, сарматизм, українсько-польські стосунки. Запорізька Січ, Київ, Львів, колонізація, український аспект

Повний текст:

PDF

Посилання


Crnkovič Nikola, 2007. Hrvati za narodnich vladara. – Zagreb, 615 s.

Helsztyński Stanisław, 1981.Ulubieniec muz. – Warszawa: Ludowa spółdzielnia wydawnicza, 327 s.

Historia literatury polskiej. T. I-II. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 1988, 282 s.

Iakovenko N., 2002. Paralelnyi svit [The parallel world]. – Kyiv: Krytyka, 198 s.

Jarema Maciszewski, 1986. Szlachta polska i jej państwo. – Warszawa, 305 s.

Klonovych Sebastian Fabian, 1987. Roksolaniia [Roxolania]. – Kyiv: Dnipro, 94 s.

Klonovych Sebastian Fabian, 1987. Roksolaniia [Roxolania]. – Kyiv: Dnipro, s. 55.

Mekhovskij Matvej, 1939. Traktat o dvuh Sarmatiyah [Treatise on two Sarmatians]. – Moskva – Leningrad: Izdatel’stvo akademii nauk SSSR, 288 s.

Naylor Konrad, 1996.100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje Polski. - Warszawa: Plus, 842 s.

Subbotin A. A., 1974. Frensis Bєkon [Francis Bacon]. – Moskva: Mysl’, – 173 s.

Tananaeva L. I, 1979. Sarmatskij portret. Iz istorii pol’s’kogo portreta epohi barokko [Sarmatian portrait. From the history of the Polish portrait of the Baroque era]. – Moskva: Izdatel’stvo «Nauka», 301 s.

Wójcik Zbigniew, 1989. Wojny kozackie w dawnej Polsce. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 80 s.

Wójcik Zbigniew, 1989. Wojny kozackie w dawnej Polsce. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, s. 39


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кльонович Себастьян Фабіан. Роксоланія - Київ: Дніпро, 1987, – 94 с.

Там само; с. 55.

Меховский Матвей. Трактат о двух Сарматиях. – Москва – Ленинград: Издательство академии наук СССР, 1939. - 288 с.

Субботин А. А. Френсис Бєкон – Москва: Мысль, 1974. – 173 с.

Тананаева Л. И. Сарматский портрет. Из истории польського портрета епохи барокко. – Москва: Издательство «Наука», 1979. – 301 с.

Яковенко Н. Паралельний світ. – Київ: Критика, 2002. –198с.

Crnkovič Nikola. Hrvati za narodnich vladara. – Zagreb, 2007. -615 s.

Jarema Maciszewski. Szlachta polska i jej państwo. – Warszawa, 1986. – 305 s.

Helsztyński Stanisław. Ulubieniec muz. – Warszawa: Ludowa spółdzielnia wydawnicza, 1981. – 327 s.

Historia literatury polskiej. T. I-II. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy., 1988. – 282 s.

Naylor Konrad. 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje Polski. – Warszawa: Plus, 1996. – 842 s.

Wójcik Zbigniew. Wojny kozackie w dawnej Polsce. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989 – 80 s.

Wójcik Zbigniew. Wojny kozackie w dawnej Polsce. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989, с. 39