DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2017.28.134388

РОДИНА КУРІСІВ НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

В. С. Кондратюк

Анотація


Стаття присвячена представникам відомої в південноукраїнському регіоні родини Курісів, які відіграли важливу роль в суспільному, економічному й культурному житті краю. На основі архівних джерел та історіографічного доробку попередників зроблений аналіз господарської діяльності Курісів за основними галузями, визначений рівень їхньої адаптації до модернізаційних змін у економіці. Окреслена роль і значення Курісів в соціальноекономічному розвитку Південної України.

Ключові слова


Іван Іраклійович Куріс, дворянство, господарська діяльність, маєток, лісорозведення, Курісово-Покровське

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramov, V., 2009. Yvan Yraklyevych Kurys [Ivan I. Kuris]

(1840-1898) // Khudozhnya kulʹtura. Aktualʹni problemy [Art culture. Current problems], Vyp. 6, S. 567-604.

Bashly, M. I., 2015. Provintsiyne dvoryanstvo Khersonsʹkoyi ta Bessarabsʹkoyi huberniy [Provincial nobility of Kherson and Bessarabian provinces] (1861 – 1907 rr.): avtoref. dys. … kand. ist. nauk: 07.00.01 – istoriya Ukrayiny. Pereyaslav-Khmelʹnytsʹkyy. 21 s.

Bashly, M. I., 2014. Uchastʹ Khersonsʹkoho dvoryanstva v diyalʹnosti zemsʹkykh ustanov krayu (druha polovyna KHIKH st.) [Participation of the Kherson nobility in the activities of zemstvo institutions of the region (second half of the nineteenth century.)] // Hileya: naukovyy visnyk [Gilea: Scientific Bulletin], Vyp. 80, S. 18-21.

Borovskiy, M. I., 1878. Istoricheskiy obzor pyatidesyatiletney deyatel’nosti Imperatorskogo obshchestva sel’skogo khozyaystva Yuzhnoy Rossii s 1828 po 1878 g [Historical review of the fifty-year activity of the Imperial Society of Agriculture of Southern Russia from 1828 to 1878 year]. Odessa: tip. P. Frantsova, 276 s.

Volos, O., 2011. Lisorozvedennya yak odyn iz napryamiv diyalʹnosti zemstv Pivdnya Ukrayiny [Forest growing as one of the directions of activity of the Zemstvos of the South of Ukraine] // Visnyk Odesʹkoho Istorykokrayeznavchoho muzeyu [Bulletin of the Odessa Historical and Local History Museum], Vyp. 10, S. 255-259 // [online]. Dostupno: http://www. history.odessa.ua/publication10/59.pdf (data zvernennya: 10.10.2017)

Derzharkhiv Odes’koyi obl. [State Archives of Odessa region].. – F. 22. – Op. 1. – Spr. 281. 59 ark.

Derzharkhiv Odes’koyi obl. [State Archives of Odessa region]. – F. 22. – Op. 1. – Spr. 110. 47 ark.

Kondratyuk, V. S., 2017. Kontury prosopohrafichnoho portretu rodu Kurisiv v istoriyi Pivdennoyi Ukrayiny [Contours of the prophotographic portrait of the genus Kurys in the history of Southern Ukraine] // U poshukakh harmoniyi… Naukova zbirka do 50-richchya profesora Vadyma Mykhaylovycha Khmarsʹkoho [In search of harmony ... Scientific collection for the 50th anniversary of Professor Vadim Mikhailovich Khmarsky]/ Nauk. red. i upor. E. P. Petrovsʹkyy. Odesa: TES, S. 303-312.

Kondratyuk, V. S., 2016. Ivan Onufriyovych Kuris – «tayemnychyy» heorhiyivsʹkyy kavaler [Ivan Onufryovich Kuris is a «mysterious» St. George’s Knight] // Pivdennyy-zakhid. Odesyka. Istorykokrayeznavchyy naukovyy alʹmanakh [Southwest. Odessa Historical and ethnographic scientific almanac]. Vyp. 21. Odesa: Drukarsʹkyy dim, S. 213-223.

Kondratyuk, V. S., 2017. U kohorti kolektsioneriv: Ivan Irakliyovych Kuris yak zbyrach i zberihach dukhovnoyi spadshchyny Ukrayiny [In the cohort of collectors: Ivan Iraklyevich Kuris as collector and keeper of the spiritual heritage of Ukraine]// Intelektualʹna istoriya ta dukhovna spadshchyna Ukrayiny KHIKH st.: zbirka naukovykh pratsʹ [Intellectual history and spiritual heritage of Ukraine of the XIX century: a collection of scientific works] / vidp. red. O. A. Bachynsʹka. Odesa: Odesʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni I. I. Mechnykova, S. 119-126.

Konstantynova, YU. V., 2012. Dvoryanstvo Pivdennoyi Ukrayiny v druhiy polovyni XIX – na pochatku XX st. [The nobility of southern Ukraine in the second half of the XIX - early XX centuries]: avtoref. dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.01 – istoriya Ukrayiny. Donetsʹk. 20 s.

Konstantynova, YU. V., 2010. Problema roli dvoryanstva v ekonomichnomu zhytti pivdennoukrayinsʹkykh huberniy (kinetsʹ XIX – pochatok XX st.) u naukoviy literaturi [The problem of the role of the nobility in the economic life of the southern Ukrainian provinces at the end of the nineteenth and early twentieth centuries in the scientific literature]. // Naukovi pratsi [Chornomorsʹkoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly]. Ser.: Istoriya. T. 140, Vyp. 127. S. 118-124 // [online]. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Npchdui_2010_140_127_24 (data zvernennya: 10.10.2017)

Krasyukov, R. H., 1996. Dvoryanskyy rod Kurysov [The noble family of the Kuris]. // Yz hlubyny vremen [From the depth of time]. № 7. SPb., S. 141-159.

Kurys, Y. Y., 1879. Doklad pyatomu sʺezdu russkykh selʹskykh khozyaev po voprosam «O sredstvakh k sokhranenyyu y sberezhenyyu lesov» [Report to the Fifth Congress of Russian Farmers on “On Means for Conservation and Conservation of Forests”]. Odessa, 24 s.

Kurysovo-Pokrovskoe [Kurisovo-Pokrovsky] // Éntsyklopedycheskyy slovarʹ Brok·hauza y Efrona [Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron]. Pod red. Y. E. Andreevskaho, K. K. Arsenʹeva, F. F. Petrushevskaho. – S.-Peterburhʺ, 1890–1907 // [online]. Dostupno: http://www.vehi.net/brokgauz/index.html (data zvernennya: 10.10.2017)

Lobko, O. A., 2008. Posesiya u Rosiysʹkiy imperiyi (na prykladi orendy zemli v Teplytsʹko-Bubnovetsʹko-Sytkovetsʹkomu mayetku rodyny Pototsʹkykh, seredyna XIX – pochatok XX st.) [Possei in the Russian Empire (for example, land lease in Teplitsko-BubnovetskySitkovets estate Pototsky family, mid XIX - early XX century)] // Problemy istoriyi Ukrayiny XIX – pochatku XX st.: Zb. nauk. pr. Vyp. 14 [Problems of the History of Ukraine of the XIXth and beginning of the XXth Century: Sat. sciences Ave 2008]// [online]. Dostupno: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13659/13Lobko.pdf?sequence=1 (data zvernennya: 10.10.2017)

Mestechko Kurysovo-Pokrovskoe (Balay tozh): Statystycheskoe opysanye poselenyya, sost. na osnovanyy dannykh, poluchennykh pry pomoshchy podvornoy perepysy, proyzvedennoy 28 sent. [The town of Kurisovo-Pokrovskoe (Balay tozh): Statistical description of the settlement, comp. based on data obtained through a household census conducted on 28 September] – 4 okt. 1882 h. Statystycheskym otdelenyem pry Khersonskoy hubernskoy zemskoy uprave [Oct. 4 1882 by the Statistical Department under the Kherson Provincial Zemstvo Administration]. Odessa, 1883. 93 s.

Mykhalʹchenko, V. A., Syvyryn, O. H., 2005. Da budet pravda! [Let there be truth!] Odessa: Yzdatelʹstvo «Éven», 324 s.

Muzychko, A., 2009. Semʹya Kurysov y nauchnaya élyta Odessy v kontse XIX – nachale XX vv. [The family Kurisov and the scientific elite of Odessa in the late XIX - early XX centuries.] // Visnyk Odesʹkoho istoryko-krayeznavchoho muzeyu [Bulletin of the Odessa Historical and Local History Museum]. № 7. S. 21-24.

O lesorazvedenyy y yrryhatsyy v Odesskom uezde, 1875. [About forestation and irrigation in the Odessa district] / Doklad Odesskoy uezdnoy zemskoy upravy KHI ocherednomu zemskomu sobranyyu Odesskoho uezda v mae 1875 [Report of the Odessa county zemstvo to the 11th ordinary zemstvo meeting of the Odessa county in May 1875]. Odessa, 54 s.

Peshyy, A. Y., 2008. Yvan Yraklyevych Kurys (k 165-letyyu so dnya rozhdenyya) [Ivan Iraklyevich Kuris (on the occasion of his 165th birthday)] // Odesskoe arkheolohycheskoe obshchestvo. Kratkye soobshchenyya Odesskoho arkheolohycheskoho obshchestva. 90 let Natsyonalʹnoy Akademyy nauk Ukrayny [Odessa Archaeological Society. Brief communications of the Odessa Archaeological Society. 90 years of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Odessa, S. 20-23.

Peshyy, A., 2005. Nasledye Yvana Yraklyevycha Kurysa [The legacy of Ivan Iraklyevich Kuris] // Visnyk Odesʹkoho istoryko-krayeznavchoho muzeyu. Spetsvypusk do 50-richchya z dnya zasnuvannya muzeyu [Bulletin of the Odessa Historical and Local History Museum. Special issue for the 50th anniversary of the founding of the museum]. Odesa, Vyp. 2. S. 36-41.

Temirova, N. R., 2003. Pomishchyky Ukrayiny v 1861–1917 rr.: sotsialʹno-ekonomichna evolyutsiya [The landowners of Ukraine in 1861-1917: socio-economic evolution]. Donetsʹk, 319 s.

Temirova, N. R., 2001. Pomishchytsʹke hospodarstvo Khersonsʹkoyi huberniyi v druhiy polovyni XIX – na pochatku XX st. [Housing estate of the Kherson province in the second half of the XIX – early XX century.] // Nauk. pr. NaUKMA. (Mykolayiv. fil.) [Science NaUKMA avenue. (Nikolaev fil.)]. Vyp. 10. S. 49-54.

Khmarskyi, V. M., 2009. Kurisy ta Odesʹke tovarystvo istoriyi i starozhytnostey: hrani spivrobitnytstva [Kurisy and the Odessa Society of History and Antiquities: the faces of cooperation] // Visnyk Odesʹkoho istoryko-krayeznavchoho muzeyu [Bulletin of the Odessa Historical and Local History Museum]. № 7. S. 8-11.

Tsyhanenko, L. F., 384 s. Dvoryanstvo Pivdnya Ukrayiny (druha polovyna XVIII – 1917 rr.) [Nobility of the South of Ukraine (second half of XVIII - 1917 years)]. Izmayil: SMYL, 2009.

Chubina, T., 2008. Rid Pototsʹkykh v Ukrayini (tulʹchynsʹka liniya) [Pototsky family in Ukraine (Tulchin line)]. Cherkasy: Cherkasʹkyy TSNTEI, 512 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамов В. Иван Ираклиевич Курис (1840–1898) // Художня культура. Актуальні проблеми. 2009. Вип. 6. С. 567-604.

Башли М. І. Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської губерній (1861 – 1907 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України. ПереяславХмельницький, 2015. 21 с.

Башли М. І. Участь Херсонського дворянства в діяльності земських установ краю (друга половина ХІХ ст.) // Гілея: науковий вісник. 2014. Вип. 80. С. 18-21.

Боровский М. И. Исторический обзор пятидесятилетней деятельности Императорского общества сельского хозяйства Южной России с 1828 по 1878 г. Одесса: тип. П. Францова, 1878. 276 с.

Волос О. Лісорозведення як один із напрямів діяльності земств Півдня України // Вісник Одеського Історикокраєзнавчого музею. Вип. 10. С. 255-259 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.history.odessa.ua/ publication10/59.pdf (дата звернення: 10.10.2017)

Держархів Одеської області. Ф. 22. Оп. 1. Спр. 281. 59  арк.

Держархів Одеської області. Ф. 22. Оп. 1. Спр. 110. 47 арк.

Кондратюк В. С. Контури просопографічного портрету роду Курісів в історії Південної України // У пошуках гармонії… Наукова збірка до 50-річчя професора Вадима Михайловича Хмарського / Наук. ред. і упор. Е. П. Петровський. Одеса: ТЕС, 2017. С. 303-312.

Кондратюк В. С. Іван Онуфрійович Куріс – «таємничий» георгіївський кавалер // Південний-захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. Вип. 21. Одеса: Друкарський дім, 2016. С. 213-223.

Кондратюк В. С. У когорті колекціонерів: Іван Іраклійович Куріс як збирач і зберігач духовної спадщини України // Інтелектуальна історія та духовна спадщина України ХІХ ст.: збірка наукових праць / відп. ред. О. А. Бачинська. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. С. 119-126.

Константинова Ю. В. Дворянство Південної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України. – Донецьк, 2012. 20 с.

Константинова Ю. В. Проблема ролі дворянства в економічному житті південноукраїнських губерній (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) у науковій літературі // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер.: Історія. 2010. Т. 140, Вип. 127. С. 118-124 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2010_140_127_24 (дата звернення: 10.10.2017)

Красюков Р. Г. Дворянский род Курисов // Из глубины времен. № 7. СПб., 1996. С. 141-159.

Курис И. И. Доклад пятому съезду русских сельских хозяев по вопросам «О средствах к сохранению и сбережению лесов». Одесса, 1879. 24 с.

Курисово-Покровское // Энциклопедический словарь  Брокгауза и Ефрона. Под ред. И. Е. Андреевскаго, К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевскаго. – С.-Петербургъ, 1890–1907 // [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.vehi.net/brokgauz/index.html (дата звернення: 10.10.2017)

Лобко О. А. Посесія у Російській імперії (на прикладі оренди землі в Теплицько-Бубновецько-Ситковецькому маєтку родини Потоцьких, середина XIX – початок XX ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. 2008. Вип. 14 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/123456789/13659/13-Lobko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 10.10.2017)

Местечко Курисово-Покровское (Балай тож): Статистическое описание поселения, сост. на основании данных, полученных при помощи подворной переписи, произведенной 28 сент. – 4 окт. 1882 г. Статистическим отделением при Херсонской губернской земской управе. Одесса, 1883. 93 с.

Михальченко В. А., Сивирин О. Г. Да будет правда! Одесса: Издательство «Эвен», 2005. 324 с.

Музычко А. Семья Курисов и научная элита Одессы в конце ХІХ – начале ХХ вв. // Вісник Одеського історикокраєзнавчого музею. 2009. № 7. С. 21-24.

О лесоразведении и ирригации в Одесском уезде / Доклад Одесской уездной земской управы ХІ очередному земскому собранию Одесского уезда в мае 1875. Одесса, 1875. 54 с.

Пеший А. И. Иван Ираклиевич Курис (к 165-летию со дня рождения) // Одесское археологическое общество. Краткие сообщения Одесского археологического общества. 90 лет Национальной Академии наук Украины. Одесса, 2008. С. 20-23.

Пеший А. Наследие Ивана Ираклиевича Куриса // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. Спецвипуск до 50-річчя з дня заснування музею. Одеса, 2005. Вип. 2. С. 36-41.

Темірова Н. Р. Поміщики України в 1861-1917 рр.: соціально-економічна еволюція. Донецьк, 2003. 319 с.

Темірова Н. Р. Поміщицьке господарство Херсонської губернії в другій половині XIX – на початку XX ст. // Наук. пр. НаУКМА. (Миколаїв. філ.). 2001. Вип. 10. С.  49-54.

Хмарський В. М. Куріси та Одеське товариство історії і старожитностей: грані співробітництва // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. 2009. № 7. С.  8-11.

Циганенко Л. Ф. Дворянство Півдня України (друга половина ХVІІІ – 1917 рр.). Ізмаїл: СМИЛ, 2009. 384 с.

Чубіна Т. Рід Потоцьких в Україні (тульчинська лінія). Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2008. 512 с.