№ 26 (2015)

Зміст

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА КРИМСЬКИХ ЧАБАНІВ ЧАТИР-ДАГУ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.: ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ І КОСТЮМ PDF
В. О. Грушецька
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІЗНЬОМЕЗОЛІТИЧНОЇ – НЕОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ ДНІПРОВСЬКОГО НАДПОРІЖЖЯ. ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД PDF
О. В. Демченко
АМФОРНА ТАРА РИМСЬКОГО ЧАСУ З РОЗКОПОК ГОРОДИЩА ПОБЛИЗУ С. ОРЛОВКА («КАМ'ЯНА ГОРА») Без заголовку
А. В. Іванченко
ТЮРКСЬКИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ НОМЕНКЛАТУРИ НАЗВ ЇЖІ, ХАРЧУВАННЯ, ПОСУДУ І НАЧИННЯ УКРАЇНЦІВ МОЛДОВИ PDF
К. С. Кожухар
ВИНАЙДЕННЯ СЕМАНТИКИ ЕТНІЧНОГО: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ.
В. A. Долгочуб, Н. O. Петрова

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

РОЛЬ ВОЛОДИМИРА ШУХЕВИЧА В ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНИЦТВА В ГАЛИЧИНІ PDF
А. A. Карпенко
ТОТАЛЬНА АТЕЇЗАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ПРОТЯГОМ 60-Х РР. ХХ СТ. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ PDF
Н. М. Кіндрачук
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ У МІСТЕЧКУ ЧЕЧЕЛЬНИК НА ПОДІЛЛІ: СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ PDF
В. А. Косаківський
ПОЛІТИКА РУМУНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО МОЛОДОВАН ТА УКРАЇНЦІВ В ТРАНСНІСТРІЇ (1941 – 1944 РР.): ПРОЦЕСИ РУМУНІЗАЦІЇ ТА АСИМІЛЯЦІЇ PDF
І. В. Моторна
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ПОЗИЦІЙ ІВАНА ЛИПИ PDF
І. І. Стамбол

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ПРОРАХУНКИ ВЕРСАЛЬСЬКО-ВАШИНГТОНСЬКОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В ОЦІНКАХ Г. А. КІССІНДЖЕРА PDF
О. О. Бурунов
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА В. ВІЛЬСОНА (1914-1918 рр.): СПРОБА АНАЛІЗУ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Г. І. Казаков
РОЛЬ МАРКІЗИ ДЕ ПОМПАДУР В «ДИПЛОМАТИЧНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ» НАПЕРЕДОДНІ ВСТУПУ ФРАНЦІЇ У СЕМИРІЧНУ ВІЙНУ PDF
М. С. Ковальська
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯПОНСЬКОГО КОНСУЛА В ОДЕСІ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ КРИЗИ РОСІЙСЬКО- ЯПОНСЬКИХ ВІДНОСИН ПОЧАТКУ ХХ ст . PDF
С. С. Павленко
УЧАСТЬ БОЛГАР ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ УРСР ТА ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ МРСР В ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ У ПОВОЄННІ ЧАСИ (друга половина 40-50-ті рр. ХХ ст.) PDF
І. І. Татарко
ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБІГУ ОСМАНСЬКИХ МОНЕТ НА ТЕРИТОРІЇ ПРУТО-ДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ PDF
Д. М. Янов

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

КАЧИБЕЙ У СВІТЛІ ДЖЕРЕЛ XV – XVI СТОЛІТЬ (МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ПОДІЛЛЯ ТА ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я) PDF
О. В. Білецька
ТАРАННИЙ БІЙ, РИЦАРСТВО І ТЕОРІЯ ВОЄННО- ТЕХНОЛОГІЧНОГО ДЕТЕРМІНІЗМУ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
В. М. Гуцул
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО І ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ОДЕСІ (ПО МАТЕРІАЛАМ ГАЗЕТИ «ЮЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ») PDF
С. В. Ковальчук
НОСИЛИ МИ ВЕЧЕРЮ… PDF
В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова
ПОХОДЖЕННЯ РОДУ ВОРОНЦОВИХ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «РОДОСЛОВНОЙ КНИГИ КНЯЗЕЙ И ДВОРЯН РОССИЙСКИХ И ВЫЕЗЖИХ» PDF
С. В. Мілевич
Т. Г. ШЕВЧЕНКО ПРОТИ А. О. СКАЛЬКОВСЬКОГО ЯК ІСТОРИКА ГАЙДАМАЧЧИНИ: ДО ІСТОРІЇ ПОЯВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОДНІЄЇ ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ (МІФУ?) PDF
Л. В. Новікова

ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКА

ДЕТАЛИ КУЛЬТУРНО- АРТИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ УКРАИНО- ПОЛЬСКОГО КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (2000-2012 р.) PDF
Ж. Осіковіч
РЕЦЕНЗІЯ: УРСУ Д. П. ОДЕССА В ЕВРОПЕЙСКОМ НАУЧНОМ И КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (ХІХ–ХХ вв.): ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ. – ОДЕССА: АПРЕЛЬ, 2014. – 272 с PDF
О. Б. Дьомін
ПАМ’ЯТІ ФЕДОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА САМОЙЛОВА PDF
О. Б. Дьомін
СЛОВО ПРО ПРОФЕСОРА ІРЕНУ СВІТОЗАРІВНУ ГРЄБЦОВУ PDF
О. Б. Дьомін