ДІЯЛЬНІСТЬ ЯПОНСЬКОГО КОНСУЛА В ОДЕСІ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ КРИЗИ РОСІЙСЬКО- ЯПОНСЬКИХ ВІДНОСИН ПОЧАТКУ ХХ ст .

Автор(и)

  • С. С. Павленко

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2015.26.62170

Ключові слова:

К. Іідзіма, Японське імперське консульство в Одесі, російсько-японська війна, Одеса, консульські функції

Анотація

У статті досліджується діяльність К. Іідзіми – японського консула в Одесі (1900–1906 рр.). Розкривається вплив російсько-японських відносин на зміст основних напрямків його роботи.
Аналізуються основні консульські функції.

Біографія автора

С. С. Павленко

S. S. Pavlenko

Посилання

Васкевич П. Ю. Очерк быта японцев в Приамурском крае/ П. Ю. Васкевич // Известия Восточного института.1906.– Т. 15, Вып. 1. – 39 с.

Вовчук Л. А. Діяльність консулів іноземних держав у чорноморсько-азовських портах Російської імперії (кінець XVIII–початок XX ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія». / Л. А. Вовчук – Черкаси, 2014. – 23 с.

Державний архів Одеської області. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 3264. – Арк. 1–6.

Документы по переговорам с Японией, 1903–1904 гг.,хранящиеся в канцелярии Особого Комитета Дальнего Востока. – Спб., 1905. – 49 с.

Дюмолар Г. Япония. Политическое, экономическое и социальное положение страны / Г. Дюмолар – СПб, 1904. –288 с.

Куланов А., Молодяков В. Россия и Япония: имиджевые войны / А. Куланов, В. Молодяков. – М, 2007. – С. 74-75.

Молодяков В. Э.. История Японии. XX век / В. Э. Молодяков, Э. В. Молодякова, С. Б. Маркарьян. – М., 2007.– 528 с.

Павленко С. С. Основні функції консульств та особливості діяльності японського імперського консульства в Одесі (1889-1910) / С. С. Павленко. – Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія: Історія та Археологія. – 2014. – Т. 22 № 1/1. – С. 82-97.

Сборник консульских донесений. – Спб., 1900. – Выпуск III. – C. 127-137.

Торгово-промышленная газета. – 10 (23) октября 1903 г.

№ 230. – С. 1.

Тригуб О. П. «Почесні шпигуни» (розвідницька діяльність іноземних консулів на Півдні України на початку ХХ ст.) / О. П. Тригуб. – С .48-53.

Хіросе Т. Ненріо – Хронологія. – [Електронний ресурс],режим доступу: http://murakumo1868.web.fc2.com/01-hirose/7-004-04.html (дата звернення 18.05.2015). – Назва з екрана.

Центральний державний історичний архів м. Київ (далі– ЦДІАК). – Ф. 335. – Оп. 1. – Спр. 76. – Арк. 9.

ЦДІАК. – Ф. 385. – Оп. 1. – Спр. 1090. – Арк. 85.

ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп 33. – Спр. 854. – Арк .1

Широкорад А. Б. Русско-японские войны 1904–1945 гг. / А. Б. Широкорад– Минск, 2003. – 448 с.

Южное обозрение. – 25 октября 1900. – № 1296. – С. 3.

Южное обозрение. – 28-го января 1904. – № 2394. – C. 3.

Южное обозрение. – 29 января 1904 г. – № 2395. – С. 3

Bunkan kōtōshiken gōkaku-sha ichiran – [Електронний ресурс], режим доступу: http://homepage1.nifty.com/kitabatake/rekishi25.2.html (дата звернення 10.05.2015).

Dai Nihon gaikoku bōeki nenpyō. Meiji 36-nen. – Tokio:The insеtsu kiopku, 1912. – [Електронний ресурс], режим доступу: http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/804313 (дата звернення 12.05.2015).

Eikoku oyobi Tsuyu ryō inrando-kan teikikōkai kaishi no kudan Meiji san jū go-nen // Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs. – [Електронний ресурс], режим доступу: http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_B11092405100 (дата звернення 14.05.2015).

K. Iijima, Japanese Consul Gen[eral] – [Електронний ресурс], режим доступу: http://www.loc.gov/pictures/item/ggb2005013452/ (дата звернення 16.05.2015).

Lensen G. A. Japanese Diplomatic and Consider Officials in Russia. – Sophia University, 1968. – 230 p.

Levying on carrying goods of Iijima, consul at Odessa customs, Russia. Same month, same year // Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs. – [Електронний ресурс], режим доступу: http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/imageen_B10073484100 (дата звернення 14.05.2015).

National sports situation in India // Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs. – [Електронний ресурс], режим доступу: http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/imageen_B08090162100 (дата звернення 14.05.2015).

O`Brien P. The Anglo-Japanese Alliance, 1902–1922 (Routledge Studies in the Modern History of Asia) / P. O`Brien.– RoutledgeCurzon, 2004. – 300 р.

Odessa// Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs. -http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/imageen_B07090547000 (дата звернення 14.05.2015).

Original script signed by the Emperor, 1890, Imperial Ordinance No.80, Rules for Japanese Consul / National Archives of Japan // Japan Center for Asian Historical Records. –[Електронний ресурс], режим доступу: http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/imageen_A03020068100 (дата звернення14.05.2015).

Report from Consul Iijima in Odessa on new Russian bonds against reparations from China and on relationship between Russo-France alliance and finances of Russia / National Archives of Japan. – [Електронний ресурс], режим доступу: http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/imageen_A04010068800 (дата звернення 14.05.2015).

Report from Consul stationing in Odessa about farming situation // Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs. – [Електронний ресурс], режим доступу: http:// www.jacar.go.jp/DAS/meta/imageen_B11090848600 (дата звернення 14.05.2015).

Report from the Consul in Odessa about the acceptance of the issuance of Persian bond by Russia July, Meiji // Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs. –[Електронний ресурс], режим доступу: http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/imageen_B11090713400 (дата звернення 14.05.2015).

Report from the Consul in Odessa on the placement of new government by Russia and the economic reasons behind the formation of the alliance between Russian and France July, Meiji 35 / Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs. – [Електронний ресурс], режим доступу: http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_B11090684200 (дата звернення 14.05.2015).

Roshia giyū kantai Beikoku shin kōro kaishi no kudan Meiji san jū roku-nen // Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs. – [Електронний ресурс], режим доступу: http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/imageen_B10073484100 (дата звернення 14.05.2015).

Roshia giyū kantai kisen `Odessa’-gō I Amerika ryōkokukan ni shin kōro kaishi ichi-ken // Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs. – [Електронний ресурс], режим: http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_B11092480100 (дата звернення 14.05.2015).

Roshia Kokkai kantai kaijō kinmu beppyō Meiji san jū roku-nen. – [Електронний ресурс], режим доступу: http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_B11092358000 (дата звернення 14.05.2015).

The New York Times. – June 30, 1913. – P. 1. – [Електронний ресурс], режим доступу:http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=990CE5DD153FE633A25753C3A9609C946296D6CF (дата звернення 14.05.2015).

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-12

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ