DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2015.26.62244

НОСИЛИ МИ ВЕЧЕРЮ…

В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова

Анотація


Публікація репрезентує матеріали зі спогадів про переселення українців за Дунай, календарні свята, побут, господарську діяльність українців Північної Добруджі і дельти Дунаю. У наведеному тексті знаходимо відомості про обрядову атрибутику,сюжети обрядодій селян слободи Летя.


Ключові слова


українці; Летя; Дунай; Північна Добруджа; календарні свята; обрядова атрибутика; Різдво; щедрування; вечеря

Повний текст:

PDF

Посилання


История Бессарабии. От истоков до 1998 года [Текст] /Координатор И. Скурту. Кишинев, 2001 – С. 35, 41

Кондратович Ф. Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и рассказам) [Текст] /Ф. Кондратович // КС.– 1883. – Т.1. – янв. – С. 27-66.

Кондратович Ф. Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и рассказам) [Текст] /Ф. Кондратович // КС.– 1883. – Т.5. – февр. – С. 269-300.

Кондратович Ф. Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и рассказам) [Текст] /Ф. Кондратович // КС.– 1883. – Т.5.-апр. – С. 728-773.

Кушнір В. Г. Українці за Дунаєм. [Текст] /Вячеслав Григорович Кушнір – Одеса: Гермес, 2002. – 138 с.

Лєснікова Г. В. Народнопісенна традиція українців Нижнього Подунав’я: до постановки проблеми [Текст] / Ганна Вікторівна Лєснікова // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету – Вип.22. – 2008. – С. 256-261.

Лєснікова Г. В. Регіональні особливості балад українців румунської Добруджі [Текст] / Ганна Вікторівна Лєснікова // НТЕ. – 2008. – Вип.6. – С. 111-114;

Лєснікова Г. В. Родинно побутовий пісенний фольклор українців Добруджі [Текст] / Ганна Вікторівна Лєснікова // Записки історичного факультету. – Вип.17. – Одеса,2006. – С. 107-114.

Лупулеску І. Русские колонии в Добрудже [Текст] / І. Лупулеску // КС. – 1889. – Т. 24. – янв. – С. 117-154.

Лупулеску І. Русские колонии в Добрудже [Текст] / І. Лупулеску // КС. – 1889. – Т. 24. – февр. – С. 314-336.

Лупулеску І. Русские колонии в Добрудже [Текст] / І. Лупулеску // КС. – 1889. – Т. 24. – март. – С. 685-703.

Павлюк М. Українські говори в Румунії. Діялектичні тексти. [Текст] / М. Павлюк, І. Робчук – Едмонтон – Львів– Нью-Йорк – Торонто, 2003. – 784 с.

Ріцко В. Їхав козак за Дунай [Текст] /Віргілій Ріцко- Бухарест, 2005. – 386 c.

Ріцко В. Ой Дунаю, Дунаю. [Текст] / Віргілій Ріцко – Бухарест, 1980. – 128 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825