ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ У МІСТЕЧКУ ЧЕЧЕЛЬНИК НА ПОДІЛЛІ: СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ

Автор(и)

  • В. А. Косаківський

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2015.26.62141

Ключові слова:

Чечельник, Липецьке, Тартак, містечко, село, колективізація, голодомор, спиртзавод, селяни, робітники, українці, євреї

Анотація

На основі зібраних автором свідчень очевидців подана картина повсякденного життя подільського містечка Чечельник в роки голодомору 1932-1933 рр. Особливості протікання голодомору пов’язані з соціально-економічними та етнічними умовами містечкового життя. Воно було обумовлене наявністю різних суспільних класів (селяни, робітники, ремісники, службовці, інтелігенція), сільськогосподарських (колгоспи), промислових (спиртовий і цукровий заводи) та напівкустарних (ремісничих) підприємств, а також  культурно-освітніх і медичних закладів. Це значно відрізняло подільське містечко від сільського поселення. 

Біографія автора

В. А. Косаківський

V. A. Kosakivskyi 

Посилання

Вовк С.Т. Нариси з історії Чечельника. З найдавніших часів до наших днів : монографія / С.Т. Вовк, В.А. Косаківський, С.В. Таранець. – Вінниця, 2000. – 214 с.

Голод та голодомор на Поділлі 1920-1940 рр. Збірник документів та матеріалів / Обласна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією (голова І.С. Гамрецький, заступники голови В.П. Лациба, С.С. Нешик та ін.) / Автори-упорядники: Р.Ю. Подкур, В.Ю. Васильєв, П.М. Кравченко, В.П. Лациба, І.П. Мельничук, В.І. Петренко. – Вінниця, 2007. – 704 с.

Запис автора 9 травня 2000 р. від Ящишина Олексія Федоровича, 1915 р. н., жителя смт Чечельник, Чечельницького району Вінницької області

Запис автора 1 червня 2001 р. від Ободянської Оляни Афанасіївни, 1912 р. н., жительки смт Чечельник Чечельницького району Вінницької області

Запис автора 15 вересня 2001 р. від Ободянського Івана Макаровича, 1919 р.н., жителя с. Тартак Чечельницького району Вінницької області.

Запис автора 19 січня 2003 р. від Чернієвського Афанасія Петровича, 1906 р. н., його дружини Чернієвської (д. Кучеришина) Катерини Олексіївни, 1914 р.н., і сина Чернієвського Павла Афанасійовича, 1943 р. н., жителів с. Тартак Чечельницького району Вінницької області.

Запис автора 20 січня 2003 р. від Колісника Василя Йосиповича, 1915 р. н., жителя смт Чечельник Чечельницького району Вінницької області

Запис автора 18-19 серпня 2010 р. від Атаманенко (д. Жмурко) Ганни Арефівни, 1930 р. н., жительки смт Чечельник Чечельницького району Вінницької області.

Запис автора 24 січня 2002 р. від Косаківського Івана Афанасійовича, 1925 р. н., жителя смт. Чечельник, Чечельницького району Вінницької області.

Записи Віктора Косаківського // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. Випуск 2 = Research Papers of the International Assotiation of Ukrainian Studies. – К., 2013. – С. 145-176.

Косаківський В.А. Архів Жмурко Аверкія Захаровича (1855 р. н.) та його сина Арехти (Арефи) (1896-1972) як джерело з історії м. Чечельник на Південно-Східному Поділлі першої половини ХХ століття / В.А. Косаківський // Матеріали ХІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції: [присвяченої 80-річчю від дня народження І. С. Винокура] / Завальнюк О. М. (голова), Войтенко В. І. (співголова), Баженов Л. В. (відп. редактор) та ін. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2010. – С. 123-131.

Косаківський В.А. Етнокультурна характеристика населення містечка Чечельника в історичному розвитку (ХІХ – початок ХХІ століття). Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. і. н. / В. А. Косаківський. – Вінниця, 2013. – 20 с.

Косаківський В.А. Топоніміка селища Чечельник на Південно-Східному Поділлі / В.А. Косаківський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 13. Серія: Історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2008. – С. 184-190.

Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Вінницька область. – Вінниця, 2008. – 1360 с.

Петренко О. Історія адміністративно-територіального устрою Вінниччини від найдавніших часів до сучасності. – Вінниця, 2008. – 56 с.

-й голод. Народна Книга-Меморіал / Упоряд.: Л.Б. Коваленко, В.А. Маняк. – К., 1991. – 584 с.

Чечельниччина пам’ятає. Книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. / Упор. С.П. Снігур. – Вінниця, 2008. – 196 с.

Шульга І.Г. Голод на Поділлі : монографія / І.Г. Шульга. – Вінниця, 1993. – 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-11

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ