Т. Г. ШЕВЧЕНКО ПРОТИ А. О. СКАЛЬКОВСЬКОГО ЯК ІСТОРИКА ГАЙДАМАЧЧИНИ: ДО ІСТОРІЇ ПОЯВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОДНІЄЇ ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ (МІФУ?)

Автор(и)

  • Л. В. Новікова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2015.26.62255

Ключові слова:

Т. Шевченко, «Холодний Яр», А. Скальковський, гайдамаччина, історіографія гайдамаччини, Коліївщина

Анотація

У статті розглянуті передумови й обставини поєднання з ім’ям одеського історика А. Скальковського (ХІХ ст.) критики з боку Т. Шевченка негативного ставлення до гайдамаччини, висловленої поетом у його відомому творі «Холодний Яр». Автор відзначає, що це поєднання має ознаки історіографічного міфу.

Біографія автора

Л. В. Новікова

L. V. Novikova

Посилання

Волинський П. «Холодний Яр» Т. Шевченка / П.Волинський // Радянське літературознавство. – 1980.– №. 8. – С. 49-52.

Гуржій І. О. Історичні погляди Т. Г. Шевченка / І. О. Гуржій, М. Н. Лещенко // Історичні погляди Т. Г. Шевченка.– К. : Наук. думка, 1964. – С. 3-35.

Гуслистий К. Селянське повстання 1768 року на Україні/ К. Гуслистий. – Х., 1934. – 63 с.

Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К. : Видав. Дім «Альтернативи», 2005. – 702 с.

Дузь І. Одеська дожовтнева преса про Т. Г. Шевченко/ І. Дузь // Кобзареві – Одеса. – Одеса : Маяк, 1964. –С. 146-157.

Записки Михаила Чайковского (Садык-паши) // Киевская старина. – 1891. – № 1. – С. 40-72.

Кравченко В. В. А. О. Скальковський як історик гайдамаччини / В. В. Кравченко // Вестник Харьковского университета. – 1992. – № 363. Сер. История. – Вып. 26. –С. 114-125.

Куліш П. [Рец.] на кн.: Поездка в Южную Россию А. Афанасьева-Чужбинского. Ч. 1. Очерки Днепра. СПб., 1861/ П. Кулиш // Основа. – 1862. – № 1. – С. 45. – (Библиография).

Лебединцев Ф. Письма к А. А. Скальковскому (6 писем),1883-1886 // Відділ рукописів Інституту російської літератури Російської Академії наук. – Ф. (Лебединцев Ф.).– Спр. 8429.

Лушпинський П. Шевченків «Холодний Яр» / П. Лушпинський // Україна. – 1930. – Кн. 40. – Березень-квітень.– С.89-105.

Манифест императрицы Екатерины ІІ к православному населению Польши, выданный 9 июля 1768 года // Киевская старина. – 1882. – Т.2. – Год 1. – Май.

Маркевич Ал. А. А. Скальковский: (Поминки) / Ал. Маркевич. – Одесса : «Экономическая» тип. и литогр., 1900.– 20 с.

Мордовцев Д. Л. Гайдамаччина. Историческая монография / Д. Л. Мордовцев. – СПб. : Изд. Плотникова, в тип. М.Хана, 1870. – 484 с.

Новікова Л. В. «Історіограф» Південної України Аполлон Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності. Монографія / Л. В. Новікова. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – 464 с.

Новікова Л. В. До питання про дослідження гайдамацтва у ХІХ ст. : історіографічна спадщина А. О. Скальковського / Л.В. Новікова // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. – Ужгород, 2003. – Вип. 8.–С. 44-50.

Поминки Тараса Григорьевича Шевченко 25-го февраля 1879 года в Одессе / сост. А. Т. – Одесса : [Изд.] «Новороссийского Телеграфа», 1879. – 64 с.

Поминки Тараса Григорьевича Шевченко в «Южном Обозрении», 25-го и 26-го февр. 1901г. / А-р. – Одесса,1901. – 1–7, 7-8 с.

Сергієнко Г. Я. Т. Г. Шевченко про боротьбу українського народу за своє соціальне і національне визволення у XVIII ст. / Г. Я. Сергієнко // Історичні погляди Т. Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 1964. – С. 127-153.

Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. На основании подлинных документов Запорожского Сечевого архива. Ч. 1-3 / А. Скальковский. – 3-е изд. – Одесса, 1885–1886. Ч. 1. – 1885. – 302с.; Ч. 2. – 358 с.; Ч. 3. – 330 с.

Скальковский А. История Новой Сечи, или последнего Коша Запорожского. Извлечена из собственного запорожского архива / А. Скальковский. – Одесса : Гор. тип.,

– 437 с.

Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII столетии, 1733-1768 / А. Скальковский. – Одесса: В гор. тип., 1845. – 230, ІІ с.;

Скальковский А. Несколько документов к истории гайдамаччины / А. Скальковский // Киевскеая старина. – 1885. – Т. 13, кн. 10. – С. 277-318.

Скальковский А. А. Порубежники. Канва для романов / А. А. Скальковский. – Одесса : В тип. Л. Нитче 1850. – Вып. 3 : Мамай. Повесть 1758–1760 годов. – 203 с.

Скальковский К. Воспоминания молодости (По морю житейскому), 1843–1868 / К. Скальковский. – СПб.,1906. – VI, 410 с.

Спогади про Тараса Шевченка / упоряд. і приміт. В. С. Бородіна і М. М. Павлюка; передм. В. Є. Шубравського. – К. : Дніпро, 1982. – 547 с.

Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. – К. :Наук. думка, 1966. – 492 с.

Тихорский Н. Гайдамаки. Поэма Т. Шевченка / Н. Тихорский // Маяк. – 1842. – Т. 4, кн. 8. – С. 82-106.

Франко І. Я. Тарас Шевченко / І. Я. Франко // Т. Г. Шевченко в критиці. – К. : Держвидав художньої літератури, 1953. – С. 88-94.

Хмарський В. М. А. О. Скальковський як дослідник гайдамацького руху / В. М. Хмарський // Записки исторического факультета / Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1995. – Вып. 1. – С. 99-116.

Хмарський В. М. З історії розвитку археографії на півдні України: Аполлон Скальковський / В. М. Хмарський.– Одеса : Гермес, 1998. – 318 с. – (Зап. іст. фак. / Одес.держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – 1998. – Вип. 6).

Хмарський В. М. Листи А. О. Скальковського до Ф. Г. Лебединцева / В. М. Хмарський // Киевская старина. – 1997.– № 5. – С. 102-110.

Швидко Г. К. А. О. Скальковський та його «Історія Нової Січі…» / Г. К. Швидько // Скальковський А. А. Історія нової Січі, або останнього Коша Запорозького. – Дніпропетровськ : Січ, 1994. – С. 3-22.

Шевченківський словник : у 2 т. – К., 1978. – Т. 2 : Мол-Я.– 412 с.

Шевченко Т. Гайдамаки / Т. Шевченко / Ін-т Тараса Шевченка; передмова Мик. Горбаня. – Держвидав України, 1928. – 148 с.

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – К. : Вид-во худ. л-ри «Дніпро», 1974. – 623 с.

Шевченко Т. Прогулка с удовольствием и не без морали.Часть первая / Т. Шевченко // Зібрання творів: у 6 т. – К., 2003. – Т. 4. – С. 208-326.

Шевченко Т. Г. Зібрання творів: у 6 т. / Т. Г. Шевченко/ редкол. : М. Г. Жулинський та ін. – К.: Наук. думка,2003. – Т. 5. – 496 с.

Шевченко Т. Г. Зібрання творів: у 6 т / Т. Г. Шевченко/ редкол. : М. Г. Жулинський та ін. – К. : Наук. думка, 2003. – Т.6. – 632 с.

Шевченко Т. Г. Зібрання творів: у 6 т. / Т. Г. Шевченко/ редкол. : М. Г. Жулинський та ін. – К., 2003. – Т. 1. –784 с.

Шевченко Т. Г. Гайдамаки: поема / Т. Г. Шевченко. – К. :Вид-во УАН, 1935. – 160 с.__

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-12

Номер

Розділ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ