ВИНАЙДЕННЯ СЕМАНТИКИ ЕТНІЧНОГО: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ.

Автор(и)

  • В. A. Долгочуб Історичний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • Н. O. Петрова Історичний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9536-4357

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2015.26.62093

Ключові слова:

семантика, традиційна культура, трансформації, традиціоналізм, неоязичництво

Анотація

Дана стаття присвячена трансформаціям семантики етнічної культури, що ініціюються сучасними акторами соціального простору. Такого роду трансформації переслідують різноманітні функції: пізнавальні, розважальні, ідеологічні. У статті описано один з типових способів подібних культурних «винайдень».

Біографії авторів

В. A. Долгочуб, Історичний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова

V. A. Dolgochub

Н. O. Петрова, Історичний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова

N. O. Petrova

Посилання

Алексеевский М. Д. Интернет в фольклоре или фольклор в Интернете? (Современная фольклористика и виртуальная реальность) [Текст] / М. Д. Алексеевский // ОтКонгресса к Конгрессу. Навстречу Второму Всероссийскому конгрессу фольклористов. Сб.материалов. – М.,2010. – С. 151-166.

Белова О. В., Петрухин В. Я. Фольклор и книжность. Миф и исторические реалии [Текст] / О. В. Белова, В. Я. Петрухин. – М., 2008. – 263 с.

Велес (Микола, Дід Мороз) [Електронний ресурс] / Руське православне коло [сайт]. – Режим доступу: http://svit.in.ua/pra/12p2.htm (дата звернення: 09.11.2015).

Відгомін забутого неба [Електронний ресурс] / YouTube[сайт]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=XIUOqrvxr4w (дата звернення: 09.11.2015).

Винайдення традиції [Текст] / Ред. Е. Гобсбаум і Т. Рейнджер, переклад за англ. – Київ, 2010. – 464 с.

Зражевський С. М. Неоязичництво як феномен релігійної культури ХХ-ХХІ ст. [Текст] / С. М. Зражевський //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: «Історичне релігієзнавство». – 2012.– Вип. 6. – С. 171-179.

Коло Года: Родноверческие святодни в сравнении с «православными» праздниками эпохи двоеверия [Електронний ресурс] / Велесов круг [сайт]. –Режим доступу: http://www.velesovkrug.ru/novosti/novost-2.html (дата звернення: 09.11.2015).

Королёва С. Ю. Ещё раз о мифе в литературе: проблемы анализа художественного мифологизма [Текст] /С. Ю. Королёва // Славянская традиционная культура и современный мир. – Вып. 14. Комплексные исследования традиционной культуры в постсоветский период:Сб. научных статей. – М., 2011. – С. 205-228.

Креслав В. 16 квітня – Рахманський Великдень. Права середа [Електронний ресурс] / Рідна Віра Русинів-Українців [сайт]. – Режим доступу: http://ridnavira.org/index.php/9-bez-kategoriji/667-24-kvitnya-rakhmanskyyvelykden(дата звернення: 09.11.2015).

Кузнецов В. А. Актуалізація етнічного у мистецтві субкультури українського неоязичництва [Текст] / В. А.Кузнецов // Тези Міжнародної наукової конференції «Міжнародний діалог слов`янських спільнот Центральної і Східної Європи». – Київ, 2012.– С. 208-209.

Лозко Г. С. Культ Сварога у слов`ян [Текст] / Г. С. Лозко// Історія. Філософія. Релігієзнавство. – Житомир, 2009.– № 3. – С. 47-55.

Магические тайны Пасхи [Електронний ресурс] /YouTube [сайт]. – URL:https://www.youtube.com/watch?v=GAqDuX82Fr4 (дата звернення: 09.11.2015).

Озёрский С., Будай, Курганский М. Годовое Коло славянский святодней (опыт реконструкции) [Електронний ресурс] / Кривичи. Славянское язычество Смоленска [сайт]. – URL:

http://www.krivichi.org/zhrec/slavyanskiykalendar.html (дата звернення: 09.11.2015).

Підгірняк В. П. Текстова вишивка. Бродівське письмо [Текст] / В. П. Підгірняк. – Київ, 2008. – 36 с.

Рахман [Електронний ресурс] / Словник української мови за редакції Б. Д. Грінченка [сайт]. – URL: http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/50545-rakhman.html (дата звернення: 09.11.2015).

Строганов М. В. «Песня Верещагина» и современная фольклорная традиція / М.В.Строганов // Славянская традиционная культура и современный мир. – Вып. 14.

Комплексные исследования традиционной культуры в постсоветский период: Сб. научных статей. – М., 2011.– С. 312-329.

Шиженский Р. В. Неоязыческий миф о князе Владимире/ Р. В. Шиженский // Вестник Бурятского государственного университета. – 2009. – № 6. – С. 250-256.

Шнирельман В. А. Аркаим: археология, эзотерический туризм и национальная идея / В. А. Шнирельман // Антропологический форум. – СПб., 2011. – № 14. – С. 133-167.

Опубліковано

2016-03-12

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ