DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2015.26.62147

ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ПОЗИЦІЙ ІВАНА ЛИПИ

І. І. Стамбол

Анотація


В статті з’ясовано основні відомі на сьогодні аспекти впливу на формування світогляду українського громадського та політичного діяча І. Л. Липи. На базі спогадів об’єкта дослідження та синтетичних праць його сина, визначено філософські і політичні вчення, а також суспільні умови , що стали підґрунтям для становлення поглядів І. Липи.


Ключові слова


І. Липа; Керч; «Народна воля»; українофільський рух; Т. Шевченко

Повний текст:

PDF

Посилання


Зенкевич Х. Х. Керчь в прошлом и настоящем. Историко-археологический и географический очерк / Х. Х. Зенкевич. – Керчь, 1894. – 162 с.

Липа Ю. І. Призначення України / Ю. І. Липа. — Нью-Йорк, 1953. —305 с.

Липа Ю. Світильник неугасимий. Життя як казка (1865-1923) // Юрій Липа: зб. ст. і матеріалів, приурочених 100-літньому ювілею з дня народження Юрія Липи /упоряд. І. Скрипник. – Івано-Франківськ: Факел, 2000.– С. 116-136.

Липа І. Університет і Тарасовці / І.Липа // Наші дні. –1943. – Ч. 4. – С. 9-10.

Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста: The Adolescent: Development, Relationships, and Culture / Ф. Райс, К. Долджин; пер. с англ.: Е. И. Николаева. – 12-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 816 с.

Троицкий Н. А. «Народная воля» перед царским судом(1880-1894) / Н. А. Троицкий. 2-е изд., испр. и доп. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – 421 с.

Г. К. На рідній ниві (Про лікаря Івана Липу) // Життя і знання. – 1914. – кн.3. – С. 132-134.

Спенсер Г. Синтетическая философия: В сокращенном изложении Говарда Коллинза / Г. Спенсер. – Киев, Ника-Центр, 1997. – 512 с.

Воронский А. К. Желябов / А. К. Воронский. – М.:Журн.-газ. об-ние, 1934. – 403 с.

Галактионов А., Никандров П. Русская философия XI – XIX вв. 2-е издание исправленное и дополненое /А. А. Галактионов, П.Ф. Никандров – Ленинград, 1989.– 744 с.

Катренко А. Український національний рух ХІХ століття.Ч.ІІ. 60-90-ті рр. ХІХ ст.: Навчальний посібник для студентів історичних факультетів. – К., 1999. – 189 с.12 . Лапина М. С. Страницы общественной деятельности А. А. Потебни / М. С. Лапина // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. — М.: Наука,1993. – Т. 52. № 3. – С. 69-80.

Степовик І. Олександр Потебня: Посмертна згадка /І. Липа // Зоря. 1892. № 2. С. 38–39.

Липа І. Університет і Тарасовці / І. Липа // Наші дні. –1943. – Ч.4. – С. 9-10.

Мисечко А. Іван Липа: двічі міністр / А. Мисечко // Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 рр.: Монографія /Т. С. Вінцковський, О. Є. Музичко, В. М. Хмарський та ін. – Одеса: ТЕС, 2011. – С. 89-103.

Світленко С. Народництво в Україні: сучасний погляд на проблему / С. Світленко // Український історичний журнал. – 1997. – С. 41-49.

Степовик І. У батька Тараса в гостині / І. Липа // Зоря. – 1892. – С. 91-94.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825