ПОЛІТИКА РУМУНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО МОЛОДОВАН ТА УКРАЇНЦІВ В ТРАНСНІСТРІЇ (1941 – 1944 РР.): ПРОЦЕСИ РУМУНІЗАЦІЇ ТА АСИМІЛЯЦІЇ

Автор(и)

  • І. В. Моторна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2015.26.62145

Ключові слова:

Трансністрія, румунізація, асиміляція, етнічні групи, молдовани, українці

Анотація

Стаття розкриває питання румунізації та асиміляції, яку проводила румунська адміністрація в роки Другої світової війни на території Трансністрії по відношенню до двох етнічних груп, які становили більшість населення краю.

 

Біографія автора

І. В. Моторна

I. В.  Motorna

Посилання

Державний архів Одеської області (далі Держархів

Одеської області). – Ф. Р-2242. – Оп. 1. – Спр. 1098 Переписка Дирекции администрации с Министерством

Внутренних дел Румынии об украинском национальном движении. 1942. – 83 арк.

Держархів Одеської області. – Ф. Р-2359. – Оп. 1. –Спр. 53 Списки уездов, районов, сел, деревень и трудових общин Транснистрии. Статистические сведения о количестве населения. 1942-1943. – 25 арк.

Держархів Одеської області. – Ф. Р-2249. – Оп. 1. – Спр.759 Списки населенных пунктов Транснистрии с молдавским населением и списки священников прибывших из Румынии. – 36 арк.

Вінцковський Т. С. Українське самостійницьке підпілля у Трансністрії (1941-1944 рр.) [Текст] / Т. С. Вінцковський, І. Я. Нікульча // Український історичний журнал.– 2007. – № 5. – С. 124-129.

Левит И. Э. Участие фашистской Румынии в агрессии против СССР: истоки, планы, реализация (1.IX.1939 – 19.IX.1942) [Текст] / И. Э. Левит. – Кишинев: Штиинца, 1981. – 391 с.

Мануйлов М. Д. Одесса в период Второй Мировой войны 1941-1944 [Текст] / М. Д. Мануйлов / Одесса: жизнь в оккупации. 1941 – 1944. История коллаборционизма / сост., отв. ред. и автор вступ. статьи О. В. Будницкий. – М.: Политическая энциклопедия, 2013. – С. 91-222.

Шанковський Л. Похідні групи ОУН (Причини до історії похідних груп ОУН на центральних і східних землях України в 1941-1943 рр. [Текст] / Л. Шанковський.– Мюнхен: Вид-во “Український самостійник”, 1958. –369 с.

Dallin A. Odessa, 1941 – 1944: a case study of Soviet territory under foreign rule [Текст] / A. Dallin. – Iaşi, Oxford, Portland: the center for Romanian studies, 1998. – 297 р.

Golopenția А. Românii de la est de Bug [Текст] /A. Golopenția. – Vol. 1. – Bucureşti: Editură Enciclopedică, 2006. – 615 р.

Nistor I. Istoria românilor din Trasnistria: organizarea, cultura şi jertfa lor [Текст] / I. Nistor. – Bucureşti: Eminescu, 1995. – 164 p.

Popp N. M. Românii din Basarabia şi Transnistria [Текст] /N. M. Popp. – Bucureşti, 1942. – 45 р.

Solovei R. Activitatea Guvernamintului Transnistriei in domeniul social- economic şi cultural (19 aug. – 29 ian. 1944) [Текст] / R. Solovei. – Iaşi, 2004. – 182 р.

Verenca O. Administrația civilă română în Transnistria 1941– 1944 [Текст] / O. Verenca. – Bucureşti: Editura Vremea, 2000. – 435 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-11

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ