РОЛЬ ВОЛОДИМИРА ШУХЕВИЧА В ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНИЦТВА В ГАЛИЧИНІ

Автор(и)

  • А. A. Карпенко

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2015.26.62125

Ключові слова:

В. Шухевич, етнографія, Гуцульщина, колекції, пам’ятки, Національний музей

Анотація

У статті розглянуто музеологічну діяльність відомого українського ученого етнографа Володимира Шухевича. Охарактеризовано співпрацю ученого з музеями В. Дідушицького, НТШ, внесок в організацію різноманітних виставок, які відбувалися у Львові та інших містах, і на яких були репрезентовані українські етнографічні матеріали. Поза тим В. Шухевич найбільше часу і зусиль віддав справі організації Національного музею у Львові, що був заснований і розвивався завдяки митрополитові Андреєві Шептицькому.

Біографія автора

А. A. Карпенко

A. Karpenko

Посилання

Арсенич П. Володимир Шухевич (життя і культурно-громадська та етнографічна діяльність. До 150-річчя від дня народження) [Текст] / П. Арсенич. – Івано-Франківськ, 1999.

Батіг М. Білі сторінки історії Національного Музею у Львові // Літопис Національного музею у Львові [Текст] / М. Батіг – Львів, 2000. – №1. – С. 5.

Беднарський К. Провідник по виставі краєвій у Львові з особливим виглядом на відділ етнографічний на павільйон руских народ. т-в. [Текст] / К. Бедранський. – Львів, 1894. – С. 98.

В справі засилання вишивок і пр. на річ дару для “Національного музея” [Текст] // Діло. – 1912. – ч. 73.

Въ справѣ выставы краєвой [Текст] // Дѣло. – 1893. – Ч. 142. – 28 червня (10 липня). – С. 1.

Головацький І. З історії музейництва НТШ, зокрема музею історично-воєнних пам’яток у Львові і Празі [Текст] / І. Головацький // З історії НТШ. Зібрання доповідей. – Львів, 1997. – С. 217.

Зазив до нашого Жіноцтва до зложення дару на річ Національного музея [Текст] // Діло. – 1912. – 23 січня. – Ч. 17. – С. 1.

Кушнір В. Музей Наукового товариства ім. Шевченка у Львові: від заснування до створення першої загальнодоступної експозиції [Текст] / В. Кушнір // Народознавчі зошити. – 2012. – № 5. – С. 826.

Кушнір В. Створення львівського музею Наукового товариства ім. Шевченка: суспільно-політичний і культурний контекст [Текст] / В. Кушнір // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали третьої наукової конференції 19 листопада 2004 р. – Львів, 2005;

Молинь В. Роль діячів науки і культури Галичини у справі дослідження пам’яток гуцульського народного мистецтва [Текст] / В. Молинь // Вісник Львівської національної академії мистецтв. - Вип. 17. – Львів, 2006. – С. 237.

Науково-інвентарна книга НТШ № II.

Науково-інвентарна книга НТШ № V.

Науково-інвентарний опис Національного музею. – НМВ – 5756-5864.

Нога О. Проект пам’ятника Івану Левинському [Текст] / О. Нога – Львів, 1997. – С.159.

Огляд розвою “Національного музею” [Текст] // Діло. – 1913. – 13 грудня. – Ч. 278. – С. 7.

Петрякова Ф. Єврейське музейництво східної Галичини ХХ століття [Текст] / Ф. Петрякова // Галицька брама. – 1997. – № 10– 11(34–35). – С. 43

Посацька Д. В дарунок музею. Майже столітня традиція громадської опіки над Національним музеєм: імена та дати [Текст] / Д. Посацька // Літопис Національного музею. – 2000. – № 1(6). – С. 17.

Посацька Д. Каталог втрачених творів Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (1940 – 1941) [Текст] / Д. Посацька. – Київ – Львів, 2008. – 52 с.

Савчакъ Д., Шухевичъ В. Вôдозва [Текст] / Д. Савчакъ, В. Шухевичъ // Дѣло. – 1893. – Ч. 142. – 28 червня (10 липня). – С. 1.

Свєнціцький І. Національний музей в 1911 році [Текст] / І. Свєнціцький // Діло. – 1912. – №13. – С. 7.

Свєнціцький І. Національний музей у 1912 [Текст] / І. Свєнціцький // Діло. – 1913. – 10 січня. – Ч. 6. – С. 6.

Свєнціцький І. ХХV літ діяльності Національного Музею у Львові [Текст] / І. Свєнціцький. – Жовква, 1931. – С. 36.

Сілецька О. Засади діяльності музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові [Текст] / О. Сілецька // Записки НТШ. Праці секції етнографії і фольклористики. Т. ССXLII (242). – Львів, 2001. – С. 595–604.

Скрипник Г. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського [Текст] / Г. Скрипник. – Київ, 1989.

Франко О. Федір Вовк // Джерела до новiтньої iсторiї України. – Т. 4 – Нью-Йорк, 1997. – 237 с.

Центральний державний історичний архів у Львові. – Ф. 735 (Володимир Шухевич – етнограф). – Оп. 1. – Спр. 19. – Арк. 3–4.

Шухевич В. Музей Дідушицьких [Текст] / В. Шухевич // Діло. – 1892. – 15 липня. – С. 2–3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-11

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ