№ 23 (2012)

Зміст

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

ДИТЯЧИЙ ПОБУТ ТА ВИХОВАННЯ У СІЛЬСЬКИХ РОДИНАХ 20-40 рр. ХХ СТОЛІТТЯ (за матеріалами Миколаївського та Кодимського районів Одеської області) PDF
Н. Б. Галушка
РИТУАЛ ПЕРЕВЕРТАННЯ ПОСУДУ В ПОХОВАЛЬНОМУ ОБРЯДІ КАТАКОМБНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПРОБИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЙОГО ЗНАЧЕННЯ PDF
О. В. Демченко
СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ В ТРАДИЦІЙНІЙ ТРАПЕЗІ НА ПРИКЛАДІ КОРІННИХ НАРОДІВ КРИМУ PDF
Ю. І. Новосьолова
ТИПОЛОГІЗАЦІЯ НЕОРЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ, ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД PDF
В. М. Рогатін
З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ТЕРМІНІВ СПОРІДНЕНОСТІ БОЛГАР PDF
А. В. Шабашов

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ КРИМСЬКОЇ АРСР (1920-1924 рр.) PDF
У. К. Асанова
КАТЕРИНОСЛАВСЬКА УКРАЇНСЬКА ГУБЕРНСЬКА РАДА: ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ (березень-травень 1917 року) PDF
Т. С. Вінцковський
ПРОДОВОЛЬЧЕ СТАНОВИЩЕ В ОДЕСІ ПРОТЯГОМ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (липень 1914-лютий 1917 рр.) PDF
Є. Ю. Джумига
ІСТОРИКО−КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ PDF
Н. М. Кіндрачук
РОЗШИРЕННЯ СФЕР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОЦТВА м. ОДЕСИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (за матеріалами державного архіву Одеської області) PDF
Ю. Ю. Королевська
ТОВАРИСТВА ОПІКИ НАД ДІТЬМИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) PDF
О. В. Кравченко
БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ В ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО PDF
А. М. Лекар
«ПОШУКИ ВІДЬОМ» ЧИНОВНИКАМИ НОВОРОСІЙСЬКОГО І БЕССАРАБСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА НАПЕРЕДОДНІ ПОЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1863 р. (за матеріалами державного архіву Одеської області) PDF
А. А. Лобан
МИХАЙЛО ЧАЙКОВСЬКИЙ І КОЗАК-АЛАЙ В ОСМАНСЬКІЙ АРМІЇ (1853-1877 рр.) PDF
В. М. Полторак
ЗАСНУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ГІМНАЗІЇ НА ПОЧАТКУ ХІХ ст. PDF
О. О. Синявська
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ ТА ІВАН ЛИПА: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗВ`ЯЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
І. І. Стамбол

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДІЇ РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ОБЛАШТУВАННЯ СУЛІНСЬКОГО ГИРЛА ДУНАЮ У 1830-Х – НА ПОЧАТКУ 1850- х рр.: ПРОЕКТИ ТА ЇХНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ PDF
Т. Г. Гончарук
ДІЯЛЬНІСТЬ БРИТАНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО КОНТИНГЕНТУ НА КАВКАЗІ ТА СОЧИНСЬКИЙ КОНФЛІКТ (листопад 1918 р. – червень 1919 р.) PDF
О. П. Демченко
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В ЛАТВІЇ ДОБИ ПЕРЕБУДОВИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ПРЕСИ (допарламентський етап: 1985 – початок 1989 рр.) PDF
С. М. Кінка
ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИЙ ЗВ’ЯЗОК НА ПІВДНІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В РОКИ ПРАВЛІННЯ ОЛЕКСАНДРА ІІІ (1881–1894 рр.) PDF
І. С. Міронова
УЧАСТЬ ПІВДЕННОРОСІЙСЬКОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ В РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
І. В. Сидун
ЦЕРКВА І ОСВІТА В БЕССАРАБІЇ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
А. О. Филипенко

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ОТАМАНИ БУЗЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ PDF
А. С. Ложешник
ПРО СТАРОЖИТНОСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КРИМУ В ЗАПИСКАХ ТОРГОВИХ ДИПЛОМАТІВ Ж. РЕЙЇ ТА Ж. Ф. ГАМБИ PDF
Т. О. Прохорова
ЧОМУ РОЗПАЛАСЬ ЮГОСЛАВІЯ? ВЕРСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Ю. В. Шахін
ВИВЧЕННЯ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ: ФОРМУЛЮВАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ PDF
О. Ю. Штепко

ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКА

ДВАДЦЯТЬ РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ* PDF
О. Б. Дьомін
ЧИТАЮЧИ ТА ПЕРЕЧИТУЮЧИ – ВЧИТУЄМОСЯ PDF
О. В. Кухарук