ДІЇ РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ОБЛАШТУВАННЯ СУЛІНСЬКОГО ГИРЛА ДУНАЮ У 1830-Х – НА ПОЧАТКУ 1850- х рр.: ПРОЕКТИ ТА ЇХНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ

Автор(и)

  • Т. Г. Гончарук

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2012.23.63917

Ключові слова:

гирло Дунаю, Суліна, історія судноплавства

Анотація

В статті досліджується політика російського керівництва щодо островів гирла Дунаю й, зокрема, Сулінського рукава цього гирла у 1830-х – 1850-х рр. Розглядаються різні проекти покращення судноплавства в гирлі Дунаю, історія створення карантинних установ в Суліні, робіт зі заглиблення гирла та ін.

Посилання

Ващенко В. П. Розвиток капіталістичної промисловості і торгівлі в містах Південної України в дореформений період: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський державний університет. – Одеса, 1971.– 382 арк.

Взгляд на устья Дуная и отчасти на реки: Днестр, Буг, Днепр, Дон и Кубань, в отношении коммерческом // Северная пчела. – 1830. – 20 февраля.

Гончарук Т. Г. До історії пароплавства на Дунаї: «шханечні журнали» пароплава «Сулин» 1852 – 1855 рр., як історичне джерело (за матеріалами Державного архіву Одеської області) // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. – Одеса, 2011. – Вип.6. – С. 128 – 149.

Гончарук Т. Г. Пропозиція створення порто-франко в Ізмаїлі в 1832 р. // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 12. – Одеса, 2011. – С. 127 – 134.

Державний архів Одеської області(далі – ДАОО). – Ф. 1. – Оп. 5а (1848 р.). – Спр.1.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 5а (1850 р.). – Спр.2.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 5а (1852 р.). – Спр.9.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 5а (1852 р.). – Спр.10.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 5а (1853 р.). – Спр.9.

Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризиса капитализма. – М. Наука, 1981. – 215 с.

Залесский Н. А. «Одесса» выходит в море: Возникновение парового мореплавания на Черном море, 1827 – 1855 гг. – Ленинград: Судостроение, 1987.– 130 с.

Комунальне підприємство Ізмаїльський архів (далі – КПІА). – Ф. 56. – Оп. 1. – Спр 3.

КПІА. – Ф.59. – Оп. 1. – Спр. 173.

КПІА. – Ф. 56. – Оп. 1. – Спр. 185.

КПІА. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 343.

КПІА. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 481.

КПІА. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 572.

КПІА. – Ф. 537. – Оп. 1. – Спр. 6.

Конвенция 13-го (25-го) июля между Россиею и Австриею, и последовавшие за тем распоряжения к облегчению судоходства по Дунаю // ЖМВД. – 1840. – Ч.38. – № 11. – С. LVІ – LХVІІІ.

Небольсин Г. Статистическое обозрение внешней торговли в России. – СПб.: Тип. М.В.Д., 1850. – 314с.

Оглоблін О. Нариси з історії капіталізму на Україні. – К.: ДВУ, 1930. – 248 с.

Скальковский А. Торговля и торговая промышленность в Новороссийском крае // Журнал министерства внутренних дел. 1850. – Ч. 29. – С. 177-215, 313-360.

Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗРИ). – Собр.2. – Т. 4. – № 3128.

ПСЗРИ. – Собр 2. – Т. 10. Штаты и табели. – № 8717.

ПСЗРИ. – Собр. 2. – Т. 11. – № 8892.

ПСЗРИ. – Сбор. 2. – Т. 31. – Ч. 1. – № 30411.

Томулец В. Н. Торговое законодательство и торговля Бесарабии с другими губерниями России в дореформенные десятилетия (1812–1861 гг.): дис. на соиск. уч. ст. канд ист. наук: 07.00.02. – Кишинев, 1998. – 212с

Тройницкий А. Г. Устья Дуная и усть-дунайские острова // Одесский вестник. – 1835. – 12 октября.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-21

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ