ЧОМУ РОЗПАЛАСЬ ЮГОСЛАВІЯ? ВЕРСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Автор(и)

  • Ю. В. Шахін

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2012.23.64004

Ключові слова:

розпад Югославії, українська історіографія, методологічна еклектика

Анотація

В статті розглянуто основні підходи українських учених до проблеми розпаду югославської федерації. Представлена класифікація їхніх підходів і критика їх методологічних позицій, встановлена ступінь розробки проблеми і перспективи подальших досліджень.

 

Посилання

Брусиловська О. І. Системні трансформації посткомуністичних краї Європи. 1989–2009: Навчальний посібник. – Одеса, 2011. – 444 с.

Брусиловська О. I. СФРЮ: Драма без епілога // Віче. – 2004. – № 8. – С.60–62.

Iванiщак О. Виникнення етнічних та релігійних конфліктів на території колишнього СРСР та СФРЮ // Вісник Львівського університету: Сер.: Міжнародні відносини. – Вип.16. – Львів, 2006. – С. 71–75.

Каменецкий М. Бывшая Югославия – конфликто-генное пространство (опыт политической морфологии) // Политическая мысль. – 1995. – № 2–3. – С.40–49.

Каменецький М. Роль Хорватії у процесі розпаду СФРЮ // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». – Вип. 18. – Ужгород, 2007. – С. 85–91.

Мовчан С. Від югославізму до утворення національних держав: причини розпаду Югославії // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1996. – Вип. 31. – С. 117–126.

Лапшин А. Е. Конфликт в бывшей Югославии (1991-1995) в общеевропейской политике США. Дисс… канд. ист. наук. – Одесса, 1999. – 150 с.

Малиновська О. Югославський варіант // Політика і час. – 1993. – № 3. – С.46–54.

Маначинский А. Я. Югославия: приговор вынесен. – К., 2005. – 288 с.

Нагірний М. З. Становлення та розвиток республіки Хорватія: державно-політичний аспект. – Нововолинськ, 2008. – 184 с.

Надтока О. О. Югославізм проти націоналізму: нотатки на маргінесах югославського розпаду // Наукові записки НаУКМА. – К., 2008. – Т.78. Історичні науки. – С.55–61.

Пащенко Е. «Балканский» узел и этнические мифологики // Политическая мысль. – 1995. – № 1. – С.100–106.

Перепелиця Г.М. Конфлікти в посткомунiстичнiй Європі. – К., 2003. – 430 с.

Рудяков П. М. Конфліктні вузли цивілізаційної «карти» Європи у ХХ ст.: Характер i витоки Балканської кризи // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект. – К., 2004. – С.216–228.

Рудяков П. «Балканська криза» (1991–2001): характер, особливості наслідки // Політична думка. – 2001. – № 1/2. – С.77–88.

Рудяков П. Расчленение Югославии – передел Европы // Политическая мысль. – 1994. – № 3. – С. 104–108.

Саган Г. Відсталі регіони в Югославії: Проблема розвитку (70-80-тi роки ХХ ст.) // Історичний журнал. – 2007. – № 4. – С.21–26.

Саган Г. Особливості національних рухів в Югославії у 60-80-ті рр. ХХ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів.– Т. 16. – К., 2008. – С.484–501.

Шилова А. Визрівання державно-політичної кризи в СФРЮ та її наслідки // Вісник Київського національного університету iм. Тараса Шевченко: Iсторiя. – 2007. – № 89/90. – С.120–123.

Шилова А. В. Роль світового співтовариства в урегулюванні югославської кризи та участь у цьому процесі України (90-ті роки ХХ ст.): Автореф. Дис. канд. іст. наук. – К., 1998. – 18 с.

Шлапаченко Д. М. Внутрішні, регіональні та міжнародні фактори в еволюції Косовського конфлікту: автореф. дис.... канд. полiт. наук. – К., 2010. – 49 с.

Юрошевич Д., Козаков В. Югославський конфлікт: зіткнення цивілізацій? // Політологічні читання. – 1994. – № 4. – С.97–114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-22

Номер

Розділ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ