ТИПОЛОГІЗАЦІЯ НЕОРЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ, ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • В. М. Рогатін

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2012.23.63250

Ключові слова:

типологія, нові релігійні течії, неорелігійні об’єднання, культи, секти, НРТ

Анотація

У статті розглянуто самі відомі світові та вітчизняні типології неорелігійних об’єднань та зазначені існуючі підходи з розробки подібних типологій. Розроблено авторську цільову типологію на прикладі неорелігійних об’єднань, що діють або діяли безпосередньо в Україні.

Посилання

Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий (истоки, сущность, влияние на молодежь Запада) / Е. Г. Балагушкин.– М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1984. – С.288.

Бєлікова Н.Ю. Релігійні конфесії України (кінець 80-х - 90-і роки ХХ століття): Історія: автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: 07.00.01 / Н.Ю. Бєлікова; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – С.27.

Дворкин А.Л. Введение в сектоведение. Учебное пособие к курсу «Сектоведение» / А. Л. Дворкин. – Нижний Новгород.: «Издательство Братства во имя св. князя Александра Невского», 2002. – С.816.

Дудар Н.П., Филипов ич Л.О. Новітні релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади). – К.: Наук. Думка, 2000. – С.200.

Евдокимов А. Ю. «Новые» религиозные движения.Учебное пособие / А. Ю. Евдокимов. – М.: «Рема», 2011. – С.242.

Єленський В. Є. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі трансформації центрально- і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні / В. Є. Єленський. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – С.419.

Жеребятьев М. Феномен новых религиозных движений / М. Жеребятьев, В. Феррони // Пределы светскости: дискуссия о принципе светскости государства и о путях реализации свободы совести / сост. А. Верховский. – М. : Центр Сова, 2003. – С.240-250.

Иваненко С. Протестанты в современной России: проблемы типологии, определения их численности и обретения авторитарными протестантскими объединениями статуса социального партнера государственных институтов / С. Иваненко // Пределы светскости: дискуссия о принципе светскости государства и о путях реализации свободы совести / сост.: А. Верховский. – М.: Центр Сова, 2003. – С.200-212.

Історія релігії в Україні: у 10 т. / за ред. А. Колодного; редкол.: Колодний А. (голова) та ін. – К., 2010.– Т. 8: Нові релігії України. – С.828.

Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство / Ю. Калінін, Є. Харьковщенко. – К.: Наукова думка, 1995. – С.253.

Конь Р М. Введение в сектоведение / Р. М. Конь —Н. Новгород: Нижегородская духовная семинария,2008. – С.496.

Лубський В. Релігієзнавство / В. Лубський. – К.:Вілбор. – 1997. – С.380.

Мартинович В. А. Нетрадиционная религиозность в Беларуси: тенденции и опасности / В.А. Мартинович. – Мн.: «Из-во Белорусской Православной Церкви», 2010. – С.143.

Новітні релігії в сучасній Україні : зб. Матеріалів / ред. кол.: В. Д. Бондаренко (гол. ред.) та ін. – К.: ViP, 2000. – С.176.

Новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз. Збірник наукових праць (навчальний посібник) // За заг. ред. В.М.Петрика. – К., 2005. – С.376.

Сьомін С. В. Міжнародні християнські організації та національна безпека України : монографія / С. В. Сьомін. – К. : НІСД, 1999. – С.267.

Яроцка А. Ю. Нетрадиционная религиозность Японии: специфика понятийного апарата, особенности переодизации и классификации / А.Ю. Яроцкая // Альманах Сектоведение – Жировичи : Издательство: Издательство Минской духовной семинарии, 2013. – Т.3 – С.86-98.

Rapport 2468, fait au nom de la commission d’enquêt sur les sectes, Président M. Alain Gest, Rapporteur M. Jacques Guyard, Députés. Adopte le 22 décembre 1995 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.assemblee-nationale.fr/rap-enq/r2468.asp. – Дата доступа : 20.02.2012

Rapport fait au nom de la commission d’enquete parti II // ENQUETE PARLEMENTAIRE visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu’elles représenten pour la société et pour les personnes, particulièremen les mineurs d’âge. Chambre des Représentants de Belgique.– Bryusel, 1997. – P.306.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-16

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ