DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2012.23.63246

СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ В ТРАДИЦІЙНІЙ ТРАПЕЗІ НА ПРИКЛАДІ КОРІННИХ НАРОДІВ КРИМУ

Ю. І. Новосьолова

Анотація


Традиційна трапеза через культуру поведінки дає найбільш повне уявлення про народ, його характер, менталітет, стереотипи поведінки, культурні традиції і уподобання, соціальну градацію, статевовікові стосунки і т. д. У зв’язку з цим в данні статті розглянуто один із головних аспектів традиційної трапези, а саме соціальну стратифікацію на прикладі корінних народів Криму.


Ключові слова


трапеза; соціальна стратифікація; чоловік; жінка; гість

Повний текст:

PDF

Посилання


Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета. Л., 1990, с.165.

ПМА. – 2008г. АР Крым, Симферополь, пгт. Кировское, Аблякимова Зубиде Джемалидинова, год рождения 1940г.

ПМА. – 2008 г. АР Крым, Симферополь, пгт. Кировское, Абдурахманова Ава Серверовна, год рождения 1967 г.

ПМА. – 2012 г. АР Крым, Симферополь, пгт. Кировское, Люманова Зубиде Куртсейитовна, год рождения 1966 г.

ПМА. – 2008 г. АР Крым, Симферополь, пгт. Кировское, Хайретдинова Нюбер Энверовна, год рождения1960.

ПМА – 2010 г. АР Крым, Симферополь, пгт. Кировское, Рашитова Адиле Зекиевна, год рождения 1965.

ПМА. – 2012 г. АР Крым, Симферополь, пгт. Кировское, Люманова Зубиде Куртсейитовна, год рождения 1966 г.

ПМА – 2008 г. АР Крым, Симферополь, пгт. Кировское, Рашитова Адиле Зекиевна, год рождения 1965.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825