«ПОШУКИ ВІДЬОМ» ЧИНОВНИКАМИ НОВОРОСІЙСЬКОГО І БЕССАРАБСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА НАПЕРЕДОДНІ ПОЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1863 р. (за матеріалами державного архіву Одеської області)

Автор(и)

  • А. А. Лобан

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2012.23.63833

Ключові слова:

польське населення, новоросійське і бессарабське генерал-губернаторство, Січневе повстання 1863 р.

Анотація

У статті розглядаються питання становища польського населення у новоросійському і бессарабському генерал-губернаторстві під час Січневого польського повстання 1863р. З’ясовані основі аспекти внутрішньої політики місцевої адміністрації щодо поляків та чинники, які впливали на неї.

Посилання

Norman Davies God`s playground: a history of Poland, 1795 to present. – Columbia University Press, 2005. – 591 p.

Piotr Wandycz The lands of Parttioned Poland, 1795- 1918. A History of East Central Europe, 7. – Seattle and London: University of Washington Press, 1974. – 431 p.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863-1914: Поляки в соціоетнічних конфліктах / Пер. з пол. Борисюк З. – К.: Критика, 1998. – 334 с.

Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі:Від найдавніших часів до наших днів. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2002. – 752

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування історичної пам’яті: Польща і Україна» (12 травня 2007 р.). – Харків:Майдан, 2008. – 430 с.

Поляки на півдні України: історія та сьогодення: у 2 т. – Т.1. – Жешов; Київ; Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2008. – 328 с.

Лісевич І. Т. У затінку двоглавого орла (польська національна меншина на Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.). – К.: Інститут історії України, 1993. – С. 86

ДАОО. – Ф.1. – Оп.173. – Спр.14. – Арк.1.

Там само. – Арк. 11.

Там само. – Арк. 13 зв.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.166. – Спр.31.

ДАОО. – Ф.314. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.1.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.203. – Спр.6. – Арк.2.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.174. – Спр.9. – Арк.8.

Там само

ДАОО. – Ф.1. – Оп.249. – Спр.430. – Арк.77.

Там само. – Арк.1.

ДАОО. – Ф.314. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.63.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.174. – Спр.16. – Арк.2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-21

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ