МИХАЙЛО ЧАЙКОВСЬКИЙ І КОЗАК-АЛАЙ В ОСМАНСЬКІЙ АРМІЇ (1853-1877 рр.)

Автор(и)

  • В. М. Полторак

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2012.23.63838

Ключові слова:

козак-алай, османські козаки, Садик-Паша, Михайло Чайковський

Анотація

На матеріалах спогадів М. Чайковського та нещодавно віднайдених в Державному архіві Одеської області документів, реєстру офіцерів Корпусу козаків оттоманських та інших джерел визначена роль Садик-паші (М. Чайковського) в історії османського козацтва. Встановлено, що керівник козаків Османської імперії розгорнув бурхливу діяльність в Добруджі з метою укріплення створеного під час Кримської війни підрозділа. Однак кардинальний оберт внутрішньополітичного курсу імперії та відмова від використання панславістських ідей призвів до повернення Садик-паші до Російської імперії і ліквідації особливого статусу козак-алай.

Посилання

Бачинська О. Козацтво в «після козацьку добу» української історії (кінець XVIII-ХІХ ст.). – Одеса, 2009. – 251 с.

Записки Михаила Чайковского (Садык Паши) // Киевская старина. 1891, 1892; Чайковский М.С. Записки // Русская старина. 1895-1898, 1900, 1904; Czajkowski M. Pamietniki Sadyka Paszy Michala Czajkowskiego / tlumaczyl na polskie A.P. – Lwow: Nakladem ksiegatni Gubrynowicza I Schmidta, 1898; Рудницький Євген. До історії польського козакофільства // За сто літ. – Кн. 1. – С. 62–66; Тарас Слабченко “Коли повернув на Україну Садик-Паша?”// ЗІФВ ВУАН. – Кн. ХХV. – К., 1929; Czajkowski M. Moje wspomnienia o wojnie 1854 roku.– Warszawa, 1962.

Chudzikowska Jadwiga Dziwne życie Sadyka Paszy o Michale Czajkowskim. – PIW, 1971; Смоховска- Петрова В. Михал Чайковски – Садык паша и Българско възраждене. – София, 1973; Сень Д., Пригарин А. Панславизм Михала Чайковского и история казачества в Османской империи // Поляки в истории России: история и современность Краснодар, 2007. С.147–160; Прігарін О. «Козацтво в Туреччині» М. Чайківського як джерело вивчення козацьких формувань в Оттоманській Порті середини ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – 2001. –Вип. ХІІІ. – С. 26.

Gumus Musa. Mehmed Sadik Pasa (Michal Czajkowski) ve Osmanli devlet’nde kazak suvari alayi // Turkish studies. – V. 5/3. – 2010. – P.1362-1375; Badem, Candan. The Ottoman Crimean War (1853-1856). – Leidem-Boston, 2010.

Rawita-Gawronski Fr. Michal Czaykowski (Sadykpasza). Jego zycie, dzialalnosc wojskowa i literacka. Zarys biograficzny. – Petersburg, 1901; Wierzbicki P. Dziennik generala Feliksa Breanskiego, dowodcy brygady w Dywizji Kozakow Sultanskich // Akta THL v Paryzu. – 2000. – T. 5; Кулецька Алісія. Поміж Польщею, Туреччиною і Росією: Міхал Чайковський (паша Мехмет Садик) і проблеми “козаччини” в ХІХ ст. // Причорноморський регіон у контексті світової політики: історія та сьогодення. – Одеса, 2008. - С. 117-125.

Борисёнок Ю. Атаман Садык-паша // Родина. –1998. - №5-6.

Рудницький Іван. Козацький проект Міхала Чайковського під час Кримської війни: аналіз ідей // Лисяк-Рудницький Іван. Історичні есе. – К.: Основа, 1994. – Т. 1. – С. 251-263; Полторак В. Документи про М. Чайковського в Державному архіві Одеської області // Чорноморська минувшина. – Вип. 5. – Одеса, 2010.

Стойчев И. К. Казак-алая на Чайковски. – София, 1944.

Łątka Jerzy S. Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji. – Kraków, 2005. –S. 19-20.

Badem, Candan. The Ottoman Crimean War (1853- 1856). – Leidem-Boston, 2010. – P. 50-51.

Badem, Candan. The Ottoman Crimean War (1853- 1856). – Leidem-Boston, 2010. – P. 185.

Badem, Candan. The Ottoman Crimean War (1853- 1856). – Leidem-Boston, 2010. – P. 243.

Заметки и воспоминания Михаила Чайковского (Садык-паши) // Русская старина. – Т.35, декабрь 1904. – С.573.

Badem, Candan. The Ottoman Crimean War (1853-1856). – Leidem-Boston, 2010. – P. 341-342.

[Czaykowski Michał] Kozaczyzna w Turcyi. – Paryż, 1857.

Jerzy S. Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji. – Kraków, 2005. – S. 401-402.

http://www.lenczewski.com.pl/korpus.html

Полторак В. «Список іменний корпусу козаків оттоманських». 1857 р. // Чорноморська минувшина. – Вип.6. – 2011. – С. 114-128.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. 1. – Оп. 203. – О.з. 15 за 1857 р.;

ДАОО. – Ф.1. – Оп. 249. – О.з. 430. – Арк. 37-37 зв., 48;

ДАОО.– Ф. 1. – Оп. 203. – О.з. 2 за 1862 р. – Арк. 1-1 зв.;

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 203. – О.з. 2 за 1862 р. – Арк.4-

, 7, 9 зв., 10;

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 249. – О.з. 430. – Арк. 86 зв.;

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 249. – О.з. 430. – Арк. 205-206.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 249. – О. з. 651 за 1872 р. – Арк. 3-4;

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 249. – О. з. 651 за 1872 р. – Арк. 5;

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 249. – О. з. 651 за 1872 р. – Арк. 6;

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 249. – О. з. 651 за 1872 р. – Арк. 7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-21

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ