ОТАМАНИ БУЗЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ

Автор(и)

  • А. С. Ложешник

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2012.23.63995

Ключові слова:

Бузьке козацьке військо, наказний отаман, утворення війська, П. М. Скаржинський, І. К. Краснов, В. П. Орлов, М. Р. Кантакузен

Анотація

У статті розглядаються біографії та діяльність отаманів, які залишили свій вагомий внесок у розвиток Бузького війська: П. М. Скаржинського, І. К. Краснова, В. П. Орлова, М. Р. Кантакузена.

Посилання

Загоровский Е. А. Военная колонизация Новороссии при Потемкине / Загоровский Е. А. – Одесса, 1913.– С.10–11

Зябловский Є. Ф. Статистическое описание Российской империи / Є.Зябловський. – СПб.: Морська типографія, 1815. – 392 с.

Скальковский А. Еще о бугских казаках / А. Скальковський // Киевская старина. – 1882. – Т.4. – С. 598 – 600

Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края и Бессарабии / А. Скальковський. – Ч. 2. – Одесса, 1853. – 348 с.

Скальковский А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края / А. Скальковський. – Одесса, 1838. – Ч. 2.– 368 с.

Лобачевский В. Бугское казачество и военные поселения / Володимир Лобачевський // Киевская старина, 1887. – Т. 33. – С. 592–626

Петров А. Война России с Турцией. 1806 – 1812 рр. / А. Петров.– СПб., 1885. – т. 2 – 587 с.

Петров А. Война России с Турцией и польскими конфедератами / А. Петров. – СПб., 1866. – 364 с.

Пищевич А. С. Бугские казаки и украинские уланы / А. С. Пишевич // Киевская старина, 1866. – Т. 32. – С. 387–394

Багалій - Татарінова О.Д. Нариси з історії військових поселень на Україні / О. Д. Багалій – Татарінова. // Ювілейний збірник на пошану Д. Багалія. - Київ, 1927. – С. 849–865

Глинка В. М., Помарнацкий А. В. Военная галерея Зимнего дворца / В. М. Глинка, А. В. Помарнацкий. - Ленинград, 1974. – 204 с.

Дружинина Е. И. Северное Причерноморье. 1775– 1800 гг. / Дружинина Е. И. – Москва, 1959. – 280 с.

Хиони И. А. Бугские казаки и их борьба против феодально-крепостнического гнета (посл. четв. XVIII - перв. четв. XIX вв.): Дисертация кандидата исторических наук / И. А. Хиони. - Одесса, 1973. – 195 с.

Хіоні І. А. До історії заселення Побужжя: Бузьке козацьке військо 1769 – 1817 рр. / І. Хіоні. // Український історичний журнал, 1965. – № 8. – С. 126–128

Хіоні І. А. Нові матеріали до історії Бузького козацького війська / І. О. Хіоні // Український історичний журнал, 1966. – № 1. – С. 123–127

Горшман А. Краснов. / А. Гошман. // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. – Т. 7. – Москва, 1996. – С. 23–27

Шиян Р. Козацтво Південної України в останній чверті XVIII ст. / Р. Шиян. – Запоріжжя, 1998. – 96 с.

Цубенко В. Л. Боротьба Бузького козацького війська проти військових поселень кавалерії 1817 – 1818 рр. / В. Л. Цубенко // Історична пам’ять. Науковий збірник. – Полтава, 2011. – С. 43–52

Бойко А. В. Південна Україна останньої чверті XVIII ст. / А. Бойко. – Запоріжжя, 1997 – 398 с.

Шитюк М. М. Миколаївщина: літопис історичних подій / М. М. Шитюк. – Херсон, 2002. – 146 с.

Бачинська О. А. Козацтво в «після козацьку» добу української історії / Олена Бачинська. – Одеса, 2011. – 287 с.

Дорошенко О.М. Рід Скаржинських в історії Південної України (середина XVIII – початок XX століття) / О. М. Дорошенко. – Одеса, 2011. – 165 с.

Козацтво на Півдні України. Кінець XVIII–ХІХ ст.– Одеса, 2000. – 281 с.

Дубровин Н. Ф. Бумаги князя Г. А. Потемкина-Таврического: 1774–1787 гг. / Н. Ф.Дубровина - СПб., 1893. – Вып. 6. – 378 с.

Ярошенко В. Віктор Петрович Скаржинський – людина-легенда нашого краю / В. П. Ярошенко // Вісті Вознесенщини – 2003. – 12 жовтня. – С. 3

Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область. – К., 1971. – 772 с.

Филиппович И. Летопись прихода Петропавловской церкви с. Мигея, Елисаетградского уезда Херсонской епархии / И. Филиппович // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1902. – Т. 24. – С. 1–32

Гончарук Т. Г., Гуцалюк С. Б Хаджибей. Одеса та українське козацтво (1415-1797 рр.): до 210-ї річниці штурму Хаджибейського замку / Т. Г. Гончарук, С. Б. Гуцалюк. – Одеса, 1999.– Т. 3. – 400 с.

Каюк Д. Г. Нобілітація запорозької старшини наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. / Д. Г. Каюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип. 8. – С. 34–52

Ланжерон А. Ф. Записки графа Ланжерона: Война России с Турцией. 1806 – 1812 гг. / А. Ф. Ланжерон // Русская старина, 1908. – № 3. – С. 228–310

Богданович М. И. История царствования императора Александра I и Россия в его время / М. Богданович. – Москва, 1871 – Т. 5. – 641 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-22

Номер

Розділ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ