№ 29 (2018)

Зміст

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

ПРАКТИКИ РЕКОНСТРУКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО ВЕСІЛЛЯ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. PDF
Валентин А. Долгочуб
ОРНАМЕНТИКА ТКАЦЬКИХ ВИРОБІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-МОЛДОВСЬКОГО ПОРУБІЖЖЯ: ТРАДИЦЙНЕ І НОВАЦІЙНЕ PDF
В’ячеслав Г. Кушнір
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРНОГО ШАРУ РАННЬОТРИПІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ МОГИЛЬНА ІІІ PDF
Дмитро В. Кіосак

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧИХ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ В ОДЕСІ (XIX – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Вікторія Македон
ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЇВ ІСТОРИЧНИХ ТОВАРИСТВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ КІНЦЯ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Олександр Є. Музичко
ОБРАЗИ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ПУБЛІКАЦІЯХ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ПРЕСІ ТА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ У МОДЕРНІЙ УКРАЇНІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ PDF (English)
Людмила В. Новікова
ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ШТУРМОВИХ ЗАСОБІВ НАПАДУ З-ПІД ВОДИ ДЖЕВЕЦЬКОГО-МАКАРОВА В ОДЕСІ PDF
Олександр О. Калініченко
МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ СТУДЕНТСТВА ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ ОДЕСИ У 20-30‑ті рр. ХХ ст. PDF
Олександр Комарніцький
ОДЕСЬКА ГУБЕРНСЬКА НАРАДА З БОРОТЬБИ З БАНДИТИЗМОМ: ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олександр Г. Шишко

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

КИТАЙСЬКА ПОЛІТИЧНА ТРАДИЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КИТАЮ В ОЦІНКАХ Г.А. КІССІНДЖЕРА PDF
О. О. Бурунов
КІПРСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1931 р. В ІМПЕРСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ PDF
Станіслав В. Ковальський

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ЧИТАЦЬКА АУДИТОРІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР РЕКЛАМНИХ ОГОЛОШЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ДЕЯКИХ ВИДАНЬ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ ХХ ст.) PDF
І. С. Дружкова
СЮЖЕТНА АТРИБУЦІЯ ВІЗУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII ст. – СЕРЕДИНИ ХІХ ст. PDF
Віктор М. Філас
СТАНОВИЩЕ ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕННЯ УГОРЩИНИ НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ВИСВІТЛЕННІ РОСІЙСЬКИХ ЦЕРКОВНИХ ЧАСОПИСІВ 1914–1915 рр. PDF
Богдан О. Затовський

ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКА

БДЖІЛЬНИЦТВО В ТРАДИЦІЙНІЙ ОБРЯДОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНЦІВ PDF
В’ячеслав Г. Кушнір