DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2018.29.153360

СТАНОВИЩЕ ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕННЯ УГОРЩИНИ НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ВИСВІТЛЕННІ РОСІЙСЬКИХ ЦЕРКОВНИХ ЧАСОПИСІВ 1914–1915 рр.

Богдан О. Затовський

Анотація


У статті на основі публікацій російських часописів «Богословский вестник», «Церковные ведомости», «Кишиневские епархиальные ведомости» та «Рижские епархиальные ведомости» проаналізовано особливості релігійного життя в Угорщині напередодні та на початку Першої світової війни в 1914–1915 рр. Висвітлюється становище православних, уніатів та католиків. На матеріалах періодичних видань розглядається діяльність духовенства та політика австрійського уряду по відношенню до слов’янського населення. Звертається увага на міжконфесійні та міжнаціональні відносини в Угорщині та те як це питання було інтерпретоване в церковних часописах. Визначається позиція російської журналістики стосовно положення духовної освіти в Австро-Угорщині. Охарактеризовано яким чином події Першої вплинули на особливості національно-визвольного руху слов’янських народів в Австро-Угорщині. В результаті дослідження було з`ясовано, що після початку Першої світової війни значно посилився інтерес у російській громадськості до релігійного життя в Австро-Угорщині. На матеріалах преси визначено, яким чином журналісти формували позицію читачів по відношенню до Австро-Угорщини. Окреслені основні аспекти релігійного життя, які докладно висвітлювалися в часописах.

Ключові слова


Австро-Угорщина; слов’яни; релігія; уряд; війна; преса; кореспондент

Повний текст:

PDF

Посилання


Vahanov, 2009 – Vahanov S. V. Avstro-serbskyi konflykt y russkoe obshchestvennoe mnenye v peryod yiulskoho kryzysa 1914 hoda (po materyalam russkoi pechaty) [The Austro-Serbian conflict and the Russian public opinion in the period of the July 1914 crisis (according to the materials of the Russian press)] // Vestnyk Nyzhehorodskoho unyversyteta ym. N. Y. Lobachevskoho. 2009. № 3. S. 172–176. [in Russian].

Voina, Rossyia y slavianstvo [War, Russia and the Slavs] // Ryzhskye eparkhyalnue vedomosty. 1915. № 22. S. 637– 640. [in Russian].

Kotov, 2014 – Kotov B. S. Obrazu Hermanyy y AvstroVenhryy v rossyiskoi presse nakanune Pervoi myrovoi voinu, 1912–1914 hh.: po materyalam lyberalnoi y konservatyvnoi pechaty: dyssertatsyia... kandydata ystorycheskykh nauk: 07.00.03 / Kotov Borys Serheevych; [Mesto zashchytu: Yn-t vseobshch. ystoryy RAN]. [Visulities of Germany and Austria-Hungary in the Russian press shortly before the First World War, 1912-1914: a case study of liberal and conservative press]. M., 2014. 713 s. [in Russian].

Kurdynovskyi, 1914 – Kurdynovskyi V. H. Svedenyia o voine [Information about the war] // Kyshenevskye eparkhyalnue vedomosty. 1914. № 36. S. 1443–1460. [in Russian].

Mosiienko, 2014 – Mosiienko O. V. Propahanda v umovakh Pershoi svitovoi viiny (analiz periodychnykh vydan Volyni) [Propaganda during the First World War (analysis of periodicals in Volyn)] // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriia. 2014. № 3. S. 29–32. [in Ukrainian].

Mosiienko, 2015 – Mosiienko O. V. Propahandystska kampaniia na Pivdenno-Zakhidnomu fronti Pershoi svitovoi viiny: analiz efektyvnosti na osnovi naratyvnykh dzherel [Propaganda Campaign in the Southwestern Front of the First World War: analysis of the effectiveness on the basis of narrative sources] // Intermarum: istoriia, polityka, kultura: zb. nauk. prats / za red. V. O. Venherskoi. Zhytomyr. 2015. Vyp. 2. S. 124–133. [in Ukrainian].

Mosiienko, 2016 – Mosiienko O. V. Vnutrishnia i zovnishnia propahanda Avstro-Uhorskoi ta Rosiiskoi imperii na Pivdenno-Zakhidnomu fronti v roky Pershoi svitovoi viiny [Internal and external propaganda of the Austria-Hungary and the Russian Empire in the Southwestern Front during the First World War] // Sumskyi istoryko-arkhivnyi zhurnal. 2016. № XXVII. C. 72–80.

Pravoslavye y unyia v Uhorskoi Rusy [Orthodoxy and Union in Ugrian Rus] // Prybavlenyia k Tserkovnum vedomostiam. 1914. № 40. S. 1724–1729. [in Ukrainian].

Pravoslavye y unyia v Uhorskoi Rusy [Orthodoxy and Union in Ugrian Rus] // Prybavlenyia k Tserkovnum vedomostiam. 1914. № 42. S. 1797–1800. [in Russian].

Rohov, 2015 – Rohov D. Y. Avstro-Venhryia kak vynovnyk Pervoi myrovoi voinы: pozytsyia londonskoi “The Times” [Austria-Hungary as an originator of the First World War: the position of London “The Times” (August – December, 1914)] // Vestnyk Tambovskoho unyversyteta. Seryia: Humanytarnыe nauky. 2015. № 6 (146). S. 167–172. [in Russian].

Soobshchenyia yz zahranyty [Messages from abroad] // Prybavlenyia k Tserkovnum vedomostiam. 1914. № 31. S. 1372–1380. [in Russian].

Soobshchenyia yz zahranyty [Messages from abroad] // Prybavlenyia k Tserkovnum vedomostiam. 1914. № 32. S. 1432–1439. [in Russian].

Seniavskaia, 2009 – Seniavskaia E. S. Narodu AvstroVenhryy v Pervoi myrovoi voine hlazamy russkoho protyvnyka [Populations of Austria-Hungary in the First World War as viewed by the Russian originator] // Vestnyk Rossyiskoho unyversyteta druzhbu narodov. Seryia: Ystoryia Rossyy. 2009. № 4. S. 111–127. [in Russian].

Sydorenko, 2015 – Sydorenko N. M. Viina i presa: osoblyvosti tematyky (1914–1917) [War and press: peculiarities of the matter (1914–1917)] // Obraz. 2015. Vyp. 3. S. 133–141. [in Ukrainian].

Trahedyia slavianstva [The tragedy of the Slavs] // Bohoslovskyi vestnyk. 1915. № 1. S. 46–58. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ваганов, 2009 – Ваганов С. В. Австро-сербский конфликт и русское общественное мнение в период июльского кризиса 1914 года (по материалам русской печати) // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2009. № 3. С. 172–176.

Война, Россия и славянство // Рижские епархиальные ведомости. 1915. № 22. С. 637–640.

Котов, 2014 – Котов Б. С. Образы Германии и АвстроВенгрии в российской прессе накануне Первой мировой войны, 1912–1914 гг.: по материалам либеральной и консервативной печати: диссертация... кандидата исторических наук: 07.00.03 / Котов Борис Сергеевич; [Место защиты: Ин-т всеобщ. истории РАН]. М., 2014. 713 с.

Курдиновский, 1914 – Курдиновский В. Г. Сведения о войне // Кишиневские епархиальные ведомости. 1914. № 36. С. 1443–1460.

Мосієнко, 2014 – Мосієнко О. В. Пропаганда в умовах Першої світової війни (аналіз періодичних видань Волині) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2014. № 3. С. 29–32.

Мосієнко, 2015 – Мосієнко О. В. Пропагандистська кампанія на Південно-Західному фронті Першої світової війни: аналіз ефективності на основі наративних джерел // Intermarum: історія, політика, культура: зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. Житомир. 2015. Вип. 2. С. 124–133.

Мосієнко, 2016 – Мосієнко О. В. Внутрішня і зовнішня пропаганда Австро-Угорської та Російської імперій на Південно-Західному фронті в роки Першої світової війни // Сумський історико-архівний журнал. 2016. № XXVІI. C. 72–80.

Православие и уния в Угорской Руси // Прибавления к Церковным ведомостям. 1914. № 40. С. 1724–1729.

Православие и уния в Угорской Руси // Прибавления к Церковным ведомостям. 1914. № 42. С. 1797–1800.

Рогов, 2015 – Рогов Д. И. Австро-Венгрия как виновник Первой мировой войны: позиция лондонской “The Times” (август – декабрь 1914 г.) // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 6 (146). С. 167–172.

Сообщения из заграницы // Прибавления к Церковным ведомостям. 1914. № 31. С. 1372–1380.

Сообщения из заграницы // Прибавления к Церковным ведомостям. 1914. № 32. С. 1432–1439.

Сенявская, 2009 – Сенявская Е. С. Народы Австро-Венгрии в Первой мировой войне глазами русского противника // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2009. № 4. С. 111–127.

Сидоренко, 2015 – Сидоренко Н. М. Війна і преса: особливості тематики (1914–1917) // Образ. 2015. Вип. 3. С. 133–141.

Трагедия славянства // Богословский вестник. 1915. № 1. С. 46–58.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825