DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2018.29.153359

СЮЖЕТНА АТРИБУЦІЯ ВІЗУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII ст. – СЕРЕДИНИ ХІХ ст.

Віктор М. Філас

Анотація


Публікація присвячена аналізу творів живопису та графіки останньої чверті XVIII cт. – середини ХІХ ст. як історичного джерела на предмет авторства та відповідності сюжетів тій історичній реальності, яку вони відображають. Зокрема, зазначається, що цей комплекс джерел ніколи не піддавався джерелознавчій критиці.

Після аналізу близько 2000 сюжетів, де відображена історична реальність північно-причорноморського регіону, визначено три шляхи, компілювання сюжетів та зображення уявних видів регіону. До них відносяться, по-перше, формування сюжету за рахунок елементів гравюр, які створювались з натурних робіт. По-друге, створення умовної реальності на основі усної традиції та авторської уяви. По-третє, «модернізація» робіт північно-причорноморської тематики реальних зображень авторів, що малювали з натури.

Встановлено, що в європейському суспільстві існував певний попит на візуальну інформацію з історії Північного Причорномор’я (особливо Одеси та Криму), тому художники, не маючи можливості відвідувати регіон, вдавались до компіляцій та графічних модернізацій вже створених та відомих сюжетів з натури.


Ключові слова


гравюра; достовірність; ілюстрування; історичне джерело; компіляція; Північне Причорномор’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Opisanie mayakov, 1848 – Opisanie mayakov i znakov Chernogo i Azovskogo morey. Nikolaev : Gidrograficheskoe byuro Chernomorskogo flota. 1851. 94 s. [ Description of lighthouses and signs of the Black and Azov seas. Nikolayev] 1851. 94 s[in Ukrainian]

Shishkina, 1848 – Shishkina O. Zametki i vospominaniya russkoy puteshestvennitsy po Rossii v 1845 godu . SanktPeterburg : tip. 2-go Otd-niya Sobstv. e. i. v. kantselyarii, 1848. T. 2. 304 s.[ Notes and memories of a Russian traveler across Russia in 1845] 1848. T. 2. 304 s[in Rassia]

Chopin, 1838 – Chopin M., Famin C., Bore M. L'univers histoire et description de tous les peuples : russie, y compris la Crimee et les provinces Russes en asie Circassie et Georgie, Armenie. Paris : Editе par Fimin Didot, 1838. Т. 2. 672 р.

Garneray 1833 – Garneray L.Vue du port d’Odessa. 1833. Akvatinta. Hocquart succ-r de Basset. Sculp. Himely. Paris.

Goodrich, 1845 – Goodrich S. A Pictorial Geography of the World: Comprising a System of Universal Geography. Boston : C.D. Strong, 1845. 1008 p.

Montandon, 1834 – Montandon C. H. Guide du voyageur en Crimee : orné de cartes, de plans, de vues et de vignettes, et precede d'une introduction sur les differentes manières de se rendre d'Odessa en Crimée Odessa : Imprimerie de la ville, 1834. 384 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Описание маяков, 1848 – Описание маяков и знаков Черного и Азовского морей. Николаев : Гидрографическое бюро Черноморского флота. 1851. 94 c.

Шишкина, 1848 – Шишкина О. Заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 1845 году . Санкт-Петербург : тип. 2-го Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1848. Т. 2. 304 с.

Chopin et al. 1838 – Chopin M., Famin C., Bore M. L'univers histoire et description de tous les peuples : russie, y compris la Crimee et les provinces Russes en asie Circassie et Georgie, Armenie. Paris : Editе par Fimin Didot, 1838. Т. 2. 672 р.

Garneray 1833 – Garneray L. Vue du port d’Odessa. 1833. Akvatinta. Hocquart succ-r de Basset. Sculp. Himely. Paris.

Goodrich, 1845 – Goodrich S. A Pictorial Geography of the World: Comprising a System of Universal Geography. Boston : C.D. Strong, 1845. 1008 p.

Montandon, 1834 – Montandon C. H. Guide du voyageur en Crimée : orné de cartes, de plans, de vues et de vignettes, et précédé d'une introduction sur les differentes manières de se rendre d'Odessa en Crimée Odessa : Imprimerie de la ville, 1834. 384 p.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825