DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2018.29.153348

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРНОГО ШАРУ РАННЬОТРИПІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ МОГИЛЬНА ІІІ

Дмитро В. Кіосак

Анотація


В роботі наводяться нові дані до дискусійних питань природи культурного шару на одному з найбільших ранньотрипільських поселень України – Могильна ІІІ (Гайворонський район Кіровоградської області). Стратиграфічний шурф прорізав берег яру, який обмежує пам’ятку з півночі. Простежено послідовність відкладів та зафіксовано, що пік кількості знахідок міститься в сірому підґрунті на глибинах -50-80 см від поверхні. Невелика, але виразна колекція, вперше частково зібрана в чітких стратиграфічних умовах, вказує на ймовірно пізнішу позицію Могильної ІІІ в межах хронологічного горизонту А3/4 раннього Трипілля Центральної України за періодизацією Н. Б. Бурдо.

Ключові слова


Енеоліт; Трипілля; стратиграфія; культурний шар; поселення

Повний текст:

PDF

Посилання


Burdo, 1997 – Burdo N. B. Ranniotrypils’ki pamiatky mizh selamy Mohylna ta Zhakchyk na Kirovogradschyni [Early Trypilliean sites between villages Mohyl’na and Zhakchik in the Kirovograd region] // Archaeometria ta ohorona istoryko-kul’turnoji spadschyny. 1997. N 1. S. 67-71.

Hasiuk, 1954 – Hasiuk M. S. Razvedky rannetripolskih poselenij u s. Mohilna [Surveys of Early Trypillian sites by vill. Mohyl’na] // Kratkie soobschenia Instituta istorii material’noi kul’tury. 1954. 54. S. 173-175.

Zbenovich, 1989 – Zbenovich V. G. Ranny etap Trypol’skoi kul’tury na territorii Ukrainy [Early stage of Trypillian culture in Ukraine] Kyiv, 1989. 222 s.

Passek, 1961 – Passek T. S. Rannezemledel’cheskie (tripol’skie) plemena Podnestrovia [Early farmers (Trypillians) of the Dniester river valley]. Moscow, 1961. 228 s.

Peresunchak, 2018 – Peresunchak O. S. Novi pamiatky arheologii v baseini r. Mohylianka [New archaeological sites in Mohylianka river basin] // I. V. Nemchenko (ed.). Starodavne Prychornomoria. Odessa, 2018. S. 408-413.

Peresunchak, Burdo, 2015 – Peresunchak O. S., Burdo N. Kolektsia plastyky iz ranniotrypil’s’kogo poselennia Mohyl’na III [Collection of plastics from Early Trypillian site of Mohyl’na III] // O. Diachenko, F. Menotti, S. Ryzhov, K. Buniatian and S. Kadrow (eds.). Kul’turnyi kompleks Cucuteni-Trypillia ta yogo susidy. Zbirka naukovykh prats’ pamiati Volodymyra Krutsa. Lviv, 2015. S. 357-366.

Chapman et al., 2014 – Chapman J., Videiko M. Y., Hale D., Gaydarska B., Burdo N., Rassmann K., Mischka C., Müller J., Korvin-Piotrovskiy A., Kruts V. The second phase of the Trypillia mega-site methodological revolution: A new research agenda // European Journal of Archaeology. 2014. № 17(3). P. 369-406.

Hansen et al., 2012 – Hansen S., Toderas M., Reingruber A., Wunderlich J., Benecke N., Gatsov I., Marinova E., Muller M., Nachev C., Nedelcheva P., Nowacki D., Ropke A., Wahl J., Zauner S. Pietrele an der Unteren Donau. Bericht uber die Ausgrabung im Sommer 2011 // Eurasia Antiqua. 2012. Vol. 18. P. 1-68.

Müller et al., 2016 – Müller J., Hofmann R., Brandtstätter L., Ohlrau R., Videiko M. Chronology and Demography: How Many People Lived in a Mega-Site? // J. Müller, K. Rassmann and M. Videiko (eds.). Trypillia Mega-Sites and European Prehistory: 4100-3400 BCE. London and New York, 2016. P. 133-170.

Müller, Rassmann, 2016 – Müller J., Rassmann K. Introduction // J. Müller, K. Rassmann and M. Videiko (eds.). Trypillia Mega-Sites and European Prehistory: 4100- 3400 BCE. London and New York, 2016.P. 1-5.

Saile et al., 2016 – Saile T., Posselt M., Debiec M., Kiosak D., Tkachuk T. Prospections magnetometriques sur des sites de la culture Cucuteni – Trypillia sur le course du Dniestre et du Boug de Sud // C. Preoteasa and C.-D. Nicola (отв. ред.). Cucuteni culture within the European Neo-Eneolithic context. Proceedings of the International Colloquium “Cucuteni-130”. 15-17 October, Piatra Neamt, Romania. In memoriam dr. G. Dumitroaia. Piatra-Neamt, 2016. P. 581-596.

Stanko, Kiosak, 2007 – Stanko V. N., Kiosak D. The Mesolithic Settlement of the Lower Danube-Prut-DniesterSouth Bug interfluvials: The Early Mesolithic Assemblages // Atti Societa Preistoria e Protostoria, Friuli-VeneziaGiulia. 2007. XVI. P. 13-28.

Stanko, Kiosak, 2010 – Stanko V. N., Kiosak D. The Late Mesolithic Settlement of South-Western Ukraine // Atti Societa Preistoria e Protostoria, Friuli-Venezia-Giulia. 2010. XVII. P. 24-100.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бурдо, 1997 – Бурдо Н. Б. Ранньотрипільські пам’ятки між селами Могильна та Жакчик на Кіровоградщині // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. 1997. № 1. C. 67-71.

Гасюк, 1954 – Гасюк М. С. Разведки раннетрипольских поселений у с. Могильна // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. 1954. Вып. 54. C. 173-175.

Збенович, 1989 – Збенович В. Г. Ранний этап Трипольской культуры на территории Украины. К, 1989. 222 c.

Пассек, 1961 – Пассек Т. С. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья. Москва, 1961. 228 c.

Пересунчак, 2018 – Пересунчак О. С. Нові пам’ятки археології в басейні р. Могилянка // І. В. Нємченко (відп. ред.). Стародавнє Причорномор’я. Одеса, 2018. С. 408-413.

Пересунчак, Бурдо, 2015 – Пересунчак О. С., Бурдо Н. Б. Колекція пластики із ранньотрипільського поселення Могильна ІІІ // О. Дяченко, Ф. Менотті, С. Рижов, К. Бунятян, С. Кадров (відп. ред.). Культурний комплекс Кукутень-Трипілля та його сусіди. Збірка наукових праць пам’яті Володимира Круца. Львів, 2015. С. 357-366.

Chapman et al., 2014 – Chapman J., Videiko M. Y., Hale D., Gaydarska B., Burdo N., Rassmann K., Mischka C., Müller J., Korvin-Piotrovskiy A., Kruts V. The second phase of the Trypillia mega-site methodological revolution: A new research agenda // European Journal of Archaeology. 2014. № 17(3). P. 369-406.

Hansen et al., 2012 – Hansen S., Toderas M., Reingruber A., Wunderlich J., Benecke N., Gatsov I., Marinova E., Muller M., Nachev C., Nedelcheva P., Nowacki D., Ropke A., Wahl J., Zauner S. Pietrele an der Unteren Donau. Bericht uber die Ausgrabung im Sommer 2011 // Eurasia Antiqua. 2012. Vol. 18. P. 1-68.

Müller et al., 2016 – Müller J., Hofmann R., Brandtstätter L., Ohlrau R., Videiko M. Chronology and Demography: How Many People Lived in a Mega-Site? // J. Müller, K. Rassmann and M. Videiko (eds.). Trypillia Mega-Sites and European Prehistory: 4100-3400 BCE. London and New York, 2016. P. 133-170.

Müller, Rassmann, 2016 – Müller J., Rassmann K. Introduction // J. Müller, K. Rassmann and M. Videiko (eds.). Trypillia Mega-Sites and European Prehistory: 4100- 3400 BCE. London and New York, 2016.P. 1-5.

Saile et al., 2016 – Saile T., Posselt M., Debiec M., Kiosak D., Tkachuk T. Prospections magnetometriques sur des sites de la culture Cucuteni – Trypillia sur le course du Dniestre et du Boug de Sud // C. Preoteasa and C.-D. Nicola (отв. ред.). Cucuteni culture within the European Neo-Eneolithic context. Proceedings of the International Colloquium “Cucuteni-130”. 15-17 October, Piatra Neamt, Romania. In memoriam dr. G. Dumitroaia. Piatra-Neamt, 2016. P. 581-596.

Stanko, Kiosak, 2007 – Stanko V. N., Kiosak D. The Mesolithic Settlement of the Lower Danube-Prut-DniesterSouth Bug interfluvials: The Early Mesolithic Assemblages // Atti Societa Preistoria e Protostoria, Friuli-VeneziaGiulia. 2007. XVI. P. 13-28.

Stanko, Kiosak, 2010 – Stanko V. N., Kiosak D. The Late Mesolithic Settlement of South-Western Ukraine // Atti Societa Preistoria e Protostoria, Friuli-Venezia-Giulia. 2010. XVII. P. 24-100.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825