DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2018.29.153351

ОБРАЗИ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ПУБЛІКАЦІЯХ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ПРЕСІ ТА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ У МОДЕРНІЙ УКРАЇНІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Людмила В. Новікова

Анотація


У статті запропонована постановка наукової проблема існування впливу на практику соціальної взаємодії змісту публікацій стосовно єврейського населення у регіональній пресі в Україні у добу суспільної модернізації другої половини ХІХ ст. У якості прикладу обрана ситуація між погромами в Одесі у першій половині 1880-х рр., коли публікації газети «Новороссийский телеграф» сприяли зростанню соціальної напруги та міжнаціональної конфліктності у місті, сприяючи дальшій ізоляції євреїв та провокуючи неправові дії.

Ключові слова


«Новороссийский телеграф»; національні образи та стереотипи; єврейські погроми в Одесі; регіональна історія України; антисемітизм у другій половині ХІХ ст.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alpha, 1881: 15 marta – Alpha. Voskresnyje besedy [Sunday talks] //Novorossijskij Telegraph (NT). 1881. 15 marta. [in Russian].

Alpha, 1881: 11 apr. – Alpha. Voskresnyje besedy [Sunday talks] //NT. 1881. 15 marta/ [in Russian]. [in Russian].

Andrijchuk, 2011 – Andrijchuk M. T. Ukrains’ko-evrejs’ky dyskurs u drukovanykh vydanniakh Naddniprianschyny (60- ti rr. XIX st. – pochatok XX st.) [Ukrainian-Jewish discourse of publications in Dniper river region (60s of XIX – the beginning of XX c.)]: avtoref. dys. … kand. Nauk iz sotsial’nykh communikatsii: 27.00.05. K, 2011. 19 s. [in Ukrainian].

[Vidpovid redactora], 1885 – [Vidpovid redactora A. M. Brods’komu] //NT 1885. 30 marta. [in Russian].

Galka, 1881 – Galka A. Ia. Pisma v redakciiu. [Letters to editorial staff]. I //NT. 1881. 22 marta. [in Russian].

Hrytsak, 2005 – Hrytsak Ia. Mizh semityzmom ta antysemityzmom: Ivan Franko ta evrejske pytannia [Between semitizm and antisemitizm: Ivan Franko and jewish question] //Drogobyts’kyi kraieznavchyi zbirnyk. 2005. Vyp. 9. S. 79–105. [in Ukrainian].

D. M., 1976 – D. M. Evrei-pomeschiki: Po povodu Zapiski po voprosu ob vosstanovlenii prav evreev na priobreteniie imeniy v Zapadnom kraie [Jews-landowners: on the question about re-establishment of Jew’s rights on buying the estates in Western region]. Odessa, 1876. [in Russian].

Delo po obvineniiu, 1881 – Delo po obvineniiu redactora «Novoros. Telegr.» Nikolaevskim meschaninom Kupermanom v oklevetanii v pechati. [The case on accusation of editor of «Novoros. Telegr.» by citizen of Mykolaiv Kuperman in slandering in publications] //NT. 1881. 7 apr. [in Russian].

Evrei Odessy, 2002 – Evrei Odessy i iuga Ukrainy/ [Jews in Odessa and Southern Ukraine]. Odessa, 2002. T. 1. [in Russian].

Iezhednievnaia khronika, 1881 – Iezhednievnaia khronika [Every day chronicle] //NT. 1881. 21 marta. [in Russian].

Magochy, Petrovskiy-Shtern, 2016 – Magochy P.-R., Petrovskiy-Shtern J. Evreii ta ukraintsy: tysiacholittia spivisnuvannia. [Jews and Ukrainians: the thousand years of coexistance]. Uzhgorod, 2016. [in Ukrainian].

Na dielie, 1881 – Na dielie shestierykh //NT. 1881. 10 apr. [in Russian].

Novikova, 2017 – Intelectual’nyi radykalizm v umovakh suspil’noii modernizatsii: natsional’ni stereotypy na shpal’takh gazety «Volyn» (1885 r.). [Intellectual radicalism in the circumstances of social modernization: national stereotypes in publications of newspaper «Volyn»] //Intelectualna istoriia ta dukhovna spadschyna Ukrainy XIX st. Odesa, 2017. S. 158–166. [in Ukrainian].

Odesskii starozhyl, 1881 – Odesskii starozhyl. Pismo v redakciiu [The old citizen of Odesa. The letter to editorial staff] //NT. 1881. 16 apr. [in Russian].

Sceny, 1881 – Sceny iz evrejskogo byta [The scene from Jewish mode of life] //NT. 1881. 16 apr. [in Russian].

Shvan, 1881 – Shvan A. N. Pisma v redakciiu. II //NT. 1881. 22 marta. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Альфа, 1881: 15 марта – Альфа. Воскресные беседы // Новороссийский телеграф (НТ). 1881. 15 марта.

Альфа, 1881: 11 апр. – Альфа. Воскресные беседы //НТ (дальше – НТ). 1881. 11 апр.

Андрійчук, 2011 – Андрійчук М. Т. Українськоєврейський дискурс у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. XIX ст. – початок XX ст.): автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.05. К., 2011. 19 с.

[Відповідь редактора], 1885 – [Відповідь редактора А. М. Бродському] //НТ. 1885. 30 марта.

Галка, 1881 – Галка А. Я. Письма в редакцию. І //НТ. 1881. 22 марта.

Грицак, 2005 – Грицак Я. Між семітизмом й антисемітизмом: Іван Франко та єврейське питання //Дрогобицький краєзнавчий збірник. 2005. Вип. 9. С. 79-105.

Д. М., 1976 – Д. М. Евреи-помещики: По поводу «Записки по вопросу о восстановлении прав евреев на приобретение имений в западном крае». Одесса, 1876.

Дело по обвинению, 1881 – Дело по обвинению редактора «Новорос. Телегр.» Николаевским мещанином Куперманом в оклеветании в печати //НТ. 1881. 7 апр.

Евреи Одессы, 2002 – Евреи Одессы и юга Украины. Одесса, 2002. Т. 1.

Ежедневная хроника, 1881 – Ежедневная хроника //НТ. 1881. 21 марта.

Магочій, Петровський-Штерн, 2016 – Магочій П.-Р., Петровський-Штерн Й. Євреї та українці: тисячоліття співіснування. Ужгород, 2016.

На деле, 1881 – На деле шестерых // НТ. 1881. 10 апр.

Новікова, 2017 – Новікова Л. Інтелектуальний радикалізм в умовах суспільної модернізації: національні стереотипи на шпальтах газети «Волынь» (1885 р.) //Інтелектуальна історія та духовна спадщина України ХІХ ст. Одеса, 2017. С. 158-166.

Одесский старожил, 1881 – Одесский старожил. Письмо в редакцию //НТ. 1881. 16 апр.

Сцены, 1881 – Сцены из еврейского быта //НТ. 1881. 16 апр.

Шван, 1881 – Шван А. Н. Письма в редакцию. ІІ. //НТ. 1881. 22 марта.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825