№ 24 (2013)

Зміст

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ ЯК МОЖЛИВІСТЬ МІЖПОКОЛІННОЇ ПЕРЕДАЧІ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ ОПІЛЛЯ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ) PDF
Н. Б. Галушка
ІСТОРИКО-ЕТНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ В КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ БУКОВИНИ PDF
О. Г. Кожолянко
РЕГІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТА ЖИТЛА В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА PDF
В. Г. Кожухар
ТРАДИЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ ПРАЦІ УКРАЇНЦІВ СТЕПУ В СЕРЕДИНІ ХІХ ст. PDF
В. Г. Кушнір
ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРАБАЛТО-СЛОВ’ЯНСЬКОГО МАСИВУ: МОЖЛИВОСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ PDF
М. Челноков

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ КЕРІВНИЧИЙ КОМІТЕТ В ГРОМАДСЬКО- ПОЛІТИЧНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ЖИТТІ ОДЕСИ (1917 р.) PDF PDF
Т. С. Вінцковський
ДОКУМЕНТИ З ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТОВАРИСТВ ОДЕСИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст PDF
В. В. Македон
ДО ВЗАЄМОСТОСУНКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ В ОДЕСІ В ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
А. І. Мисечко
КРИВАВІ ЖНИВА 1930-x: НКВС ПРОТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ PDF
А. А. Погорєлов

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

АНГЛО-ФРАНЦУЗЬКІ ТА АНГЛО-НІМЕЦЬКІ ЗВ’ЯЗКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. В ОЦІНКАХ РОСІЙСЬКИХ ЧАСОПИСІВ PDF
Т. С. Ботіка
РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА В ДЕРЖАВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР (1925-1927 рр.) PDF
І. В. Дубчак
ПОЧАТОК ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О. О. КОЧУБИНСЬКОГО У НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
К. А. Калякіна
ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА МИКОЛАЙОВИЧА ЩЕПКІНА У ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ І СКЛИКАННЯ (27 КВІТНЯ 1906 р. – 8 ЧЕРВНЯ 1906 р.) PDF
С. В. Ковальчук

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ЗНАХІДКИ МОНЕТ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIV – ПОЧАТКУ XІХ ст. НА ТЕРИТОРІЇ ІЗМАЇЛА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОЛЕКЦІЇ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЯ ПРИДУНАВ’Я) PDF
А. О. Добролюбський, Д. М. Янов
ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ІМ. ШЕВЧЕНКА НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (НА МАТЕРІАЛАХ «ХРОНІКИ НТШ») PDF
Р. М. Конта
МАТЕРІАЛИ ПРО РОДИНУ БРАНИЦЬКИХ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «РУССКИЙ АРХИВ» PDF
Л. І. Лісунець

ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКА

РІЧНИЦЯ НАУКОВЦЯ PDF
Д. П. Урсу
ВІДДАНІСТЬ НАУЦІ ТА ІСТОРИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ PDF
О. Б. Дьомін
ПРОФЕСОРУ ФЕДІРУ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ САМОЙЛОВУ – 65 РОКІВ PDF
О. Б. Дьомін
ПАМ’ЯТІ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА ГОНТАРЯ (1934-2012) PDF
О. Б. Дьомін