ДОКУМЕНТИ З ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТОВАРИСТВ ОДЕСИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст

Автор(и)

  • В. В. Македон

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2013.24.63043

Ключові слова:

Одеса, національно-культурні об’єднання, Державний архів Одеської області

Анотація

Стаття присвячена актуалізації, систематизації та первинному аналізу джерелознавчого потенціалу архівних матеріалів, справ, з фондів Державного архіву Одеської області щодо дослідження розвитку національно-культурних об’єднань Одеси у ХІХ – на початку ХХ століть. Зроблено висновок, що ці актові документи є достатньо репрезентативними для реконструкції основних етапів розвитку, кількості, складу членів одеських національно-культурних об’єднань (переважно товариств), політики місцевої влади щодо них.

Біографія автора

В. В. Македон

V .V. Makedon

Посилання

Лойко Л. І. Громадські організації етнічних меншин України : природа, легітимність, діяльність / Л. І. Лойко. – К., 2005. – 634 с.

Гребцова И. С. Болгарское настоятельство в системе национальных благотворительных обществ Одессы 2-й половины ХІХ в. : сравнительная характеристика источниковой базы / И.С. Гребцова // Україна і Болгарія: віхи історичної дружби. – Одеса, 1999. – С. 161-168.

Калустьян Л. Х. Армянская діаспора Одессі / Л. Х. Калустьян. – Одеса : Астропринт, 1999. – 56 с.

Плесская-Зебольд Э. Г. Одесские немцы: 1803-1920 / Э. Г. Плесская-Зебольд. – Одесса, 1999. – С. 317-357.

Накаєва С. А. Джерела вивчення дiяльностi іноземних товариств на пiвднi Росiйської iмперiї у другiй третинi XIX ст. / С. А. Накаєва // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 45. – Вип. 32. Історичні науки. – Миколаїв, 2005. – С. 134-137.

Зінько С. Польські громадські організації м. Одеси / С. Зінько // Поляки на Півдні України. – Одеса, Ополє-Ольштин, 2006. – Т. 1. – С. 231- 235.

Музичко О. Грузини в Одесі : історія та сучасність / О. Музичко. – Одеса, 2010. – 292 с.

Белоусова Л. Г. Евреи Одессы и Юга Украины. История в документах / Л. Г. Белоусова, Т. Е. Волкова. – Одесса, 2002. – 300 с.

Полищук М. Евреи Одессы и Новороссии / М. Полищук. – Иерусалим-Москва, 2002. – С. 201-206.

Иванов А. ОРТ в Одессе: идеология благотворительной деятельности / А. Иванов // Одесса и еврейская цивилизация: V междунар.конф. – Одесса, 2007. – С. 82-109.

Державний архів Одеської області. – Ф. 45 Новоросійський університет. – Оп. 11. – Спр. 26 (1907) Студенческая организация, профессорский дисциплинарный суд, 16 арк.

Державний архів Одеської області. – Ф. 2 Канцелярія Одеського градоначальника. – Оп. 7. – Спр. 482 Одесское отделение «О равноправии польських женщин», 34 арк.

Державний архів Одеської області. – Ф. 2 Канцелярія Одеського градоначальника. – Оп. 1. – Спр. 2004 Об утверждении устава Одесского общества для вспомообращения в християнство евреям, 22 арк.

Державний архів Одеської області. – Ф. 442 Комітет Одеського відділення Товариства розповсюдження просвіти між євреями в Росії. –Оп. 1. – Спр. 34 Краткий обзор деятельности Одесского отделения, сметы библиотек и музея, 14 арк.__

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-15

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ