ДО ВЗАЄМОСТОСУНКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ В ОДЕСІ В ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Автор(и)

  • А. І. Мисечко

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2013.24.63112

Ключові слова:

організована громада, співпраця, взаємодія, товариство «Просвіта», «Кадіма»

Анотація

Українсько-єврейські стосунки завжди приваблювали гостру увагу дослідників. Проте, більшість з них висвітлювали саме антагоністичні сторони взаємин. У зазначеній статті є спроба, на прикладі Одеси, показати співжиття і взаємодію організованого українсько-єврейського руху наприкінці ХІХ – початку ХХ століть.

Біографія автора

А. І. Мисечко

A. I. Mysechko

Посилання

Болдирєв О. Одеська громада. Історичний нарис про українське національне відродження в Одесі у 70-ті рр. ХІХ – початку ХХ ст. – Одеса, 1994. – 144 с.

Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні. – Т.1: Українська революційна партія (РУП). – К. Книгоспілка, 1926.

Гольдеман Соломон. Листи жидівського соціал-демократа про Україну // Матеріали до історії українсько-жидівських відносин за революції. – Відень, 1921.

Державний архів Одеської області. – Ф. 10. Тимчасовий комітет у справах друку в м. Одесі. – Оп. 1. – Спр. 1. Окремому цензору по внутрішній цензурі в м. Одесі. – Арк. 52-53.

Державний архів Одеської області. – Ф. 2. Канцелярія одеського Градоначальника. – Оп. 7. – Спр. 226. Про читання лекцій в одеському клубі “Кадіма”. – Арк. 42.

Жаботинський Володимир. Зібрані статті з національного питання / Вид. І. Клейнер. – Б.м., 1983.

Коваленко-Журбенко О. О. Одинадцять днів на панцернику “Князь Потьомкін Тавричеський” // Літературно-науковий вісник. – 1906.– Т. 33. – С. 427.

Лисяк-Рудницький Іван. Історичні есе. В 2-х тт. – К.: Основи, 1994. – Т. 1.

Мисечко А. Одеська “Просвіта” як прояв розбудови громадянського суспільства на початку ХХ ст. // Одеська “Просвіта”: минуле, сучасне, майбутнє / До 100-річчя Одеської “Просвіти”. Матеріали науково-практичної конференції 25-26 листопада 2005 р. – Одеса, 2006. – С. 49.

Мисечко А. Український рух в Одесі наприкінці XIX – початку XX ст. (До 100-ліття одеської «Просвіти» - Одеса. - 2006. – с. 38.

Мисечко А. Український рух в Одесі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Одеська “Просвіта”: минуле, сучасне, майбутнє. – С. 12.

Орлицкий С. Южно-русская республика. (Из истории освободительного движения) // Исторический вестник (Историко- литературный журнал). – 1904. – № 3. – С. 875.

Рідний край. – 1908. – № 15. – С. 2.

Сарбей В. Микола Аркас і його історія України-Русі // Аркас М. Історія України-Русі. – К., 1990. – С. 4.

Собрание политических сочинений М. П. Драгоманова / Под ред. Б. А. Кистяковского. В 2-х тт. – Париж, 1906. – Т. 2.

Тищенко Д. Из истории еврейской прессы в Одессе // Одесский вестник. – 1996. – № 132. – С. 6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-15

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ