ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА МИКОЛАЙОВИЧА ЩЕПКІНА У ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ І СКЛИКАННЯ (27 КВІТНЯ 1906 р. – 8 ЧЕРВНЯ 1906 р.)

Автор(и)

  • С. В. Ковальчук

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2013.24.63131

Ключові слова:

Партія Народної Свободи, Державна Дума, конституціоналізм, парламентаризм

Анотація

У статті автор розглянув думську діяльність відомого громадського, політичного і наукового діяча, голови комітету Партії конституційних-демократів, активного учасника Першої російської революції, першого депутата від Одеси у Державну Думу Російської імперії Євгена Миколайовича Щепкіна.

Біографія автора

С. В. Ковальчук

S. V. Kovalchuk

Посилання

Васильев Н. П. Правда о кадетах / Н.П. Васильев. – СПб., 1912. – 95 с.

Государственная Дума. Стенографические отчеты, 1 Созыв. 1-я Сессия. – СПб., 1906.

Евгений Николаевич Щепкин. Опыт библиографии / сост. Жакулина Е.С. – Одесса, 1955. – 8 с.

Ковальчук С. В. Висвітлення діяльності Одеського відділення партії кадетів в жовтні-грудні 1905 р. на сторінках Одеської преси / С. В. Ковальчук // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2010. – № 2 (103). – С. 169-175.

Ковальчук С. Кадеты в период между I и ІІ Госдумами (по материалам газеты «Одесский листок») / С.В. Ковальчук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. – Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький університет, 2012. – Вип. 590-591. – С. 136-140.

Ковальчук С. В. Комітет партії Народної свободи в Одесі. Жовтень 1905 – січень 1906 рр. (На матеріалах газети «Одесский листок») / С. В. Ковальчук // Записки історичного факультету / ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, Астропринт, 2009. – Вип. № 20. – С. 251- 260.

Ковальчук С. В. Одеські кадети на сторінках партійної преси (за матеріалами газети «Речь» та журналу «Вестник партии народной свободы») / С. В. Ковальчук // Інтелігенція і влада : Громадсько- політичний науковий збірник. – Серія: Історія. – 2011. – Вип. № 22. – С. 186-194.

Конституционно-демократическая партия (Партия Народной Свободы) // Постановления 3-го съезда 21-25 апреля 1906 г. и Устав партии. – СПб., 1906. – 20 с.

Маклаков В. А. Первая Государственная Дума. Воспоминания современника / А. В. Маклаков – М. : Центрполиграф, 2006. – 336 с.

Максименко И. В. Выборы Е. Н. Щепкина в первую Государственную Думу (по материалам периодической печати) / И. В. Максименко //. – Записки исторического факультета / ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 1998. – № 7. – С. 138-146.

Милюков П. Н. Воспоминания / П. Н. Милюков [под ред. М. М. Карповича и Б. И. Элькина]. – Нью Йорк : Издательство имени Чехова, 1955. – Т. 2 – 397 с.

Одесский листок. Ежедневная, общественно-политическая, коммерческая газета. – Одесса, 1905-1907 гг.

Хмельницкий И. А. Общественно-политическая физиономия Е. Н. Щепкина / И. А. Хмельницкий // Памяти Е. Н. Щепкина (1860- 1920). – Одесса, 1927. – 40 с.

Черменский Е. Д. Буржуазия и царизм в революции 1905-1907 гг. / Е.Д. Черменский. – М. : Соцэгиз, 1939. – 374 с.

Шелохаев В.В. Кадеты – главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905-1907 гг. / В. В. Шелохаев. – М. : Наука, 1983. – 327 с.

Штерн С. Десятилетие Конституционно-демократической партии в Одессе / С. Штерн. – Одесса : Одесский листок, 1915. – 14 с.

Щепкин Евгений Николаевич (1860-1920) : библиографический указатель / отв. ред. Т. Н. Попова. – Одесса, 1998. – 130 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-15

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ