РЕГІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТА ЖИТЛА В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА

Автор(и)

  • В. Г. Кожухар

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2013.24.63030

Ключові слова:

поселення та житло українців Молдови, регіональні особливості, етнічні обриси, природно-географічні умови, рельєф місцевості, типи поселень, садиба, житлові будинки

Анотація

У статті розглядаються важливі чинники, які обумовили регіональну своєрідність формування і розвитку українських поселень та житла в Республіці Молдова. Автор характеризує регіональні особливості за зонами та їх вплив на особливості забудови українських сіл, садиб і типии житлових будинків. Джерелами для написання статті стали зібрані автором в українських селах Молдови етнографічні матеріали, а також наукова література за темою дослідження.

Біографія автора

В. Г. Кожухар

V. G. Cojuhari

Посилання

Бобок С. С., Бырня П. П., Лившиц М. Я. Поселение и жилище // Молдаване. Очерки истории, этнографии, искусствоведения. – Кишинев: Штиинца, С.150-176.

Борисенко В. Українська етнологія. – К., 2007.

Данилюк А. Г. Українська хата. – К., 1991

Душакова Н. Современные теории и методы исследования традиционного жилища // Этносоциологические и этнопсихологические практики: методологические подходы и комментарии. Учебно- методическое пособие для высшей школы. Серия: Этносоциальные практики. – Кишинев – Комрат, 2010.

Захаров А. И. Народная архитектура Молдавии. (Каменная архитектура центральных районов). Кишинев, 1960.

Кожолянко Г. К. Етнографія Буковини. – Т. 1. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 384 с.

Кожухар В. Традиційно-побутова культура українців Бессарабії в романах К. Ф. Поповича // Академик Коснтантин Попович. Человек. Ученый. Писатель. – Chişinau, 2006. – С. 472-480.

Кожухарь В. Материальная культура вчера и сегодня // В земле наши корни. – Кишинев, 1997. – С. 132-148.

Косміна Т. В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ–ХХ ст.: Історико-етногрфічне дослідження. – К., 1980

Культура і побут населення України. – К.: Либідь, 1993.

Кушнір В. Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і нижнього Подунав’я (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Одеса: КП ОМД, 2012.

Кушнір В. Г. Народознавство Одещини. – Одеса, 1998.

Кушнір В. Г. Житлові і господарські споруди українців Кам’янского і Рибницького районів Молдови // Українці Придністров’я. Матеріали етнографічних досліджень. – Вип. 1. – Одеса, 2005.

Лозко Г. С. Українське народознавство. – К., 1995.

Макарчук С. А. Етнографія України. – Львів, 1994.

Материальная культура. Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 3. – М.: Наука, 1989.

Моисеенко З. В. Архитектура сельских жилов домов Молдавии. Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1973.

Павлюк С. П. Українське народознавство. – К., 2004.

Поділля. Історико-етнографічне дослідження. – К., 1994.

Роднин К. Д., Понятовский И. И. Пямятники молдавской архитектуры XIV – XIX вв. Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1960.

Самойлович В. П. Українське народне житло. – К., 1972.

Степанов В. Культура и быт украинцев Бессарабии в рукописях Одесского общества истории и древностей // Славянские культуры в инонациональной среде. – Кишинев, 1995. – С. 107-109.

Степанов В. Труды по этнографии населения Бессарабии ХІХ - начала ХХ в.в. – Кишинев, 2001.

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник / За редакцією А. Пономарьова. – Київ 1993.

Файник Т. Традиції житлового будівництва українців Молдови: духовний аспект // Архів сектору етнології українців Інституту культурної спадщини Академії наук Молдови.

Федоров Г. Б., Салманович М. Я. Этнокультурные комплексы по данным материальной культуры: Исследования в Прутско-Днестровском междуречье // Вестник АН СССР. – 1970. - № 8. – С. 55-64.

Хынку И. Г. Жилище на территории Молдавии в X – XVII веках // Древнее жилище народов Восточной Европы. – М., 1975. – С. 88-104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-15

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ