УКРАЇНСЬКИЙ КЕРІВНИЧИЙ КОМІТЕТ В ГРОМАДСЬКО- ПОЛІТИЧНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ЖИТТІ ОДЕСИ (1917 р.)

Автор(и)

  • Т. С. Вінцковський

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2013.24.63038

Ключові слова:

Український керівничий комітет, Одеса, революція, українська громада, Центральна Рада

Анотація

У науковій розвідці аналізується виникнення та діяльність Українського керівничого комітету Одеси, який у перші місяці революції 1917 р. взяв на себе функції організатора української громади міста та виразника її політичних і культурних інтересів.

Біографія автора

Т. С. Вінцковський

Т. S. Vintskovs’kyi

Посилання

Верстюк В. Ф. Український національно-визвольний рух (березень – листопад 1917 р.) // Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 63-81.

Вестник Временного правительства. – 1917.

Вестник Одесского земства. – 1917.

Гвоздик В. С. Участь українських політичних партій в муніципальній кампанії на півдні України в 1917 р. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 1999. – Вип. V. – С. 98-102.

Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991. – 240 с.

Державний архів Одеської області (далі – Держархів Одеської області). – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 2830.

Держархів Одеської області. – Ф. 615. – Оп. 1. – Спр. 1.

Держархів Одеської області. – Ф. Р-3829. – Оп. 1. – Спр. 111.

Донченко С. П. Ліберальні партії України (1900-1919 рр.). – Дніпродзержинськ: Видавничий відділ ДДТУ, 2004. – 379 с.

Известия Совета рабочих депутатов и представителей Армии и Флота г. Одессы. – 1917.

Коновалов В. Красный флаг над Одессой. – Одесса: Маяк, 1977. – 254 с.

Курас І. Ф. Більшовики Херсонщини в боротьбі проти буржуазно- націоналістичної контрреволюції за встановлення Радянської влади (жовтень 1917 – січень 1918 рр.) // Наукові праці з історії КПРС. – Випуск

Більшовицькі організації Півдня України у боротьбі за владу Рад. – К.: Видавництво Київського університету, 1967. – С. 108-125.

Луценко І. Де що про армію // Вільне життя. – 1918.

Нова Рада. – 1917.

Одесские новости. – 1917.

Одесский листок. – 1917.

Раковський М. Ю., Шкляєв І. М. У революційні часи (1917-1920 рр.) // Історія Одеси / Голов. ред. В. Н. Станко. – Одеса: Друк, 2002. – 559 с.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали в двох томах. – К.: Наукова думка, 1996. – Т. 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. – 591 с.

Українське слово. – 1917. – №1. – 16 с.

Українське слово. – 1917. – №2. – 16 с.

Українське слово. – 1917. – №3. – 16 с.

Українське слово. – 1917. – №5. – 16 с.

Українське слово. – 1917. – №6. – 16 с.

Українське слово. – 1917. – №7. – 16 с.

Українське слово. – 1917. – №8. – 16 с.

Українське слово. – 1917. – №11. – 16 с.

Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року. Документи і матеріали. – К.: Видавництво Олени Теліги, 2003. – 1024 с.

Чумак В. М., Платонов С. Г. Формування органів влади і український національний рух на Півдні Україні після Лютневої революції (березень – червень 1917 р.) // Південь України і складання української державності: історія і сучасність. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 1994 року. – Ч. 1. – Одеса: Одеський державний економічний університет, 1994. – С. 56-58.

Шелухин С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. – Дрогобич: Бескид, 1992. – 248 с.

Янчук О. Пороги вічності Ю. Липи // http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1319.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-15

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ