DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2013.24.63113

КРИВАВІ ЖНИВА 1930-x: НКВС ПРОТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

А. А. Погорєлов

Анотація


Висвітлюються маловідомі аспекти та масштаби репресій протии освітян Миколаївщини у другій половині 1930-х років. З’ясовано, що в результаті фальсифікації кримінальних справ та відповідних арештів, фізично знищено близько 60 вчителів та викладачів навчальних закладів вказаного регіону.


Ключові слова


репресії; радянська влада; педагогічна інтелігенція; націоналізм; Миколаївщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Журецький Я. І. Освітяни Миколаївщини – жертви репресій сталінізму / Я. І. Журецький, М. М. Шитюк. – Миколаїв, 1994. – 68 с.

Шитюк М. М. Політичні репресії серед інтелігенції Півдня України / М. М. Шитюк // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. – Випуск 11. – Київ: Рідний край, 2000. – С. 398-412.

Соболь П. Члени Миколаївської «Просвіти» – жертви сталінських репресій : каталог / Петро Соболь // Український південь. – 2003. – 31 лип. (№30). – С. 7.

Соболь П. З Лагутою загинув цілий світ ідей, думок, поглядів… /Петро Соболь // Щотижня. – 2003. – 4 червня. – С. 6.

Ласінська М. Доля Миколаївського краєзнавця (Микола Дмитрович Лагута) / Мар’яна Ласінська, Олександр Тригуб // Краєзнавство: науковий журнал / Ін-т історії України НАН України, Всеукр. спілка краєзнавців. – К., 2011. – Ч. 3. – С. 105-110.

Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО). – Ф.Р. 5859. – Оп. 2. – Спр. – 1540. – 116 арк.

Там само. – Спр. 5739. – 304 арк.

Там само. – Спр. 5200. – 100 арк.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825